Yrkesguide: Redovisningsekonom

I jobbet som redovisningsekonom får du chans att lära känna en eller flera verksamheter på djupet. Du får också vara med och fatta viktiga beslut som kommer att påverka verksamhetens framtid.

Visst låter det spännande? Här får du en detaljerad beskrivning av den högt värderade yrkesrollen som redovisningsekonom.

Vad gör en redovisningsekonom?

I rollen som redovisningsekonom hanterar du redovisning av ekonomiska resultat för olika privata och kommunala verksamheter. Du axlar också rollen som rådgivare för ledningen när strategiska beslut ska fattas.

Vad är skillnaden på en redovisningsekonom och en revisor?

Det är lätt att blanda ihop ekonomibegreppen redovisning och revisor. Men det är faktiskt två helt olika områden. Redovisningsekonomen har som arbetsuppgift att utföra redovisningen och vara rådgivare därtill. Revisorn har istället som uppdrag att granska och kontrollera så att allt som dokumenterats är korrekt, efter exempelvis ett bokslut.

Vilka arbetsuppgifter har en redovisningsekonom?

Arbetsuppgifterna kan skilja sig åt olika verksamheter emellan. Men i det stora hela ansvarar redovisningsekonomen för bokföring, transaktioner, analyser, beräkningar och bokslut.

En redovisningsekonom kontrollerar alla in- och utbetalningar. Samtidigt ser redovisningsekonomen till att skatt, moms och arbetsgivaravgifter betalas in. I arbetsuppgifterna ingår även löpande månadsbokslut och att sammanställa årsbokslutet efter räkenskapsårets utgång.

Månadsbokslut är redovisning som du gör över verksamhetens alla kontohändelser den senaste månaden. Det kan bland annat inkludera tillgångar, intäkter, eget kapital och skulder samt kostnader.

Årsbokslutet redovisar en sammanställning av den löpande bokföringen som skett under det gångna året. Den har som syfte att skapa en helhetsbild över hur verksamheten ligger till rent ekonomiskt.

Som stöd till ledningsgruppen ger du råd kring fördelning av utgifter eller nya investeringar. För att göra det tar du hjälp av verksamhetens ekonomiska historik, likviditet och andra ekonomiska kalkyler.

Som redovisningsekonom kan dels arbeta på ekonomiavdelningar, men också på byråer. På en byrå har redovisningsekonomen en mer konsultativ roll och hjälper mindre företag med löpande månadsbokslut. Fördelen med att arbeta på en byrå är att du får arbeta med många olika slags verksamheter, där du ställs inför olika slags situationer vilket gör jobbet mycket utmanande och utvecklande.

Så blir du en redovisningsekonom

Utbildning

För att bli redovisningsekonom kan du läsa utbildningar inom företagsekonomi på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Det finns även de som börjar arbeta som ekonomiassistent eller redovisningsassistent, för att sedan avancera till redovisningsekonom.

Kom ihåg att skatteregler och riktlinjer kring bokföring kan skilja sig länder emellan. Om du har läst eller arbetat inom företagsekonomi utomlands är det fördelaktigt att gå en kompletterande kurs eller utbildning för att arbeta i Sverige.

Utbilda dig inom ekonomi på IHM

Grunden för alla framgångsrika företag är en god ekonomi. Oavsett om det gäller ekonomisk styrning, finansiering eller redovisning så har IHM verktygen som möter dina behov.

Personliga egenskaper

  • Du har ett öga för detaljer men också förmåga att se ett större perspektiv
  • Du tycker om att arbeta med kalkyler och att ta stöd i siffror och prognoser vid beslutsfattande
  • Du trivs med att vara en rådgivare och agera expert inom ditt område
  • Du har intresse för ekonomiska flöden och företagsekonomi
  • Du är ordningssam och strukturerad som person

Vad har en redovisningsekonom i lön?

Ingångslönen för en redovisningsekonom delas upp i två stycken kategorier; svårighetsgrad 1 och 2. Lönen baseras bland annat på kunskaper och erfarenheter, arbetsuppgifter och hur specialiserad arbetstagaren är.
Medellönen enligt svårighetsgrad 1 ligger mellan 34.000 - 42.000 kr/månad.

Svårighetsgrad 2 har en medellön från 42.000 kr/månad och uppåt. Här är arbetsuppgifterna mer komplexa. Redovisningsekonomen utför även omvärldsanalyser, ekonomisk planering och djupgående marknadsanalyser.

Karriär och framtidsutsikter inom redovisning

Framtiden bedöms ljus. Här finns det stor chans till anställning och det råder låg konkurrens om jobben.

Som redovisningsekonom har du många karriärval att välja och vraka mellan.

Till exempel kan du arbeta på större företag som har mer komplex ekonomi, med koncernredovisning för en företagsgrupp eller på en byrå som rådgivare för flera mindre verksamheter.

I sinom tid kan du även bli redovisningschef eller ekonomichef med ansvar för en redovisningsavdelning.

Du kan välja att specialisera dig inom en viss bransch, vilket många gör. Det kan innebära specialistkompetens inom vissa lagar och förordningar, exempelvis fastighetsekonom, internationell redovisning med mera.

Eftersom att digitaliseringen är under ständig utveckling kan det råda en viss oro om att AI skulle ta över framtidens redovisning. Experterna vi pratat med säger snarare att robotar och datorer kan komma att hjälpa redovisningsekonomer med att få bättre kontroll över arbetet. Det kan leda till att du som redovisningsekonom inte har samma noggrannhetskrav på dig i framtiden, och monotont kontrollarbete helt försvinner.

Tänkbara yrkesroller efter utbildning

  • Redovisningsekonom
  • Redovisningskonsult
  • Ekonomiansvarig
  • Ekonomikonsult

Utbildningar inom ekonomi och redovisning

Vill du bli en vass redovisningsekonom? IHM erbjuder YH-utbildningar inom ekonomi som ger dig spetskompetens inom yrkesområdet. I utbildningarna ingår gedigen praktik med goda chanser till jobb efter examen. Exempel på YH-utbildningar:

Kompetensutveckling för redovisningsekonomer

Arbetar du redan med redovisning och ekonomi? Att vidareutvecklas är alltid lika viktigt. På IHM kan du gå kurser inom ekonomi parallellt med ditt jobb för att bibehålla en hög och aktuell kompetensnivå. Här är två exempel:

aff-ekonomi-960x480.jpg

FAQ

Vad krävs för att jobba som redovisningsekonom?

Som redovisningsekonom är det gynnsamt att ha en eftergymnasial utbildning inom företagsekonomi. Du kan läsa på universitet, yrkeshögskola eller högskola.

Du kan därifrån jobba dig uppåt genom att exempelvis arbeta som ekonomiassistent för att sedan avancera på din arbetsplats.

Vad har en redovisningsekonom i lön?

Lönen varierar beroende på erfarenhet, utbildning och arbetsuppgifter. Medellönen ligger mellan 34.000-42.000 kr/månad. Men du kan också ligga under eller över det.

Hur är det att plugga till redovisningsekonom?

När du läser till redovisningsekonom på IHM lär du dig att tänka affärsmässigt och blir självsäker i olika affärssammanhang. Med praktik och föreläsare direkt från näringslivet får du både spetskompetens och kontakter för livet, som kan bringa värde i din framtida karriär.

Är det roligt att jobba som redovisningsekonom?

Som redovisningsekonom har du många möjligheter vad gäller val av arbetsplats och bransch. Här kan du få se olika typer av verksamheter, utvecklas genom olika utmanande situationer men också specialisera dig inom branscher som du tycker är extra roliga.

Har du rätt till omställningsstöd?