Hoppa till innehåll
None None 08/30/2023, 08:18 e7af3493-7ef5-4d21-9851-bbc0da06cad3
hero1
Alla utbildningar/

Ekonomi- & redovisningskonsult

Om utbildningen

Vill du jobba med bokföring, ekonomisk redovisning och ekonomistyrning? Ekonomi- & redovisningskonsult lär dig att ta ett affärsmässigt helhetsansvar för redovisningsarbetet på en ekonomiavdelning eller en redovisningsbyrå.

Digitaliseringen inom ekonomiområdet medför att rutinmässiga arbetsuppgifter håller på att automatiseras och mer fokus läggs på analys och rådgivning. Rollen passar dig som vill ha ett ansvarsfullt arbete som kräver både noggrannhet, analytisk förmåga och goda kommunikativa färdigheter.

Utbildningen Ekonomi- & redovisningskonsult lär dig att ta affärsmässigt helhetsansvar och ger dig specialiserade kunskaper i bland annat redovisning, ekonomistyrning, bokslut och beskattningsrätt.

Ekonomi- & redovisningskonsult


Varför välja YH på IHM?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.

IHM ÄR FÖR DIG SOM VILL UTMANAS

Här förbereds du inför din karriär men också för att göra avtryck och skillnad.

Om du ska lyckas med det behöver du lära dig mer än teorier och modeller – här vill vi att du tänker kreativt, ifrågasätter, analyserar, diskuterar och inspirerar.

Det kräver engagemang. Engagemang kan synas på olika sätt. Det märks på din delaktighet under lektionen. Som när du vågar fråga om det du inte vet. Eller delar med dig av det du vet.

Det märks på all din tid du investerar i att närvara. Men också när du tar dig tiden du behöver för att komma förberedd. Oavsett utmaning.

För IHM är för dig som vill utmanas. Och då är frågan: Är IHM rätt för dig?


Utbildningsmål

Ekonomi- & redovisningskonsult ger kompetens att arbeta självständigt och ta ett affärsmässigt helhetsansvar för redovisningsarbetet. Du lär dig bland annat att behandla teoretisk och praktisk bokföring, ekonomisk redovisning och ekonomistyrning samt lösa sammansatta problem inom bokförings, ekonomiskt redovisnings- och ekonomistyrningsarbete. Dessutom tränas du i affärsrådgivning för att kunna kommunicera till externa/interna parter med olika ekonomisk kompetens.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk bokföring, ekonomisk redovisning och ekonomistyrning i yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom affärsjuridik och controlling och budgetarbete
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk bokföring, ekonomisk redovisning och ekonomistyrning i yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra, samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom bokförings, ekonomiskt redovisnings- och ekonomistyrningsarbete i yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.
 • Lösa sammansatta problem inom bokförings, ekonomiskt redovisnings- och ekonomistyrningsarbete i yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska inom bokförings, ekonomiskt redovisnings- och ekonomistyrningsarbete i yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk bokföring, ekonomisk redovisning och ekonomistyrning på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.
 • Övervaka bokförings, ekonomiskt redovisnings- och ekonomistyrningsarbete samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:

 • Redovisningsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Ekonomikonsult
 • Ekonomiansvarig

Ansökan

Ansökan är öppen!

Ansök senast 2 oktober.

1. Registrera dig på Yh-antagning
2. Säkerställ behörighet
3. Bifoga gymnasiebetyg
4. Lämna in din ansökan!

Ansök nu

Ort och startdatum

Stockholm

 • 15 januari 2024

Göteborg

 • 19 augusti 2024

Malmö

 • Augusti 2024 (Preliminär)

Omfattning

Platsbunden 80 v heltid inkl. 20 v praktik (LiA)

Språk

Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.

Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstöd?

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om kursen och kommande starter.

Anmäl ditt intresse här

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Vill du veta mer?

Se våra inspelade infomöten

Se serien Resan mot IHM

Kontakta oss här eller ring på tel. 031-335 21 39

Kurser

Affärsrådgivning och kundrelationer (20 poäng)

Kursen ger dig kunskaper och verktyg för att agera i rollen som ekonomisk rådgivare. Du utvecklar din förmåga att pedagogiskt förklara ekonomiska sammanhang och anpassa informationen efter mottagaren.

Beskattningsrätt 1 & 2 (25 + 25 poäng)

Kursernas syfte är att ge en introduktion till, och fördjupad förståelse för, skatterättens uppbyggnad, innehåll och tillämpning med särskild betoning på  företagsbeskattning. Du lär dig att tillämpa skatterättsliga regler och ge välgrundade förslag i skatterättsliga frågor i yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.

Bokslut (40 poäng)

I kursen lär du dig att upprätta bokslut samt utföra räkenskapsanalyser och fatta beslut i komplexa värderingsfrågor med hänsyn till lagrum och god redovisningssed.

Ekonomistyrning (40 poäng)

Kursen ger en fördjupad förståelse för ekonomistyrning och finansiell planering med hänsyn till lönsamhet. Du utvecklar din förmåga att hantera komplexa beslutssituationer och att ta affärsmässigt ansvar i yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.

Företagsekonomi (30 poäng)

Kursens ger en introduktion till och fördjupad förståelse för hur en affärsverksamhet använder ekonomiska modeller, marknadsstrategi och verksamhetsstrategi för att planera och styra företaget mot ökad lönsamhet och kundnytta.

Handelsrätt (30 poäng)

Kursen syftar till att ge en introduktion till och fördjupad förståelse för rättsordningens uppbyggnad samt för hur affärsverksamheters ekonomiska förhållanden och transaktioner regleras inom handelsrätten. Du lär dig att tillämpa handelsrättsliga regler samt tolka, granska och upprätta juridiska dokument och avtal i yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.

Löpande redovisning (40 poäng)

Kursen syftar till att ge en introduktion till och fördjupad förståelse för affärsredovisningens olika delar. Du lära dig utföra grundläggande redovisningsarbete i ett modernt affärs- och bokföringssystem.

Årsredovisning (20 poäng)

Kursen ger en fördjupad förståelse för årsredovisningens olika delar, uppbyggnad och tillämpning inom olika företagsformer. Du lär dig sammanställa en årsredovisning med hänsyn till ett företags intressenter, gällande lagrum och olika redovisningsprinciper.

Lärande i Arbete (LIA)

Under två praktikperioder deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag, och tillämpar dina nya kunskaper där. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter från skolan att lösa.

Stockholm: 
LiA 1 (50 poäng)
LiA 2 (50 poäng)

Göteborg och Malmö: 
LiA 1 (45 poäng)
LiA 2 (55 poäng)

Examensarbete — affärsrapport för extern uppdragsgivare

Den avslutande arbetsuppgiften på utbildningen är ett examensarbete, där du tillämpar dina förvärvade kunskaper praktiskt och professionellt i en given beslutssituation. Arbetet utförs i grupp, och genomförs för en uppdragsgivare
från näringslivet.

image

Joel kombinerar musik och redovisning

Musikern Joel Karlsson studerar Ekonomi- & redovisningskonsult. Under LIA-perioden hjälper han kulturbranschen på redovisningsbyrån Nöjesekonomi

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till både lån och stöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kostnad för litteratur tillkommer.

Behörighet

Grundläggande behörighet: lägst godkänt betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Betyg E/Godkänt i kurserna:

 • Matematik 2 (Matematik B)
 • Svenska 2 (Svenska B) eller Svenska som andraspråk 2 (Svenska som andraspråk B)


REELL KOMPETENS
Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan IHM Business School istället göra en bedömning av din reella kompetens. Detta gäller även om du saknar formella meriter för en särskild behörighet, t.ex. godkänt betyg i en gymnasiekurs.

För att ansöka om reell kompetens laddar du ner kompetenskartläggningsformuläret här och följer instruktionerna. Det ifyllda formuläret och de intyg som styrker din reella kompetens laddar du sedan upp i din ansökan på yh-antagning.se. Mer information om reell kompetens.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Övrig information om antagningsprocessen och hur du ansöker till IHM Yrkeshögskola hittar du på sidan Ansökan & Antagning. Tips! Ansök tidigt - då har du tid att komplettera din ansökan om något saknas.

När du får ditt antagningsbesked behöver du bekräfta att du önskar behålla din studieplats eller tacka nej. Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre.  Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

Har du frågor till IHM Yrkeshögskola?

Du kan skicka en fråga till oss, ringa oss, chatta med oss, boka rådgivning och läsa svaren på vanliga frågor.

Sagt om

Kontaktuppgifter till Florentina Grigore

Roll: Redovisningskonsult på Brändén Redovisning AB, fd IHM-student

Jag använder i princip allt jag har lärt mig från skolan i mitt arbete idag, när jag ser olika situationer som dyker upp så minns jag vad vi gjorde i skolan. Kunskaperna var precis rätt för det jag gör idag så jag kände mig verkligen förberedd för jobbet när jag tog examen.

Kontaktuppgifter till Annette Pietrzak Lindholm

Roll: Student på Ekonomi- & redovisningskonsult

Jag har under flera år intresserat mig för ekonomi, vilket b.la. lett till olika ekonomiska poster inom styrelser jag suttit i. Jag har även hjälpt till med löpande bokföring i ett mindre företag på min fritid. I mitt tidigare jobb som koordinator handlade en stor del om att se hela bilden, det stora sammanhanget och där tyckte jag att jag saknade ekonomisk kompetens. Till slut kom jag till en punkt att jag kände ”nu eller aldrig”. Jag valde IHM därför att skolan har ett bra rykte bland både företagare och studenter som en bra och seriös skola. Då jag utbildas inom ett bristyrke är jag heller inte orolig att stå utan jobb när jag går ut.

Kontaktuppgifter till Erica Bramsell

Roll: Accounting Consultant, Financial Reporting Services, Assurance, EY Sweden

40 år gammal, mitt i arbetslivet, återvände jag till skolbänken igen. Valet föll på IHM Business School i Malmö med målet att bli ekonomi- och redovisningskonsult. Jag tyckte att en yrkeshögskola med nära kontakt till arbetslivet kändes helt rätt.

Kontaktuppgifter till Helén Henriksson

Roll: Redovisningskonsult på Pragati och fd IHM-student

Hur skulle du beskriva ditt arbete som redovisningskonsult idag? – Det är allt från att analysera siffror till att ta små och stora beslut för våra kunder, ska vi hyra någonting, ska vi leasa någonting, ska vi anställa en till person. Vi har ett stort ansvar mot våra kunder och då räcker det inte med att jag bara sitter och bokför, utan jag måste förstå kundens helhet för att kunna avancera mot samma mål som de har.

Kontaktuppgifter till Jenny Lundqvist

Roll: VD, ViewLedger

Vi på ViewLedger tycker det är viktigt att få påverka utbildningen av framtida redovisningskonsulter och komma med feedback om hur marknaden ser ut och vilken kompetens som kommer att krävas i framtiden. Därför har vi valt att ha en representant med i ledningsgruppen för utbildningen till Ekonomi- & redovisningskonsult på IHM. Vi tar emot studerande på LIA och har ett flertal anställda idag som kommit in via LIA.

Kontaktuppgifter till Mikael Nodlycke

Roll: Lärare, IHM

Arbetsmarknaden ser mycket bra ut. Sedan den avskaffade revisionsplikten har behovet av kvalificerade redovisningskonsulter ökat konstant, och det finns inga tecken på att detta skall minska; snarare tvärtom. Företag väljer i allt högre grad bort revision och trenden ökar. Bland nystartade företag väljer 75 % bort revision, men behovet av kvalificerad hjälp inom ekonomiområdet är fortfarande enormt. Branschens framtidsprognos nämner även en kraftig ökning av efterfrågan på kvalificerade rådgivningstjänster inom ekonomiområdet. Detta medför att yrket definitivt kan ses som ett framtidsyrke och att löneutvecklingen för kvalificerade ekonomi- och redovisningskonsulter är mycket positiv.

Kontaktuppgifter till NADIA AMINE RACHDI

Roll: Konsult Inhouse, fd IHM-student

"Det bästa med IHM är blandningen av teori och praktik, man växlar och lär sig både och. På universitet är det bara teori. Jag har också lärt mig väldigt mycket från praktiken, då jag har fått prova på att jobba på både stora och små företag." Direkt efter utbildningen fick hon ett vikariat på Fritidsresor, och under hösten är hon på Boomerangs ekonomiavdelning där hon sköter den löpande redovisningen. Ett uppdrag som hon fått som konsult via Inhouse.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LiA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. Nedan se du några av de som är aktiva i ledningsgruppen för just den här utbildningen.

Läs mer om hur vi samarbetar med näringslivet

Företag? Samarbeta med oss!

Föreläs - Ta emot LIA-praktikanter - Utveckla utbildningar - Samarbeta i examensarbeten. Som samarbetspartner till IHM Yrkeshögskola utvecklar du ditt företag.

Partnerföretag

Ernst & Young AB | Attendo | Grant Thornton Sweden AB | Peranit Utveckling AB | Modern Ekonomi | BDO | Aspia | AcTricia Skatt & Redovisning | Speedledger (Visma Spcs) | Wint AB | Adact Revisorer & Konsulter AB | Five Accounting AB | A Invest & Consulting | Pragrati | Adderat i Lund | Revisorsgruppen | Rödl och Partner | Öresunds Redovisning | BDO Malmö | Ekonomikontoret J&J | Delta Consulting | Ecit Services | Azets | Exacy | Talenom | Natural Numbers | Nabo | Keeper AB

Vanliga frågor & svar

Vilka roller ger utbildningen?

Tänkbara roller efter avslutad utbildning är; Redovisningskonsult, Ekonomiansvarig och Redovisningsekonom.

Vad innebär grundläggande behörighet?

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Är utbildningen csn-berättigad?

Samtliga YH-utbildningar på IHM Business School är CSN-berättigade.

När skickas antagningsbeskedet ut?

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under andra veckan av december. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före

Relaterade utbildningar

Business Finance

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Verksamhetsstyrning

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

E-commerce Logistiker

80 veckor  |  Heltid