Ekonomi- & redovisningskonsult

Affärsmässigt helhetsansvar för redovisningsarbetet
YH-program | 80 veckor | Heltid
Teoretisk och praktisk bokföring
Ökat fokus på analys och rådgivning
YH-utbildning inkl LIA/praktik
Vill du jobba med bokföring, ekonomisk redovisning och ekonomistyrning? Ekonomi- & redovisningskonsult lär dig att ta ett affärsmässigt helhetsansvar för redovisningsarbetet på en ekonomiavdelning eller en redovisningsbyrå.

Om utbildningen

Digitaliseringen inom ekonomiområdet medför att rutinmässiga arbetsuppgifter håller på att automatiseras och mer fokus läggs på analys och rådgivning. Rollen passar dig som vill ha ett ansvarsfullt arbete som kräver både noggrannhet, analytisk förmåga och goda kommunikativa färdigheter.

Utbildningen Ekonomi- & redovisningskonsult lär dig att ta affärsmässigt helhetsansvar och ger dig specialiserade kunskaper i bland annat redovisning, ekonomistyrning, bokslut och beskattningsrätt.

Varför välja YH på IHM?

När du väljer en YH-utbildning på IHM får du inte bara kompetens för ett efterfrågat framtidsyrke. Hos oss utvecklas du till en modig nytänkare, med förmågan att bryta invanda mönster och göra ett jobb som betyder något - för dig och för andra. Du kommer sticka ut från mängden.

Här förbereds du (av lärare från näringslivet) för din karriär och att göra avtryck och skillnad. För att lyckas krävs mer än teorier och modeller – du kommer diskutera, utmanas och öva och öva och öva. 

Du vågar fråga när du inte vet, och du delar med dig av vad du vet. Här uppmanas du att tänka kreativt, ifrågasätta, analysera och inspirera.

Efter din tid på IHM tar du med dig (utöver en examen) fräsch kunskap och självsäkerhet in i arbetslivet, som inte bara hjälper dig att få jobbet du vill ha, utan också förmågan att prestera på en ihmponerande nivå. 

Utbildningsmål

Ekonomi- & redovisningskonsult ger kompetens att arbeta självständigt och ta ett affärsmässigt helhetsansvar för redovisningsarbetet. Du lär dig teoretiskt och praktiskt redovisnings- och ekonomistyrningsarbete. Dessutom tränas du i affärsrådgivning och kommunikation.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:
 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk redovisnings- och ekonomistyrningsarbete.  

 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom affärsjuridik, marknadsföring och entreprenörskap.  

 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk bokföring, redovisning och ekonomistyrning.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera och utföra specialiserade arbetsuppgifter inom redovisnings- och ekonomistyrningsarbete, med stöd av moderna ekonomisystem.  

 • Lösa sammansatta problem inom redovisnings- och ekonomistyrningsarbete.  

 • Kommunicera åtaganden och lösningar på svenska och engelska inom redovisnings- och ekonomistyrningsarbete. 

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:

 • Självständigt bedriva teoretisk och praktisk redovisning och ekonomistyrning på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som ekonomi- och redovisningskonsult.  

 • Granska, analysera och utveckla processer inom redovisnings- och ekonomistyrningsarbete samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som ekonomi- och redovisningskonsult.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen

 • Redovisningsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Ekonomikonsult
 • Ekonomiansvarig

Kurser

20 poäng

Kursen ger dig kunskaper och verktyg för att agera i rollen som ekonomisk rådgivare. Du utvecklar din förmåga att pedagogiskt förklara ekonomiska sammanhang och anpassa informationen efter mottagaren.

20 + 30 poäng

Kursernas syfte är att ge en introduktion till, och fördjupad förståelse för, skatterättens uppbyggnad, innehåll och tillämpning med särskild betoning på företagsbeskattning. Du lär dig att tillämpa skatterättsliga regler och ge välgrundade förslag i skatterättsliga frågor i yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.

40 poäng

I kursen lär du dig att upprätta bokslut samt utföra räkenskapsanalyser och fatta beslut i komplexa värderingsfrågor med hänsyn till lagrum och god redovisningssed.

35 poäng

Kursen ger en fördjupad förståelse för ekonomistyrning och finansiell planering med hänsyn till lönsamhet. Du utvecklar din förmåga att hantera komplexa beslutssituationer och att ta affärsmässigt ansvar i yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.

25 poäng

Kursens ger en introduktion till och fördjupad förståelse för hur en affärsverksamhet använder ekonomiska modeller, marknadsstrategi och verksamhetsstrategi för att planera och styra företaget mot ökad lönsamhet och kundnytta.

30 poäng

Kursen syftar till att ge en introduktion till och fördjupad förståelse för rättsordningens uppbyggnad samt för hur affärsverksamheters ekonomiska förhållanden och transaktioner regleras inom handelsrätten. Du lär dig att tillämpa handelsrättsliga regler samt tolka, granska och upprätta juridiska dokument och avtal i yrkesrollen som ekonomi- & redovisningskonsult.

35 poäng

Kursen syftar till att ge en introduktion till och fördjupad förståelse för affärsredovisningens olika delar. Du lära dig utföra grundläggande redovisningsarbete i ett modernt affärs- och bokföringssystem.

20 poäng

Kursen ger en fördjupad förståelse för årsredovisningens olika delar, uppbyggnad och tillämpning inom olika företagsformer. Du lär dig sammanställa en årsredovisning med hänsyn till ett företags intressenter, gällande lagrum och olika redovisningsprinciper.

Stockholm:
LIA 1 (50 poäng)
LIA 2 (50 poäng)

Göteborg och Malmö:
LIA 1 (55 poäng)
LIA 2 (60 poäng)

Under två praktikperioder deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag, och tillämpar dina nya kunskaper där. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter från skolan att lösa.

30 poäng

Den avslutande arbetsuppgiften på utbildningen är ett examensarbete, där du tillämpar dina förvärvade kunskaper praktiskt och professionellt i en given beslutssituation. Arbetet utförs i grupp, och genomförs för en uppdragsgivare
från näringslivet.

Vill du veta mer?

Yrkesguide: Vad gör en Redovisningsekonom?

Läs yrkesguiden här

Plats & Startdatum

Göteborg
12 augusti 2024
Malmö
12 augusti 2024
Stockholm
13 januari 2025

Omfattning

Platsbunden 80 v heltid inkl. 20 v praktik (LiA)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Samt godkänt betyg i Matematik 2 och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, eller motsvarande.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Sagt om Ekonomi & redovisningskonsult

Florentina Grigore

Redovisningskonsult på Brändén Redovisning AB, fd IHM-student

– Jag använder i princip allt jag har lärt mig från skolan i mitt arbete idag, när jag ser olika situationer som dyker upp så minns jag vad vi gjorde i skolan. Kunskaperna var precis rätt för det jag gör idag så jag kände mig verkligen förberedd för jobbet när jag tog examen.

Erica Bramsell

Accounting Consultant, EY Sweden

– 40 år gammal, mitt i arbetslivet, återvände jag till skolbänken igen. Valet föll på IHM Business School i Malmö med målet att bli ekonomi- och redovisningskonsult. Jag tyckte att en yrkeshögskola med nära kontakt till arbetslivet kändes helt rätt.

Joel Karlsson

Student på Ekonomi- & redovisningskonsult

– Jag tyckte det var bra ända från start. Folk var ambitiösa, folk hade liknande intressen, men kom från olika bakgrunder. Allt gick fort framåt, vilket gjorde att man kände att man lärde sig väldigt mycket på väldigt kort tid.

Mikael Nodlycke

Lärare på IHM i Göteborg

– Arbetsmarknaden ser mycket bra ut. Sedan den avskaffade revisionsplikten har behovet av kvalificerade redovisningskonsulter ökat konstant, och det finns inga tecken på att detta skall minska; snarare tvärtom. Företag väljer i allt högre grad bort revision och trenden ökar. Bland nystartade företag väljer 75 % bort revision, men behovet av kvalificerad hjälp inom ekonomiområdet är fortfarande enormt. Branschens framtidsprognos nämner även en kraftig ökning av efterfrågan på kvalificerade rådgivningstjänster inom ekonomiområdet. Detta medför att yrket definitivt kan ses som ett framtidsyrke och att löneutvecklingen för kvalificerade ekonomi- och redovisningskonsulter är mycket positiv.

Annette Pietrzak Lindholm

Student på Ekonomi- & redovisningskonsult

– Jag har under flera år intresserat mig för ekonomi, vilket b.la. lett till olika ekonomiska poster inom styrelser jag suttit i. Jag har även hjälpt till med löpande bokföring i ett mindre företag på min fritid. I mitt tidigare jobb som koordinator handlade en stor del om att se hela bilden, det stora sammanhanget och där tyckte jag att jag saknade ekonomisk kompetens. Till slut kom jag till en punkt att jag kände ”nu eller aldrig”. Jag valde IHM därför att skolan har ett bra rykte bland både företagare och studenter som en bra och seriös skola. Då jag utbildas inom ett bristyrke är jag heller inte orolig att stå utan jobb när jag går ut.

Vanliga frågor om Ekonomi & redovisningskonsult

Tänkbara roller efter avslutad utbildning är; Redovisningskonsult, Ekonomiansvarig och Redovisningsekonom.

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Samtliga YH-utbildningar på IHM Business School är CSN-berättigade.

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under mitten av november. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

När du får ditt antagningsbesked behöver du bekräfta att du önskar behålla din studieplats eller tacka nej. Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre. Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LIA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. 

Partnerföretag

Ernst & Young AB | Attendo | Grant Thornton Sweden AB | Modern Ekonomi | BDO | Aspia | AcTricia Skatt & Redovisning | Speedledger (Visma Spcs) | Wint AB | Adact Revisorer & Konsulter AB | Five Accounting AB | A Invest & Consulting | Pragrati | Adderat i Lund | Revisorsgruppen | Rödl och Partner | BDO Malmö | Ekonomikontoret J&J | Delta Consulting | Ecit Services | Azets | Talenom | Natural Numbers | Nabo | Keeper AB | Ludvig & Co | Boozt | Newbody Family | Tillväxt & Ekonomi Sverige |

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.