Hoppa till innehåll
None None 05/31/2023, 14:51 23d73b73-8b94-4925-bb95-73b2125ba274
hero1
Alla utbildningar/

Cirkulär affärsutveckling

Om utbildningen

Cirkulär affärsutveckling lär dig mer om kretsloppsekonomi, hållbarhetsarbete och ekonomiska modeller med målet att kunna genomföra en omställning från linjär till cirkulär verksamhet.

Hållbarhetsomställningen sker på alla nivåer i samhället. Vår växande medvetenhet om de globala utmaningar vi står inför gör att företag vill ställa om och framtidssäkra sina verksamheter. Dessvärre saknar många organisationer och bolag de verktyg och arbetssätt som krävs för att omsätta ord till handling.

Utbildningen Cirkulär affärsutveckling bygger på den behovsbild som IHMs näringslivspartners uttryckt. Djupare och bredare kunskap om, och analys av, hållbarhetsmålen samt kopplingen till näringslivets
ansvar efterfrågas, liksom praktisk kompetens och metodik att integrera de globala målen i organisationsprocesserna utifrån företagens befintliga verksamhetsmål.

Utbildningen passar dig som vill fördjupa dina kunskaper inom organisationsutvecklande processer, få konkreta verktyg och arbetssätt som hjälper verksamheter med att genomföra omställning från linjära till mer cirkulära flöden. Du fördjupar din kunskap om cirkulära flöden, får verktygen att utveckla affären och leda förändringsarbetet på ett motiverande och verksamhetsnära sätt.

Utbildningen är digitalt baserad och sker på distans vilket gör det möjligt att studera var du än bor eller befinner dig.

Du kanske även är intresserad av utbildningarna Hållbarhet inom e-handel eller Hållbart Ledarskap.


Det här är en kort YH-utbildning

Våra korta YH-utbildningar riktar sig till dig som redan är verksam inom en bransch, har arbetat inom samma område alternativt att du har tillgodogjort dig kompetensen via behörighetsgivande studier. Syftet med utbildningen är att bygga vidare och bredda din kompetens för att ta nya steg i karriären.


Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta strategiskt och operativt med att driva affärsutvecklingsarbetet mot mer cirkulära och hållbara affärsmodeller. Du lär dig behärska verktyg, exempelvis Cirkulär Business Model Canvas (CBMC), göra väsentlighetsanalys för hållbarhetsarbetet, producera och presentera Business Case för ledningen samt utveckla processer för omställning och förändringsarbete som tar företaget vidare mot mer cirkulära affärsmodeller och strategier.

Ansökan

Ansökan är stängd.

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om kommande starter.

Skicka intresseanmälan

Ort och startdatum

Distans

 • Oktober 2023 (Preliminär)

Omfattning

Distans, halvfart, 24 veckor.

Utbildningen ger 60 YH-poäng.

Språk

Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.

Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstöd?

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om kursen och kommande starter.

Anmäl ditt intresse här

Kurser

Hållbar utveckling, 25 YH-poäng

Miljö och klimat

 • Ändliga resurser och miljöpåverkan i tillverkningsprocesser
 • Perspektiv på miljö och klimat – omvärld, lokalt, aktuell forskning och statistik
 • Påverkande faktorer – hinder för omställning, politiska beslut, ramverk och rapportering.
 • Hållbarhet i praktiken – vad är ”greenwashing” och vad bidrar till reell hållbar utveckling.

Cirkulära affärsmodeller

 • Olika affärsmodeller och hur de påverkar vår resursaptit
 • Olika ekonomiska modeller – cirkulär gentemot linjär resurshantering
 • Cirkulär ekonomi - alternativa affärsmodeller – reparation, återbruk, upcycling, materialdelning, med mera
 • Hållbar cirkulär ekonomi – dess innebörd och egenskaper
 • Donutekonomi – dess innebörd och egenskaper
 • Hållbara materialflöden och produktionskedjor i cirkulära värdekedjor


Cirkulär affärsutveckling, 35 YH-poäng

Strategier för cirkulär omställning

 • Affärsverktyg
 • Ekonomisk modell
 • Hållbar kapitalism i värdekedjan och leverantörsledet
 • Business Case för Cirkulär omställning
 • Casestudier – exempel från verkligheten.

Planering och verktyg för effektivt förändringsarbete

 • Innovationsverktyg - Materialhjulet
 • Projektplanering – effektlogiken
 • Intressentanalys
 • Väsentlighetsanalys

Förändringsprocesser

 • Förändringsarbete
 • Utmaningar och framgångsfaktorer
 • Casestudier – exempel från verkligheten.

Kursupplägg

Flexibelt upplägg 

 • Förispelade teorilektioner
 • Digitala workshops och handledning med lärare
 • Interaktion och dialog med andra deltagare
 • Handledning av lärare
 • Instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter
 • Fördjupningsmaterial
 • Quiz för att testa dina kunskaper
 • Möjlighet till individuell studietakt

Examinationer sker på distans för respektive delkurs. 

Exempel:

961e962f-f3cd-4694-a6cc-8652c1d1610f.jpg

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före

Behörighet

 • Grundläggande behörighet: lägst godkänt betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

 • Minst 1,5 års yrkeserfarenhet på heltid (deltid omräknas till heltid) inom projektledning, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och/eller affärsrådgivning.


REELL KOMPETENS
Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan IHM Business School istället göra en bedömning av din reella kompetens. Detta gäller även om du saknar formella meriter för en särskild behörighet, t.ex. godkänt betyg i en gymnasiekurs.

För att ansöka om reell kompetens laddar du ner kompetenskartläggningsformuläret här och följer instruktionerna. Det ifyllda formuläret och de intyg som styrker din reella kompetens laddar du sedan upp i din ansökan på yh-antagning.se. Mer information om reell kompetens.

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till både lån och stöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kostnad för litteratur tillkommer.

Ansökan

Dokument och filer som behövs i din ansökan:

Tips inför din ansökan

 • Notera att du måste använda IHMs bilaga för beskrivning av yrkeserfarenhet för att din ansökan ska bedömas som komplett - den ökar dina chanser att komma in och är gjord för att ge dig en rätt och riktig bedömning.
 • Hittar du inte dina gymnasiebetyg? Kontakta din gymnasieskola, se om de finns på Antagning.se eller ansök med Reell kompetens.
 • Ansök tidigt - då har du tid att komplettera din ansökan om något saknas.
 • Övrig information om antagningsprocessen och hur du ansöker till IHM Yrkeshögskola hittar du på sidan Ansökan & Antagning

Har du frågor?

Fyll i kontaktformuläret eller maila oss på yh@ihm.se

Företag? Samarbeta med oss!

Föreläs - Ta emot LIA-praktikanter - Utveckla utbildningar - Samarbeta i examensarbeten. Som samarbetspartner till IHM Yrkeshögskola utvecklar du ditt företag.

Sagts om

Kontaktuppgifter till Josef Nyström

Roll: Collaborations and partnerships, Houdini Sportswear, IFMGA / IVBV / UIAGM

”Större kompetens om cirkulära affärer och system är en förutsättning för att vi som samhälle lyckas med den omställning som krävs för att närma sig en värld mer i balans. Det kräver ökad kunskap i alla led, från designers till projektledare, ekonomichefer och ledning i allt från konkreta ex på caser och arbetsmetodik till grundläggande förståelse för helhetligt systemtänkande i komplexa system och vår syn på hur vi förhåller oss till resurser och konsumtion av dem. För Houdini är det arbete som är grundläggande och inflätat inom alla delar i verksamheten och en viktig faktor vid nyanställningar, liksom vi är övertygade om att det kommer att behöva vara hos de flesta bolag i åren som kommer. IHM har insikt i den utvecklingen och ambitionen om att utveckla ett omfattande, precist och näringslivsanpassat koncept.”

Kontaktuppgifter till Paulina Björk

Roll: Head of Sustainability på Position Green

”Kraven på bolag kring denna typ av omställning är hög och kommer framöver att bli allt högre. Att inte besitta denna kompetens internt kommer att innebära risker för bolag då kraven från anställda, kunder och investerare ökar”

Vanliga frågor & svar

Hur mycket tid behöver jag lägga på utbildningen?

Utbildningen går på halvfart, det vill säga du får räkna med att kunna lägga ner 20 timmar på studier per vecka. Utbildningen varvas med inspelade föreläsningar som du kan se när det passar dig, live-föreläsningar där du förväntas aktivt delta i diskussioner och övningar samt grupparbeten och självstudier.

Hur styrker jag min arbetslivserfarenhet?

Arbetslivserfarenhet styrker du genom att fylla i bilagan för yrkeserfarenhet (bilagan hittas under Ansökan på utbildningssidan) med tydlig beskrivning av dina olika yrkesroller. Tänk på att start- och slutdatum, titel och arbetsbeskrivning skall finnas med.

Vad är urvalstest?

Urvalstestet är inte obligatoriskt men ökar dina chanser för att komma in då du får ett högre poängvärde vid sidan av din arbetslivserfarenhet alternativt studier. Resultatet från urvalstestet adderas med poängvärdet du fått genom din arbetslivserfarenhet alternativt studier vilket ger en urvalspoäng. Ju högre urvalspoäng du har desto större chans är det att bli antagen till utbildningen.

Urvalstestet består av flervalsfrågor främst inom de särskilda förkunskaper som krävs för att bli behörig till respektive utbildning. Tiden för att genomföra urvalstestet är 45-60 minuter.

Jag saknar behörighet/hittar inte mina gymnasiebetyg?

Om du till exempel saknar dina gymnasiebetyg kan du bli behörig genom reell kompetens. Det vill säga vi tittar på hela din samlade kompetens inklusive arbetslivserfarenhet, föreningsverksamhet och andra erfarenheter som du har samlat på dig genom livet. Här kan du läsa mer.

Jag har äldre/utländska betyg från gymnasiet?

Vi använder oss av en bedömningshandbok framtagen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och en handbok för tillträde som Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram. Med hjälp av dessa underlag kan vi göra behörighetsbedömningar av de flesta olika betygstyperna som exempelvis avgångsbetyg, mellanårsbetyg, slutbetyg, folkhögskolebetyg och komvux.

På motsvarande sätt granskar och bedömer vi dina utländska gymnasiebetyg, för att avgöra om de möter grundläggande och särskilda förkunskapskrav inom utbildningen. Om du har en översättning eller validering från UHR så bifoga den.

Jag har en examen som Marknadsekonom DIHM, är jag behörig att söka?

Det är svårt att svara på. Det beror på när du läste den och vilka kurser den har innehållit. Skicka in dina kurscertifikat så återkopplar vi om det är någonting som saknas.

Relaterade utbildningar

Hållbarhet inom e-handel

Kurser
12 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Affärsutveckling Unified Commerce

Kurser
24 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb