Emotionell ledarstil - så leder du med emotionell intelligens

Att uppnå goda resultat och samtidigt bygga starka relationer med sina medarbetare kan för många ledare vara en balansgång. Med ett emotionellt ledarskap kan det däremot vara lätt som en plätt. Genom emotionell intelligens gror framgångsrika arbetsplatser med medarbetare som vill stanna kvar. Läs mer om hur du går tillväga och vilka utmaningar du behöver ta dig an för att axla den emotionella ledarrollen.

Vad innebär emotionell ledarstil?

Med en emotionell ledarstil kan du riva barriärer och vidga vyerna för både dig, dina medarbetare och din verksamhet. Som chef och ledare har du stor inverkan på din omgivning - ibland kanske mer än du själv är medveten om. Vi är alla känslostyrda varelser och känslorna är ingenting som försvinner bara för att vi går till jobbet - vilket kan motsäga de pragmatiska arbetsstrukturer som många arbetsplatser är byggda efter idag.

Det emotionella ledarskapet handlar om att främja känslor hos både sig själv, sina kollegor och underordnade på jobbet, det är en framgångsrik ledarstil som används för att nå såväl goda resultat som att främja hållbart arbetsklimat. Läs vidare för att ta reda på hur och varför emotionellt ledarskap är så framgångsrikt men också vad du behöver tänka på för att inte misslyckas.

Vad kan du vinna på emotionellt ledarskap?

Genom en positiv approach kan du som ledare påverka både dina affärsrelationer och dina medarbetares känslor och inställningar till sitt arbete. Här lyfter vi några exempel på vad du som ledare kan vinna på en emotionell ledarstil.

Jobbar du med att leda människor?

Utveckla ditt ledarskap tillsammans med oss på IHM

Du kan uppnå mål och skapa goda relationer på samma gång

När vi tillåter varandra att vara nära våra känslor och vara öppna gentemot varandra skapar vi ett klimat av förtroende och trygghet. Om du som ledare implementerar detta i ditt arbetslag kan du skapa goda relationer mellan dig och varje enskild medarbetare, medarbetarna emellan, samtidigt som du stärker medarbetarnas uppfattning om arbetsplatsen.

Goda relationer stärker i sin tur samarbetsförmågan och kraften att våga vara kreativ och modig. Självsäkra och produktiva medarbetare kan anta nya utmaningar och genom det utveckla verksamheten, det skapar goda förutsättningar till att både uppnå och överträffa verksamhetsmålen.

Emotionellt ledarskap hjälper dig att stärka arbetsgruppen

Det öppna, trygga klimatet har många positiva effekter på arbetsgruppen. När vi vågar prata och öppna upp oss om våra känslor får vi samtidigt möjlighet att påverka varandras. Genom att peppa, stötta och uppmuntra varandra skapar vi inte bara en positiv stämning utan kan stärka varandra när det behövs.

Det emotionella ledarskapet tillåter medarbetare att visa sig sårbara inför varandra och skapar rum för att be om hjälp. Att få hjälpa någon väcker i sin tur känslor av att känna sig viktig och behövd - inte bara av sina kollegor utan av hela verksamheten. Personen som blir hjälpt får samtidigt känna sig sedd, hörd och bekräftad.

Genom emotionellt ledarskap kan du skapa motivation

När dina medarbetarna får vara ärliga och uttrycka sina tankar och åsikter ger du dig själv möjligheten att påverka deras uppfattningar och känslor. Det ger dig chansen att skapa rätt förutsättningar för dem att må bra, du får chans att stötta med det som de behöver, vilket i sin tur hjälper dem att göra ett bättre jobb.

När vi känner oss trygga och bekräftade av vår omgivning skapas också kraften och styrkan i att tro på oss själva och det vi gör. Med en emotionell ledarstil kan du hjälpa dina medarbetare att känna sig bra på det dem gör och skapa viljan att utvecklas. På så vis kan du genom ditt emotionella ledarskap skapa och bevara motivationen hos dina medarbetare.

Så börjar du arbeta med din emotionella ledarstil

Den emotionella ledarstilen kräver både möda, omsorg och reflektion. Daniel Goleman har tagit fram en modell som lyfter viktiga komponenter för att uppnå ett vällyckat emotionellt ledarskap.

1. Vem drömmer du om att vara?

Föreställ dig ett scenario där du lever som ditt ideal-jag - vem är du då? För att starta arbetet mot ditt emotionella ledarskap behöver du ta reda på vem du drömmer om att vara, såväl privat som professionellt.

2. Var står du i dagsläget?

För att påbörja arbetet mot att bli den du drömmer om att vara måste du ta reda på var du står idag och vilka styrkor och svagheter som du faktiskt har. Det kan du enkelt göra genom att samla in feedback från din familj, dina vänner, kollegor, chefer och underordnade. Många som blir tillfrågade kan först vara rädda för att säga vad de egentligen tycker, eftersom svaren kan vara negativa för dig. Du får hjälpa dina medmänniskor genom att försöka vända på det. Förtydliga att deras svar är till din fördel oavsett, eftersom det tar dig ett steg närmare din emotionella ledarskapsroll - och att arbeta på sina svagheter är en viktig faktor för att ta sig dit.

3. Hur blir du ditt ideal-jag?

Ingen människa är den andra lik - inte heller en personlig förändringsprocess. Bara för att ett tillvägagångssätt fungerar för en annan betyder inte det att samma sätt är rätt för din utveckling. För att uppnå ditt ideal-jag är det viktigt att låta personer från dina professionella relationer utvärdera dig, mer än en gång under resans gång. Det är också bra att ta till andra hjälpmedel som kurser i ledarskap, tid till självreflektion eller att anlita en mentor som kan stötta, vägleda och öva färdigheter tillsammans med dig.

4. Hur skapar du en förändring som består?

Först när du börjar upprepa det nya mönster som du eftersöker kan du få det att ske per automatik och bli ditt nya sätt att vara. För att skapa vanor behöver människan ge hjärnan nya vägar att handla efter vilket sker på en neurologisk nivå - därför är det viktigt att kontinuerligt påminna sig själv om vem man vill vara samt handla på ett sätt som linjerar med ditt ideal-jag.

5. Ta vara på all hjälp du kan få

I samarbete med andra kan vi skapa miljöer av bekräftelse och förtroende - i dessa trygga miljöer får vi utrymme att växa och uppnå självförverkligande. Eftersom vi hela tiden är beroende av vår omgivnings åsikter och stöd bör du inte försöka utveckla och förbättra din emotionella ledarroll på egen hand. Tillsammans kan vi stärka och inspirera varandra, förstå nyttan och meningen i det vi gör och fortsätta ta oss framåt.

Vad behöver du som emotionell ledare tänka på?

Att arbeta fram sin emotionella ledarstil tar både tid och tankeverksamhet - och arbetet är inte slut där. Här lyfter vi exempel på vad du som ledare behöver tänka på i det operativa arbete för att inte låta det emotionella ledarskapet påverka medarbetarna och verksamheten negativt.

Bevara din roll som ledare

Trots att det emotionella ledarskapet på många sätt ger medvind till verksamhetens framgång är det viktigt att du som ledare inte tappar din ledarroll. Du ska därmed inte låta dina egna känslor ta över när det kommer till svåra beslut eller andra situationer där förmågan att vara objektiv är nödvändig för verksamhetens välgång.

Håll dina känslor i styr

Hand i hand med förmågan att vara objektiv går förmågan att hålla känslorna i styr. Du behöver till exempel tänka på att inte vara för empatisk eller visa för mycket irritation även om du känner starka känslor. Det är viktigt att du som ledare lär dig hur du ska visa och lyfta fram dina känslor på ett rättvist och tryggt sätt som inte riskerar negativa konsekvenser för verksamheten eller för dina medarbetare.

Detta betyder inte att du som ledare inte ska våga vara känslosam, men det är viktigt att vara saklig kring det som kräver saklighet. En orolig och oberäknelig ledare kan skapa ängsliga och osäkra medarbetare samtidigt som det kan bilda en fel uppfattning av verksamheten.

Akta dig för impulsiva beslut

När vi tillåter oss att vara emotionella löper vi stor risk för att ta impulsiva beslut. En framgångsrik verksamhet kräver dock logiska val och strategier som medarbetarna kan förlita sig på. Att utgå från en tillfällig känsloyttring är därför inte ett optimalt arbetssätt och kan sätta käppar i hjulet för företagets utveckling.

Beslut ska fattas utefter fakta och analys - om du är väldigt stressad kan du förslagsvis vänta med att ta ett beslut tills det lugnat ner sig runt om dig. Du kan också bolla dina tankar med dina medmänniskor och kollegor för att känna dig säkrare på att beslutet är välgrundat och fattat med förnuft.

Tre tips till dig som vill utveckla din emotionella ledarstil

Var optimistisk

Den emotionella kompetensen optimism klassas enligt forskningen som en betydande motståndskraft mot stress. I samband med det är optimism även kompetensen som skapar mest skillnad över hur människor reagerar och hanterar utmanande situationer.

Optimism handlar inte om att hela tiden se livet från den ljusa sidan, eller att glaset är halvfullt eller halvtomt. Optimism handlar om att upptäcka nya möjligheter och utveckla motståndskraft mot motgångar. Optimism är i själva verket en livs- och affärsstrategi som får dig att se och planera för en ljusare framtid.

Jobba på ditt självförtroende

Genom ett stärkt självförtroende bygger vi en solid känsla av inre tro och personligt ansvar - och undviker att någon annan dikterar villkoren för vårt resultat. Ett starkt självförtroende ger dig kraft att vara kreativ och det ger dig mod till att våga förändra det som du kan förändra.

Hitta din emotionella ledarstil

Den emotionella ledarstilen är komplex och unik för varje enskild ledare. Det kan kännas svårt att hitta sig själv i sin roll utan utbildning eller coachning längs vägen. Hos IHM hittar du flera ledarskapsutbildningar som hjälper dig att bli stark och trygg i ditt emotionella ledarskap.