Yrkesguide: Digital marknads-förare

Vill du arbeta i en snabbväxlande miljö där du får utnyttja såväl dina kreativa som analytiska förmågor? Då kan ett yrke som digital marknadsförare vara någonting för dig.

Vad gör en digital marknadsförare?

En digital marknadsförare arbetar med olika typer av kommunikation på digitala plattformar. Som digital marknadsförae kan du arbeta på en marknadsavdelning med fokus på ett varumärke, eller på en byrå med ansvar över flera varumärken och kunder.

Inom yrkesområdet digital marknadsföring djupdyker du i analysarbete, du tar fram solida strategier och marknadsplaner och du arbetar med kreativa skapandeprocesser.

I takt med digitaliseringens utveckling förändras kundens beteende, förväntningar och önskemål hela tiden. Som digital marknadsförare är det därför viktigt att både kunna förstå trender och förändringar i omvärlden som att arbeta strategiskt och systematiskt med en röd tråd i all kommunikation.

Yrkesrollen digital marknadsförare är egentligen ett paraplybegrepp, därför kan du med examen i hand få en helt annan titel väl ute i arbetslivet. Som digital marknadsförare kan du arbeta brett samtidigt som du kan spetsa din kunskap inom ett specifikt område.

Digital Marketing02.png

Customer Data Developer

Att personalisera kundupplevelsen handlar om att bygga en starkare relation mellan verksamheten och kunden. Det är detta spännande område som en Customer Data Developer specialiserar sig på.

En Customer Data Developer arbetar med försäljning och marknadsföring i kombination med IT och teknik. Med hjälp av kunddata, dataanalys, programmering och interaktionsteknologi skapar en Customer Data Developer personlig marknadsföring och kommunikation.

Det kan till exempel röra sig om kundanpassade mailutskick och annonser, eller individuella rekommendationer direkt på webbplatsen. Kundanpassad kommunikation blir allt mer träffsäker och ökar chanserna för att den besökande kunden blir en köpande kund.

Som Customer Data Developer är det viktigt att du har en god känsla och förståelse för affärer. Du behöver också ha en fallenhet för teknik och IT då du i din roll använder teknikens möjligheter för att skapa affärsnytta.
Som Customer Data Developer har du också stor nytta av din pedagogiska förmåga då du kan arbeta som stöd till verksamheter som vill bli mer tekniska men inte vet hur de ska gå tillväga.

Med hjälp av din tekniska och analytiska skicklighet strukturerar du kunddata som sedan ligger till grund för de nya aktiviteterna som verksamheten bör realisera för att följa med i utvecklingen, bli konkurrenskraftiga och driva fler affärer i hamn.

Vill du arbeta som Customer Data Developer?

Customer Experience Specialist

Vill du arbeta med att maximera kundupplevelsen online? Då kanske rollen som Customer Experience Specialist är någonting för dig.

För att skapa tillfredsställande kundinteraktioner måste du veta vad kunden vill ha och förväntar sig. Den i dagsläget viktigaste metoden för att nå denna information är att analysera insamlad kunddata och tolka kundens beteende när hen på olika sätt interagerar med verksamheten.

Det är lätt att råka blanda ihop customer experience (CX) med user experience (UX). User experience fokuserar dock enbart på den digitala upplevelsen, medan customer experience undersöker intrycket av hela kundresan från början till slut. Det kan till exempel handla om uppfattningen av företagets kundtjänst eller upplevelsen av produktens leverans. Som Customer Experience Specialist utvecklar och optimerar du alltså kundens undermedvetna och emotionella upplevelse av en verksamhet.

I rollen som Customer Experience Specialist har du intresse för teknologi och att hantera data för olika ändamål beroende på kontext. Du behöver vara både kunna tänka taktiskt för att hitta effektiva lösningar på problem som uppstår. Samtidigt behöver du vara strategiskt lagt för att planera, sätta mål och göra prioriteringar efter verksamhetens bästa.

Yrkesrollen förutsätter även att du har en öppen inställning och god förståelse för människors olika synvinklar, livsstilar och erfarenheter. Detta för att på bästa sätt analysera hela kundresor och skapa friktionsfria upplevelser.

Vill du arbeta som Customer Experience Specialist?

Digital analytiker

För att bygga en konkurrenskraftig verksamhet är det avgörande att arbeta med dataanalys. Dataanalys gör att vi kan lära känna våra kunder på en djupare nivå. Det hjälper oss att förstå hur vi ska anpassa kommunikationen efter vem vår kund är.

En digital analytiker undersöker hur verksamheten presterar på digitala plattformar, i sitt varumärkesarbetet, försäljningsarbete och i kommunikationen överlag. Som digital analytiker undersöker du kundens beteende, och på vilka sätt hen interagerar med din verksamhet. Du använder sedan dina insikter till att ta fram hållbara strategier som ska driva affären framåt.

För att jobba med dataanalys krävs det goda kunskaper i kundbeteende, konsumtion, engagemang och trafikströmmar i digitala kanaler. Även kunskap inom bland annat webbteknik, spåring- och scripthantering, datavisualisering och digitalt analysarbete är av stor betydelse för att lyckas i rollen.

Som dataanalytiker är det viktigt att ha både intresse och förståelse för teknik. Inte bara för att lyckas ta fram och analysera data, utan även för att presentera den på ett pedagogiskt sätt så att andra kan förstår den. För att optimera den digitala närvaron behöver du också god förståelse för kundresan. Med det sagt behöver du intresse för att kontinuerligt undersöka kundens handlingar, intentioner och förväntningar.

CRO-specialist eller konverteringsoptimerare

CRO står för conversion rate optimisation vilket översätts till konverteringsoptimering på svenska. En konverterng betyder att din potentiella kund uppfyller en önskvärd åtgärd, till exempel genomför ett köp på en webbplats eller skickar en förfrågan via ett kontaktformulär.

Konverteringsoptimering handlar om att analysera en webbplats eller e-handel i syfte att förbättra användarupplevelsen och öka antalet konverteringar. Det kan till exempel innebära att testa två olika köpknappar med olika färger för att se vilken färg som ger flest klick.

En konverteringsoptimerare arbetar löpande med att analysera, utvärdera och optimera landningssidor efter kundens beteende, för att ta reda på vad som fungerar bra och mindre bra.

Konverteringsoptimering innebär också mer än att bara få den individuella besökaren att utföra en konvertering. Det handlar exempelvis om att kartlägga kundernas köpresa för att förstå vad som gör att återkommande kunder kommer tillbaka. CRO-specialisten vill sedan försöka införa liknande beteende och köpresa hos de nya potentiella kunderna.

Det finns också situationer där besökaren lägger en produkt i varukorgen men sedan lämnar kassan utan att genomföra köpet. Som konverteringsoptimerare vill du få svar på varför besökaren tappade intresse och avbröt sin köpprocess. Då kan det till exempel handla om tekniska fel på webbplatsen, att produkten är slutsåld eller att köpvillkoren varit otydliga.

För att trivas i rollen som konverteringsoptimerare eller CRO-specialist bör du tycka att teknologi är spännande. Här får du utnyttja dina kreativa och analytiska talanger i kombination med din teknologiska kompetens för att öka verksamhetens lönsamhet.

Vill du arbeta med konverteringsoptimering?

SEO- och SEM-specialist

Inom SEO (sökmotoroptimering) och SEM (sökmotormarknadsföring) arbetar du med att höja webbplatsens synlighet för relevanta användare på sökmotorer - vilket på både den svenska och globala marknadeni störst utsträckning rör Google och Youtube.

En SEO-specialist vill alltså få webbplatsens sidor att synas högt upp i det organiska sökresultatet och för att göra detta används olika metoder och tekniker. SEO-specialisten arbetar med att skapa användarvänliga webbplatsstrukturer i kombination med relevant, intressant och lättillgängligt innehåll. Detta för att sökmotorn ska uppfatta webbplatsen som högst väsentlig och värdefull för användarna, vilket förbättrar positionen i sökresultatet.

En SEM-specialist arbetar istället med de betalda annonsplatserna på sökmotorn. Syftet är att webbplatsen ska få en så hög annonsplats som möjligt för rätt typ av trafik. SEM-specialisten optimerar annonserna efter bland annat sökord, landningssida, budstrategi och kostnad per klick.

Både SEO och SEM kräver löpande utvärdering, analys och strategiarbete för att inte tappa i position. Inte minst för att undvika att kasta pengar på annonser som inte ger någon avkastning eller driver fel typ av kunder till webbplatsen.

Social Media Manager

En social Media Manager arbetar med verksamhetens marknadsföring och närvaro i sociala kanaler. Fokus ligger på att skapa en röd tråd i all kommunikation, interagera med kunder, skapa innehåll efter målsättningar samt förmedla verksamhetens nytta och värde.

Innehållet som en Social Media Manager tar fram ska ha en strategisk grund. Det behöver anpassas efter målgrupp, kundbeteende, plattform och målsättning.

Lär dig skapa reellt värde till din verksamhet från dina sociala plattformar

För att ta fram rätt kommunikation och hållbara strategier behöver en Social Media Manager ha goda kunskaper i dataanalys och analys av kundbeteende. Likväl är det en fördel att ha kunskaper i diverse redigeringsverktyg då innehållet ofta kräver grafiskt material i olika format.

Beteende och trender skiftar snabbt i sociala medier så det är viktigt att ständigt förhålla sig uppdaterad på nya funktioner, möjligheter och hot som kan påverka verksamheten. Omvärldsbevakning och trendspaning är därför en given arbetsuppgift för en social Media Manager.

Det dagliga arbetet är varierande och kräver att du är flexibel samt tycker om att ha många bollar i luften. Här utnyttjar du dina analytiska kunskaper för att ta fram strategiska marknadsplaner i relation till verksamhetens uppsatta kommunikationsmål.

Samtidigt får du utlopp för din kreativa sida när du tar fram engagerade content till era olika sociala kanaler. I många verksamheter fungerar de sociala kanalerna även som kundsupport. Detta förutsätter att du tycker om att hjälpa kunder med deras olika behov, önskemål och frågeställningar.

Vill du säkra din kompetens inom Social Media Marketing?

Digital marketing specialist / digital marknadsförare

En Digital Marketing Specialist har övergripande kunskap inom området digital marknadsföring och god förståelse för det digitala ekosystemet i en affärsverksamhet.

Den digitala marknadsföraren är expert på att identifiera styrkor och svagheter i verksamhetens digitala kommunikation. Hen är också duktig på att hitta nya potentiella möjligheter och är inte rädd för att testa nya saker som kan främja affärsnytta.

Rollen kan innebära många skiftande arbetsuppgifter vilket kräver att du har en god förståelse för flera delar inom området digital marknadsföring, till exempel content, sökmotoroptimering, annonsering och spårning. Du bör också ha intresse för kundbeteende och ha lätt för att sätta dig in i kundernas behov. Andra viktiga egenskaper hos en digital marknadsförare är:

  • God initiativförmåga
  • Lösningsorienterad personlighet
  • Kommunikativ

Vill du säkra din kompetens inom Digital Marketing?

Digital Marketing.jpeg

Vad tjänar en digital marknadsförare i lön?

Lönen för en digital marknadsförare med några års erfarenhet ligger mellan 35.000:- till 50.000:-/månad, medan ingångslönen oftast ligger mellan 25.000:- till 32.000:-/månad.

Spannet är brett och varierar beroende på tidigare erfarenhet, utbildning och vilka arbetsuppgifter som du ansvarar över.

Här jobbar digitala marknadsförare – och går det att jobba på distans?

För en digital marknadsförare finns det gott om jobb i Sverige. Du hittar dem främst i storstäderna som Stockholm och Göteborg men även på mindre orter.

Om du vill arbeta utanför Sveriges gränser finns det goda chanser till det med. Branschen är faktiskt en av de som ligger i framkant vad gäller distansarbete där flexibla arbetsplatser är det nya vanliga.

Framtiden för digitala marknadsförare

Digitaliseringen växer och utvecklas för var dag som går. Hela 90% av befolkningen använder internet dagligen enligt Svenskarna och internets rapport från 2021.

I linje med samma utveckling så blir det allt viktigare för svenska företag att skapa större digitala affärsnytta och stärka sin position online. För att lyckas med det krävs det experter på att förstå, tolka och analysera det digitala kundbeteendet. Slutsatsen är att digitala marknadsförare kommer vara fortsatt attraktiva och efterfrågade på arbetsmarknaden framöver, och med all sannolikhet spela en ännu större roll än de gör idag.

Då branschen är populär, och fler och fler väljer att utbilda sig inom yrket är det svårt att säga hur mycket konkurrens som kommer att råda mellan jobben framöver, men att digital marknadsföring är en framtidsbransch är en sak som är säker.

Utbildning för att jobba med digital marknadsföring

För att arbeta med digital marknadsföring krävs det oftast en eftergymnasial utbildning på yrkeshögskola eller universitet. Om du också har tidigare erfarenheter inom service, försäljning eller media kan det vara till din fördel

På IHM Business School får du en gedigen utbildning inom digital marknadsföring. Studierna är alltid uppdaterade och anpassade efter marknadens behov.

Vill du utbilda dig inom yrkesområdet? Läs mer om YH-utbildningar inom marknadsföring eller relaterade utbildningar inom affärsområdet marknadsföring.

Upskilling inom digital marknadsföring

Behöver din arbetsplats bli bättre på digital kommunikation, eller vill du uppdatera ditt kunnande inom digital marknadsföring? Behåll en hög kompetensnivå genom att vässa dina kunskaper med en kurs inom digital marknadsföring parallellt med ditt jobb.