Olika situationer kräver olika ledarskap

Istället för att enbart rikta in sig på framtida resultat så zoomar situationsanpassat ledarskap in på individen här och nu - det är situationen som avgör ledarskapet. På den nordiska marknaden är det Madeleine von Gyllenpalm som leder konceptet framåt.

Madeleine von Gyllenpalm SIT.jpg

Madeleine von Gyllenpalm

Hur skulle du beskriva en situationsanpassad ledare?

– En situationsanpassad ledare har förmågan att kunna vara både konsekvent och flexibel. Det kan uppfattas som motsägelsefullt, men faktum är att situationsanpassat ledarskap ger dig verktygen att både vara konsekvent i bemötandet av de du ska leda, men samtidigt flexibel genom att ditt ledarskap förändras utifrån aktuell situation.

EN BRA LEDARE PÅVERKAR, INSPIRERAR OCH MOTIVERAR SINA MEDARBETARE

Vad innebär modellen:

– Kortfattat så innebär den situationsanpassade modellen ett ramverk som lyfter upp frågor som: Vem leder jag och hur presterar den individen här och nu? På så vis fokuserar man på nuet. Många gånger faller vi i fällan av att titta på en individs potentiella kapacitet istället för att titta på hur individen faktiskt presterar i nuläget.

Är modellen riktad till chefer?

– Den situationsanpassade modellen är inte riktad till enbart chefer, utan det är en påverkansmodell och påverkan kan riktas åt alla håll. Med situationsanpassat ledarskap kan jag påverka uppåt till ledning, men också nedåt till ett team jag ansvarar över. Modellen är en hjälp för att analysera situationer kopplade till påverkan generellt och är inte definierad utifrån yrkesroll.

Hur skapades konceptet Situationsanpassat ledarskap?

– Modellen skapades ursprungligen av Dr. Paul Hersey i slutet på 60-talet. Han jobbade inom den amerikanska försvarsindustrin och började fundera över varför vissa team utmärkte sig som bättre, trots att teamen såg lika ut på ytan. Han började undersöka vad som gjorde vissa team framgångsrika och insåg att det är direkt kopplat till ledarskap. Han ställde då frågan:

Vilken ledarstil är bäst?

Svaret han kom fram till är att ingen ledarstil är bäst. Den bästa ledarstilen beror på vem jag leder, vad den personen har för behov och framförallt vilken vilja och förmåga individen har. Den tanken blev Dr. Paul Herseys embryo till situationsanpassat ledarskap.

Utvecklade ledare utvecklar team som utvecklar företag

Hur har modellen utvecklats sedan dess?

– I början var det många industriföretag som tog åt till sig modellen för att effektivisera, men i dagsläget används den av alla möjliga typer av bolag, allt från små servicebolag till stora globala jättar. Till exempel använder sig 70 procent av Fortune 500-bolagen den situationsanpassade modellen.

Hur populär är modellen i Sverige?

– Det är drygt ett 40-tal konsulter som är ute och utbildar i Sverige, och de har många hundra deltagare som genomgår Situationsanpassat ledarskap varje år. Tittar man globalt så har jag kollegor i 35 andra länder, så konceptet har spridit sig ordentligt sedan 60-talet.

Hur kom du själv in i situationsanpassat ledarskap?

– Jag fick förmånen att gå situationsanpassat ledarskap med grundaren Dr. Paul Hersey och då insåg jag både hur effektiv modellen är men även hur kul det är att arbeta med ledarskap och vara med och påverka ledare att kunna bli bättre på just ledarskapet. Sedan 2008 arbetar jag med att certifiera andra i att kunna använda och utbilda i situationsanpassat ledarskap, sedan 2016 äger jag företaget Situational Services Nordic 100 procent och vi ansvarar för konceptet på hela den nordiska marknaden.

Vilken effekt ser du att modellen skapar i näringslivet?

– Man ser att företagen som använder modellen får ett gemensamt språk över hur de pratar om ledarskap, prestation och mål. Man bryter ner händelser till aktiviteter. Resultatet blir i slutändan effektivare ledare och mer högpresterande team.

Efter avslutad utbildning, hur lyckas man omsätta kunskaperna i sin vardag?

– Vi uppmuntrar till att hela tiden tänka igenom frågor som, när leder jag och hur leder jag. I utbildningen gör man en handlingsplan som berör vilken ledarstil man är bra på och vilka ledarstilar man använder mer sällan.

Vad väntar härnäst för situationsanpassat ledarskap?

– Nu pratar man mycket om att leda på distans. För att lyckas med denna position så krävs ännu tydligare kommunikation om vad som bör göras, hur det ska göras och vem som ska göra det. Den situationsanpassade modellen hjälper detta arbete betydligt, det handlar om att vi alla måste bli bättre på att vara här och nu.

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/yh/herobilder-korta/aha-hero-1000x430.jpg

Vill du veta mer om IHM:s företagsutbildningar?

Kontakta en rådgivare direkt