Provlektion i Growth and Marketing Strategy

Growth & Marketing Strategy ger dig kompetens att skapa en marknadsstrategi som genererar tillväxt och affärsmässigt hållbarhet. I detta webinar får du en djupare inblick i utbildningen, dess kunskapsinnehåll och upplägg.

Fyll i dina uppgifter här och ta del av provlektionen