Testa dina affärskunskaper

Affärsekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation - alla delar bidrar till en lönsam utveckling. Vilka områden behärskar du och vilka behöver du utveckla?
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/pbm/pbm-hero-1000x430.jpg

Har du frågor om IHM:s utbildningar?

Kontakta en rådgivare direkt
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/ff/ff-guide-regular-1080x800.jpg

Vill du testa IHM:s utbildningar?

Ta del av våra provlektioner