Modern säljledning

Att leda med nya förutsättningar
6 dagar | Deltid / Parallellt med jobb
Led ditt team till starkare resultat
Förstå dina säljares drivkrafter
Möt den digitala marknaden
Vill du kunna leda en högpresterande säljorganisation som kan möta dagens snabbrörliga och föränderliga digitala marknad. Med utbildningen Modern säljledning lär du dig leda ditt team till effektiv försäljning med rätt verktyg vid rätt tillfälle i kundresan.

Förändrade säljprocesser kräver förändrat ledarskap

IHM Modern Säljledning är en bred och praktisk utbildning för dig som idag antingen har eller är på väg att få en roll som försäljningschef, säljledare/-coach, marknadschef med säljledningsansvar, VD för säljbolag, eller kvalificerad säljare/KAM med ansvar för externa säljkanaler.

Utbildningen vänder sig även till dig som idag är säljare och som proaktivt vill bygga upp din kompetens för att i framtiden kunna axla säljledande roller.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Förståelse för säljledarens roll och arbetsuppgifter
 • Ökad förmåga att göra rätt prioriteringar för bästa säljresultat
 • Insikt om ditt personliga ledarskap och hur du kan nyttja det för att leda andra
 • Insikt om din roll som säljledare i förändringsprocesser
 • Kunskap i hur du implementerar praktiska ledarredskap i din roll
 • Ökad förståelse för drivkrafter och hur du kan målstyra för ökad motivation
 • Praktisk förståelse för teamkänsla och att utveckla säljkultur
 • Insikt om digitaliseringens möjligheter att driva försäljning

SÅ GÅR DET TILL

Vi tar avstamp i den förändrade digitala tillvaron och de nya kundmönstren som följer online - och leder oss vidare in i den senaste forskningen kring påverkan och hjärnan som är nödvändig att förstå för att målstyra säljarna på effektivast sätt.

Under utbildningen varvas föreläsningar med workshops, praktisk träning och case. Mellan mötena genomför du hemuppgifter och tränar i olika e-simuleringar som är relaterade till säljledarrollen. Du får också fördjupad kunskap genom webinarer samt coaching via videosamtal som stöd för implementeringen av verktyg och teori i din egen professionella situation.

Kursmoment

 • Hur ser den moderna köpresan ut?
 • Hur möter man dagens bestämda och polygama kund?
 • Hur för-påverkar man kunderna i den nya kundresan
 • Min viktigaste uppgift som ledare
 • Ledarskapets tre perspektiv: rollen, ledarskapet och affären
 • Vad innebär rollen som säljledare?
 • Hur man skapar tillit
 • Kompetens vs Trust
 • Hjärnan – Huvudpersonen i detta drama
 • Hur fungerar hjärnans belöningssystem och hotsystem
 • De fyra utvecklingsnivåerna i ett team
 • Att leda i förändring
 • Förstå dina säljares drivkrafter
 • Målstyrning för ökad motivation
 • RAK – För säljplanering och -coachning
 • Kommunikation och ledarstilar
 • Coachning som säljledarverktyg
 • Praktisk säljcoachningsträning
 • Hur använder man feedback? Korrigerande och positiv
 • ”Jag-budskapet”
 • Data Storytelling - Förstå dina prospects och kunders beteende och behov
 • Djupare förståelse för Digital Analytics, Data Storytelling och Automatiseringar.
 • När tar säljorganisationen över stafettpinnen från marknad?
 • Utveckla dina strategier där säljarna och marknadsföringen agerar i symbios.
 • Skapa automatiseringar, som leder till att säljaren involveras vid rätt timing.
 • Hur man fångar upp data om dina prospects och kunders beteende. Förstå när säljorganisationen tar actions
 • Den digitala transformationen i säljledningsarbetet
 • Digital marknadsföring och försäljning – Smarketing
 • Struktur för Inspirerande säljmöten
 • Presentationsteknik – Analog och digital
 • Mötesteknik
 • Förberedande presentationer ifrån Certifieringen
 • Hur jobbar man med teknik i sina presentationer
 • Storytelling – Vad är det och varför?
 • Redovisningar
 • Cerifiering

Plats & Startdatum

Distans
14 maj 2024
10 oktober 2024

Avgift

34 900 kr exkl. moms
43 625 kr inkl. moms

Schema

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Jenny Widén Nilsson

Direkt: 070-421 21 44
Växel: 020-024 00 24
Mail: jenny.widen@ihm.se

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/msl/msl-bild-1080x800.jpg

Vilka är svordomarna hos säljföretagen?

Förändrade kunder kräver förändrad säljapproach - vad krävs för att möta kundströmmarna på morgondagens marknad.

Se webinaret
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/msl/riki-och-ricki-msl-1080x800.jpg

Revolutionen i kundens köpresa

Här tar Ricki Petrini ett snack med Riki Dacken kring försäljning och vad som karaktäriserar dagens förändrade säljroll.

Se filmen

Huvudlärare

Riki Dackén

Riki har haft en mängd olika sälj- och säljchefsjobb inom både B2B och B2C. Idag undervisar han som lärare på IHM Business School och håller bland annat i utbildningarna Dynamic Sales, Social Content Selling, Distance Selling och är en av huvudlärarna i programmet Sales- & Marketing Management. Han har utbildat i 25 år i hela världen och har tränat ca 10 000 säljare och säljchefer från Japan, Kina, hela Europa till USA.

Magnus Äng

Magnus Äng har arbetat med digital kommunikation och försäljning i över 25 år, både med svenska och internationella företag, och är ett känt namn inom E-handelsvärlden. Idag driver Magnus den digitala marknadsföringsbyrån Topvisible där en stor del av arbetet omfattar samspelet mellan sälj- och marknadsavdelningen.

Andreas Bengtsson

Andreas är beteendevetare och licenserad mental tränare med lång erfarenhet inom både försäljning, ledarskap och rådgivning. Han tränar och coachar säljchefer med syftet att nå hållbara resultat tillsammans med sina säljare och möter dagligen olika branscher via sitt företag Act2inspire.

|
34 900 SEKexkl moms