Hoppa till innehåll

Säljledning

Vad skiljer en framgångsrik säljorganisation från en medelmåttig? Varför är försäljning endast en uppgift för säljavdelningen i vissa organisationer? Vilken roll har en säljledande chef? IHM Säljledning ger dig kunskaper och redskap för att förändra och utveckla en säljkultur, prioritera och optimera dina säljresurser samt leda medarbetare mot bättre säljresultat.

Säljledning

I de mest framgångsrika företagen bidrar alla till affären. Men generellt sett är det bara 40% av säljarna som når sina mål.

IHM Säljledning är en bred och praktisk utbildning för dig som idag antingen har eller är på väg att få ansvar att leda säljare i roller som försäljningschef, säljledare/-coach, marknadschef med säljledningsansvar, VD för säljbolag, eller kvalificerad säljare/KAM med ansvar för externa säljkanaler. Utbildningen vänder sig även till dig som idag är säljare och som proaktivt vill bygga upp din kompetens för att i framtiden kunna axla säljledande roller.

Programmet syftar till att utveckla säljledarens specifika kompetenser - att utveckla teamet och säljkulturen samt att bidra med en struktur för deras arbete. Du får kunskaper och redskap för att optimera dina säljresurser och leda säljteamet mot bättre resultat.

Detaljerad information

Omfattning

7 dagar (2+3+2)

Ny start planeras till hösten 2021.

Avgift

Utbildningsavgift . 49 900 kr*
Anmälningsavgift 2 500 kr*
*Vid privatfinans är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms

Resultat efter utbildningen:

 • Förståelse för säljledarens roll och arbetsuppgifter
 • Ökad förmåga att göra rätt prioriteringar för bästa säljresultat
 • Insikt om ditt personliga ledarskap och hur du kan nyttja det för att leda andra
 • Insikt om din roll som säljledare i förändringsprocesser
 • Förstå och kunna använda praktiska ledarredskap i din roll
 • Ökad förståelse för drivkrafter och hur du kan målstyra för ökad motivation
 • Bygga teamkänsla och utveckla säljkultur
 • Insikt om digitaliseringens möjligheter att driva försäljning

Kursmoment

Utbildningen tar avstamp i dagens säljledares arbetssituation, både analogt och digitalt. Fokus ligger på att trimma ditt personliga ledarskap och ge dig redskap för att utveckla säljkulturen och -strukturen som leder mot bättre resultat.

Steg 1: ROLLEN
Steg 2: LEDARSKAPET
Steg 3: AFFÄREN

Programmet genomförs i tre steg under totalt sju dagar (2+3+2) fördelat över cirka ett halvår. Mellan kursmomenten får du individuell coachning per telefon samt två fördjupande webinarer. Din lärare på utbildningen är specialist med lång egen erfarenhet och ett brinnande intresse för att facilitera och undervisa yrkesverksamma deltagare.

Steg 1: ROLLEN (2 dagar):

 • Ledarskapets tre perspektiv: rollen, ledarskapet och affären
 • Vad innebär rollen som säljledare?
 • Säljledarens arbetsuppgifter och säljledarredskap
 • Hur hitta tid för att coacha och leda?
 • Förstå dig själv för att kunna förstå och säljleda andra
 • Egen personlighetsanslys genom JTI (Jung Type Indicator)
 • Hur nyttja personligheten i säljledarskapet?
 • Att leda i förändring

Steg 2: LEDARSKAPET (3 dagar):

 • Kommunikation och ledarstilar
 • Flexibiliteten i säljledarskapet
 • Coachning som säljledarverktyg
 • Praktisk säljcoachningsträning
 • Hur använder man feedback?
 • Vanliga och svåra samtal i säljledarrollen
 • Mötesteknik för inspirerande säljmöten
 • Hur skapa en vinnande säljkultur?

Steg 3: AFFÄREN (2 dagar):

 • Strategin i säljledningsarbetet
 • Förstå dina säljares drivkrafter
 • Målstyrning för ökad motivation
 • Rätt prioriteringar för bästa säljresultat
 • Hur skapa affärsmöjligheter för säljkåren?
 • Den digitala transformationen i säljledningsarbetet
 • Smarketing - digital marknadsföring och försäljning i samspel
 • Sociala medier som säljkanal och leadsgenerator
 • Certifiering

Blended learning och coachning

Under utbildningen varvas föreläsningar med workshops, praktisk träning och case. Mellan mötena genomför du hemuppgifter och tränar i olika e-simuleringar som är relaterade till säljledarrollen. Du får också fördjupad kunskap genom webinarer samt coachning via telefon som stöd för implementeringen i din egen arbetssituation.

Har du frågor? Kontakta mig gärna så hjälper jag dig!

Kontaktuppgifter till Johan von Walkendorff

Roll: Affärsutvecklare, Stockholm

Telefon: +46 730 43 74 76

image

Att leda en säljorganisation skiljer sig i många avseenden från generellt ledarskap. Lärare och IHM:s partner i utvecklingen av IHM Säljledning är Björn Forssén, och vi träffar honom för att fråga om rollen som säljledare och varför IHM Säljledning behövs.

VILL DU VETA MER OM VÅRA UTBILDNINGAR?

Boka in dig på ett informationsmöte eller se vilka andra aktiviteter som finns på din ort just nu

Prenumerera på IHM Update

Få lästips, nyheter, inbjudningar, specialerbjudanden och mycket annat

;