Medieplanering inom mixed media

Lär dig navigera rätt i medielandskapet
YH-kurs | 16 veckor | Deltid / Parallellt med jobb
Bredda din medieförståelse
Optimera och konvertera med AI
Kort YH-kurs på distans
Kursen rustar dig med de kunskaper och färdigheter som krävs för att navigera i det alltmer komplexa och dynamiska medielandskapet.

OM UTBILDNINGEN

Med ökande digital konsumtion och fortsatt värde i traditionella medier ökar betydelsen av att balansera investeringar mellan digitala och traditionella kanaler.

Då marknadsföringen blir alltmer datadriven blir förmågan att analysera kampanjprestanda över olika kanaler avgörande för att optimera strategier och budgetfördelningar. AI:s snabba framsteg påverkar samtidigt hur marknadsföringskampanjer utformas och genomförs.  
 
Denna utveckling genererar en ökad efterfrågan på marknadsföringsprofessionella som kan utveckla marknadskommunikation i hela medielandskapet och nyttja data i beslut.  
 
Kursen vänder sig till dig som arbetar med marknadsföring och kommunikation, och rustar dig med de kunskaper och färdigheter som krävs för att navigera i det alltmer komplexa och dynamiska medielandskapet. Att bedriva marknadskommunikation över uppkopplade och icke-uppkopplade medier kräver en tvärfunktionell kompetens inom data, målgrupper, kundbeteende, mediekanaler, personalisering och automation och numera även inom AI. 

Det här är en kort YH-kurs

IHMs korta YH-kurser är kostnadsfria, flexibla, på deltid och distans och skräddarsydda för arbetsmarknadens behov. YH-kurserna riktar sig till dig som redan är verksam inom en bransch, har arbetat inom samma område alternativt att du har tillgodogjort dig kompetensen via studier. Syftet med utbildningen är att bygga vidare och bredda din kompetens för att ta nya steg i karriären.

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du får kvalificerad utbildning där det passar dig. Dessutom kan du flexibelt bestämma ditt schema efter dina preferenser och så kommer du i kontakt med andra deltagare spridda över hela Sverige.

Att läsa en deltidskurs samtidigt som du arbetar ger inte bara skjuts i din karriärutveckling, det kan också vara ett sätt att prova något nytt - utan en paus i din karriär.

Samtliga kurser kräver grundläggande behörighet (slutbetyg ifrån gymnasieskola, eller motsvarande) i kombination med specifik yrkes-/utbildningserfarenhet - var därför noga när du ansöker så att alla relevanta betyg och intyg bifogas i din ansökan. 

Mer om IHMs korta YH-kurser

EFTER UTBILDNINGEN

Kursen ger dig såväl den breda som den djupa kompetens som är nödvändig för att effektivt planera och genomföra kampanjer över mixed media-kanaler.

Du kommer att få förståelse för hur olika mediekanaler fungerar individuellt men även hur de integreras för att skapa sammanhängande och effektiva kampanjer som engagerar målgrupper över olika plattformar. 
 
Kursen ger dig även kunskap och verktyg att använda och dra nytta av AI och datadriven teknik i medieplanering. Vidare får du en ökad medvetenhet och kunskap om dataskydd, integritet och GDPR, vilket är särskilt relevant i en tid där dataskydd blir alltmer centralt. 
 
Målet är att du efter utbildningen ska kunna ansvara för och utveckla marknadskommunikation, såsom medieplanering och marknadsföringskampanjer, i hela medielandskapet. 

Nyhet: köp en plats

Låt företaget finansiera studierna: Att genomföra en uppdragsutbildning är det samma som om du blir antagen till en befintlig YH-kurs i form, upplägg, resultat och examination. Skillnaden är att studieplatsen betalas av din arbetsgivare/ditt företag - och därav krävs inte en individuell ansökningsprocess till utbildningen.

Erbjudandet är inte aktuellt just nu men här kan du läsa mer om hur det fungerar och göra en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad. 

Kurser

40 poäng

 • Medielandskapet - kanaler, egenskaper, målsättning, trafikströmmar, etc.
 • Data och målgrupper inom mixed media, 1a och 3e-part, egen vs köpt, etc.
 • Målgrupper i olika/över medier
 • Målgruppsbyggande
 • GDPR
 • Data inom kundresan mixed media
 • Attribution o Multi-channel funnels
 • Datadriven marknadsföring
 • Datadriven medieplanering
 • Målsättning, nyckeltal och målsättning vs marknadsstrategi o mål och nyckeltal/KPI
 • Prestationsstödjande strategier och taktiker o affärsmål till mätbara resultatmål och nyckeltal
 • Medieplanering och Kampanjprocessen, målsättning och budgetering
 • Målgrupper, media, optimering och brus
 • Köpsätt, förhandling, prissättning och timing
 • Mediekanaler, budgetfördelning och prestation i olika kanaler
 • Arbetsprocessen - projekthantering, arbetssätt, roller, verktyg, etc
 • Tidplanering och prioritering
 • Kravspecifikation & brief o Införsäljning och argumentation, rapportering och presentation
 • Konvertering o Marketing funnelupper/middle/lower konvertering.
  Användarflöden - path & funnel, multi-channel, attribution, annonserings- och marknadsföringsdata, etc.
 • AI inom konvertering & optimering
 • Kanalval och strategi
 • Sök
 • Social och annonsering
 • TV, CTV, online video, display, etc
 • OOH och DOOH
 • Digital audio

Kursupplägg

 • Förinspelade teorifilmer från ansvariga lärare på kursen
 • Schemalagda valfria workshops på dagtid (spelas ej in)
 • Digitalt studiematerial
 • Instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter
 • Examinationer sker individuellt på distans för respektive delkurs
 • Eventuellt tillkommer kurslitteratur

Alla studerande startar kursen samtidigt men du väljer själv när vilken tid i veckan det passar dig att studera. Schemalagda tillfällen med lärare är inte obligatoriska men en stor del av pedagogiken på IHM Yrkeshögskola bygger på egna erfarenheter från lärare och kursdeltagare. Examinationer sker på distans för respektive delkurs. 

Plats & Startdatum

Distans
2 september 2024

Omfattning

16 veckor på halvfart (50%)

Kursen ger 40 YH-poäng.

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Ansökan

För att din ansökan skall bedömas behöver du skicka in dina gymnasiebetyg (eller motsvarande) samt fylla i och bifoga bilaga för Yrkeserfarenhet.

Läs mer om ansökan och antagning här.

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Minst två års yrkeserfarenhet inom marknadsföring eller kommunikation.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Vanliga frågor och svar

Om utbildningen

Om utbildningen är på halvfart, så innebär det i snitt ca 20 timmars studier per vecka. Meddela gärna din arbetsgivare att du ska studera, för att kunna komma loss på workshops under dagtid.

Workshops är inte obligatoriska, men vi rekommenderar att man är med på dessa för att få ut så mycket som möjligt av kursen. Det är där som diskussioner och utbyte mellan lärare och medstuderande sker. Workshops spelas inte in så dessa går inte att ta del av om du inte är med live. Vi lägger samtliga workshops och handledningstillfällen på dagtid mellan 09.00-16.00, för det är då vi har tillgång till våra lärarkonsulter.

Du får gärna ansöka till flera kurser men vi rekommenderar dig att endast läsa en kurs åt gången för att hinna med, då våra kurser riktar sig till dig som vill studera vid sidan av ditt arbete.

Alla våra kurser har individuella inlämningar som sker digitalt.

Ja, du får ett utbildningsbevis.

Om ansökan

Arbetslivserfarenhet styrker du genom att fylla i IHM:s bilaga för yrkeserfarenhet med tydlig beskrivning av dina olika yrkesroller. Tänk på att start- och slutdatum, titel, arbetsbeskrivning samt omfattning skall finnas med för respektive tjänst. När du blivit behörig till utbildningen kommer du även få inbjudan till ett urvalsprov där du testas i dina kunskaper inom ämnet.

Om du till exempel saknar dina gymnasiebetyg kan du bli behörig genom reell kompetens. Det vill säga vi tittar på hela din samlade kompetens inklusive arbetslivserfarenhet, föreningsverksamhet och andra erfarenheter som du har samlat på dig genom livet. Här kan du läsa mer.

Vi använder oss av en bedömningshandbok framtagen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och en handbok för tillträde som Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram. Med hjälp av dessa underlag kan vi göra behörighetsbedömningar av de flesta olika betygstyperna som exempelvis avgångsbetyg, mellanårsbetyg, slutbetyg, folkhögskolebetyg och komvux.

På motsvarande sätt granskar och bedömer vi dina utländska gymnasiebetyg, för att avgöra om de möter grundläggande och särskilda förkunskapskrav inom utbildningen. Om du har en översättning eller validering från UHR så bifoga den.

Det är svårt att svara på. Det beror på när du läste den och vilka kurser den har innehållit. Skicka in dina kurscertifikat så återkopplar vi om det är någonting som saknas.

ANSÖKAN ÄR ÖPPEN

Ansök senast July 17
1. Registrera dig på YH-antagning2. Säkerställ behörighet3. Bifoga gymnasiebetyg4. Lämna in din ansökan