Datadriven affärs- och verksamhetsutveckling

Driv starkare resultat med avancerad datainsamling
YH-kurs | 13 veckor | Deltid / Parallellt med jobb
Affärsutveckla med data
Förstå Business Intelligence
Kort YH-kurs på distans
Få färdigheterna och verktygen för att effektivt omvandla tillgänglig data till konkreta affärs- och verksamhetsfördelar, vilket bidrar till att överbrygga gapet mellan data och praktisk nytta i företaget.

OM UTBILDNINGEN

Kombinationen av ökad datamängd och kraftfulla verktyg för hantering och analys av dessa har skapat stora möjligheter för datadriven affärs- och verksamhetsutveckling.

Data och dataanalys ger ökad förståelse för kunder och kundbeteende samt att hitta och utveckla områden där det finns förbättringspotential – faktorer som idag är nycklar till framgångsrik affärs- och verksamhetsutveckling. 
 
Tydligt är att bolag som lyckas att implementera ett datadrivet arbetssätt får konkurrensfördelar på marknaden. Vice versa riskerar företag som inte klarar denna omställning att halka efter i konkurrensen och i slutändan slås ut på marknaden. 
 
Kursen vänder sig till dig som arbetar med försäljning, affärs-, verksamhetsutveckling- och/eller hållbarhetsutveckling men även du som arbetar med ekonomistyrning, projektledning eller teamledning har stor nytta av den.  Genom denna kurs får du nyckelkompetenser för att överbrygga gapet mellan tillgängliga data och verklig affärs- och verksamhetsnytta. 

Det här är en kort YH-kurs

IHMs korta YH-kurser är kostnadsfria, flexibla, på deltid och distans och skräddarsydda för arbetsmarknadens behov. YH-kurserna riktar sig till dig som redan är verksam inom en bransch, har arbetat inom samma område alternativt att du har tillgodogjort dig kompetensen via studier. Syftet med utbildningen är att bygga vidare och bredda din kompetens för att ta nya steg i karriären.

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du får kvalificerad utbildning där det passar dig. Dessutom kan du flexibelt bestämma ditt schema efter dina preferenser och så kommer du i kontakt med andra deltagare spridda över hela Sverige.

Att läsa en deltidskurs samtidigt som du arbetar ger inte bara skjuts i din karriärutveckling, det kan också vara ett sätt att prova något nytt - utan en paus i din karriär.

Samtliga kurser kräver grundläggande behörighet (slutbetyg ifrån gymnasieskola, eller motsvarande) i kombination med specifik yrkes-/utbildningserfarenhet - var därför noga när du ansöker så att alla relevanta betyg och intyg bifogas i din ansökan. 

Mer om IHMs korta YH-kurser

EFTER UTBILDNINGEN

Efter kursen har du kompetens och verktyg för att fullt ut dra nytta av den kraft som finns bakom dataanalys, dvs att optimalt analysera och konkludera data till värdefulla och proaktiva strategier och insikter.

Kursen ger en djup, holistisk förståelse av hela kedjan; från datainsamling till affärs- och verksamhetsbeslut och förändringsarbete.  
 
Du kommer att få strategisk kompetens inom dataanalys men även färdigheter för att omsätta sina kunskaper praktiskt och då främst med Excel och Power BI som är ledande verktyg inom området.  En viktig del i kursen är visualisering då dataanalys oftast blir verkningslös utan detta. Du blir även rustad med kompetens och verktyg inom förändringsledning då dataanalys måste genomsyra hela organisationen och behöver spridas tvärfunktionellt för att nå sin fulla potential.

Nyhet: köp en plats

Låt företaget finansiera studierna: Att genomföra en uppdragsutbildning är det samma som om du blir antagen till en befintlig YH-kurs i form, upplägg, resultat och examination. Skillnaden är att studieplatsen betalas av din arbetsgivare/ditt företag - och därav krävs inte en individuell ansökningsprocess till utbildningen.

Erbjudandet är inte aktuellt just nu men här kan du läsa mer om hur det fungerar och göra en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad. 

Kurser

25 YH-poäng

 • Avancerade analytiska metoder och BI-verktygens roll i strategisk planering och beslutsfattande.
 • Strategier för att säkerställa att datadriven analys och BI är grundade i och stödjer verksamhetens övergripande mål och strategier.
 • Analysprocessen, inklusive kvalitativa och kvantitativa metoder, för att förstå kundbehov och marknadstrender.
 • Tekniker för att kombinera och tolka data från olika källor för att skapa en heltäckande bild av verksamheten och dess omgivning.
 • Förändringsledning och dess roll i att skapa en datadriven kultur, inklusive strategier för att engagera och motivera medarbetare.
 • Uppföljning och utvärdering av dataanalys och BI-insatser för att säkerställa att syftet är uppnått och för att identifiera lärdomar.

20 YH-poäng

 • Grundläggande principer inom dataanalys, statistiska metoder och BI-verktygens roll i att omvandla data till affärsinsikter.
 • Praktiska övningar i att konstruera rapporter, visualiseringar och dashboards med BI-verktyg som Power BI, Tableau och Qlik.
 • Workshops och reflektionsövningar kring betydelsen av att starta analyser med en tydlig förståelse för verksamhetens mål och behov.
 • Fallstudier som belyser hur dataanalys och BI kan användas för att lösa affärsproblem och stödja hållbarhetsinitiativ.
 • Djupgående förståelse för dataekosystemet, inklusive olika typer av datakällor, dataflöden inom organisationer och datasekretess.
 • Förändringsledning med fokus på att integrera dataanalys och BI i verksamhetens strategi och arbetsprocesser.
 • Data som en affärstillgång genom kartläggning och analys av behov och möjligheter.
 • Metoder för att säkerställa datakvalitet och relevans, och tekniker för att förvandla rådata till användbara affärsinsikter.
 • Dataetik och integritetsfrågor, inklusive en översikt över GDPR och andra relevanta dataskyddsbestämmelser.

Kursupplägg

 • Förinspelade teorifilmer från ansvariga lärare på kursen
 • Schemalagda valfria workshops på dagtid (spelas ej in)
 • Digitalt studiematerial
 • Instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter
 • Examinationer sker individuellt på distans för respektive delkurs
 • Eventuellt tillkommer kurslitteratur

Alla studerande startar kursen samtidigt men du väljer själv när vilken tid i veckan det passar dig att studera. Schemalagda tillfällen med lärare är inte obligatoriska men en stor del av pedagogiken på IHM Yrkeshögskola bygger på egna erfarenheter från lärare och kursdeltagare. Examinationer sker på distans för respektive delkurs. 

Plats & Startdatum

Distans
2 september 2024

Omfattning

13 veckor på deltid (75%)

Kursen ger 45 YH-poäng.

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Ansökan

För att din ansökan skall bedömas behöver du skicka in dina gymnasiebetyg (eller motsvarande) samt fylla i och bifoga bilaga för Yrkeserfarenhet.

Läs mer om ansökan och antagning här.

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Minst ett års yrkeserfarenhet inom försäljning, affärsutveckling, verksamhetsutveckling, hållbarhetsutveckling/ansvar, operativ ledning (exempelvis projekt- eller teamledning) eller ekonomistyrning.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Vanliga frågor och svar

Om utbildningen

Om utbildningen är på halvfart, så innebär det i snitt ca 20 timmars studier per vecka. Meddela gärna din arbetsgivare att du ska studera, för att kunna komma loss på workshops under dagtid.

Workshops är inte obligatoriska, men vi rekommenderar att man är med på dessa för att få ut så mycket som möjligt av kursen. Det är där som diskussioner och utbyte mellan lärare och medstuderande sker. Workshops spelas inte in så dessa går inte att ta del av om du inte är med live. Vi lägger samtliga workshops och handledningstillfällen på dagtid mellan 09.00-16.00, för det är då vi har tillgång till våra lärarkonsulter.

Du får gärna ansöka till flera kurser men vi rekommenderar dig att endast läsa en kurs åt gången för att hinna med, då våra kurser riktar sig till dig som vill studera vid sidan av ditt arbete.

Alla våra kurser har individuella inlämningar som sker digitalt.

Ja, du får ett utbildningsbevis.

Om ansökan

Arbetslivserfarenhet styrker du genom att fylla i IHM:s bilaga för yrkeserfarenhet med tydlig beskrivning av dina olika yrkesroller. Tänk på att start- och slutdatum, titel, arbetsbeskrivning samt omfattning skall finnas med för respektive tjänst. När du blivit behörig till utbildningen kommer du även få inbjudan till ett urvalsprov där du testas i dina kunskaper inom ämnet.

Om du till exempel saknar dina gymnasiebetyg kan du bli behörig genom reell kompetens. Det vill säga vi tittar på hela din samlade kompetens inklusive arbetslivserfarenhet, föreningsverksamhet och andra erfarenheter som du har samlat på dig genom livet. Här kan du läsa mer.

Vi använder oss av en bedömningshandbok framtagen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och en handbok för tillträde som Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram. Med hjälp av dessa underlag kan vi göra behörighetsbedömningar av de flesta olika betygstyperna som exempelvis avgångsbetyg, mellanårsbetyg, slutbetyg, folkhögskolebetyg och komvux.

På motsvarande sätt granskar och bedömer vi dina utländska gymnasiebetyg, för att avgöra om de möter grundläggande och särskilda förkunskapskrav inom utbildningen. Om du har en översättning eller validering från UHR så bifoga den.

Det är svårt att svara på. Det beror på när du läste den och vilka kurser den har innehållit. Skicka in dina kurscertifikat så återkopplar vi om det är någonting som saknas.

ANSÖKAN ÄR ÖPPEN

Ansök senast July 17
1. Registrera dig på YH-antagning2. Säkerställ behörighet3. Bifoga gymnasiebetyg4. Lämna in din ansökan