Datadriven försäljning & AI

Driv starkare resultat med AI och data
YH-kurs | 14 veckor | Deltid / Parallellt med jobb
Optimera försäljningsprocesserna
Implementera AI i ditt CRM-system
Kort YH-kurs på distans
Denna kurs ger dig en omfattande och praktisk insikt i hur data och AI kan användas i försäljningsprocesser, vilket kommer att möjliggöra både optimering och kvalitetsförbättring av försäljningsmetoder och kundinteraktioner.

OM UTBILDNINGEN

Kursen ger dig djup kompetens och verktyg för att integrera datadrivna insikter och AI-tekniker som stöd i försäljningsarbetet. Målet är att du ska kunna driva och utveckla datadrivna försäljningsstrategier med stöd av AI i linje med företagets mål och marknadens behov.

En särskild betoning läggs på utvecklingen av praktiska färdigheter såsom analys av kunddata, utformning av AI-drivna försäljningsstrategier och implementering av AI-tillämpningar för att effektivisera försäljningsprocesserna.  
 
Centrala delar i kursen är även etik och dataskydd tillsammans med hållbara affärsmodeller - viktig och nödvändig kompetens för att säkerställa en korrekt och ansvarsfull användning av de nya tekniska möjligheterna i säljarbetet. Detta ger dig kunskaper hur du ska navigera i dataskyddslagar och utveckla försäljningsstrategier som respekterar kundens integritet och främjar transparent affärspraxis.

Det här är en kort YH-kurs

IHMs korta YH-kurser är kostnadsfria, flexibla, på deltid och distans och skräddarsydda för arbetsmarknadens behov. YH-kurserna riktar sig till dig som redan är verksam inom en bransch, har arbetat inom samma område alternativt att du har tillgodogjort dig kompetensen via studier. Syftet med utbildningen är att bygga vidare och bredda din kompetens för att ta nya steg i karriären.

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du får kvalificerad utbildning där det passar dig. Dessutom kan du flexibelt bestämma ditt schema efter dina preferenser och så kommer du i kontakt med andra deltagare spridda över hela Sverige.

Att läsa en deltidskurs samtidigt som du arbetar ger inte bara skjuts i din karriärutveckling, det kan också vara ett sätt att prova något nytt - utan en paus i din karriär.

Samtliga kurser kräver grundläggande behörighet (slutbetyg ifrån gymnasieskola, eller motsvarande) i kombination med specifik yrkes-/utbildningserfarenhet - var därför noga när du ansöker så att alla relevanta betyg och intyg bifogas i din ansökan. 

Mer om IHMs korta YH-kurser

EFTER UTBILDNINGEN

Utvecklingen av generativ AI har öppnat upp helt nya och revolutionerande sätt att bedriva datadriven försäljning på, inte minst när det kommer till försäljningsprognostisering och i interaktionen med kunden. Rapporter visar att högpresterande säljteam använder AI som verktyg i mycket högre grad i jämförelse med mer lågpresterande team.

Genom datadrivna processer och tillämpning av AI kan företag optimera försäljningsstrategier, åstadkomma bättre prognostiseringar och fatta snabbare och mer välinformerade beslut. AI-tillämpningar kommer inte att ersätta säljare men förändra arbetssätt och därmed kompetenskrav. 
 
Kursen riktar sig till dig som arbetar med försäljning och som behöver kompetens och verktyg för att självständigt och professionellt arbeta med datadriven försäljning med stöd av AI. Med denna kurs får du djupgående och praktisk förståelse för användningen av data och AI i försäljningsprocesser vilket kommer att öppna dörrar för att såväl optimera som kvalitetsförbättra försäljningsprocesser och kundinteraktioner. 

Nyhet: köp en plats

Låt företaget finansiera studierna: Att genomföra en uppdragsutbildning är det samma som om du blir antagen till en befintlig YH-kurs i form, upplägg, resultat och examination. Skillnaden är att studieplatsen betalas av din arbetsgivare/ditt företag - och därav krävs inte en individuell ansökningsprocess till utbildningen.

Erbjudandet är inte aktuellt just nu men här kan du läsa mer om hur det fungerar och göra en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad. 

Kurser

35 poäng

 • Grundläggande och avancerad dataanalys för försäljning.
 • Användning av CRM-system och försäljningsautomatiseringsverktyg.
 • Tillämpning av AI och maskininlärning i säljprocesser.
 • Strategier för datadriven kundupplevelse och personalisering.
 • Etik och dataskydd vid tillämpning av AI
 • Integrering av hållbarhetsprinciper i datadrivna försäljningsstrategier för att främja miljövänliga affärsmodeller och produkter.
 • Analysera hur datadriven försäljning och AI kan bidra till minskade miljöavtryck genom optimerad logistik och resurseffektivitet.

Kursupplägg

 • Förinspelade teorifilmer från ansvariga lärare på kursen
 • Schemalagda valfria workshops på dagtid (spelas ej in)
 • Digitalt studiematerial
 • Instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter
 • Examinationer sker individuellt på distans för respektive delkurs
 • Eventuellt tillkommer kurslitteratur

Alla studerande startar kursen samtidigt men du väljer själv när vilken tid i veckan det passar dig att studera. Schemalagda tillfällen med lärare är inte obligatoriska men en stor del av pedagogiken på IHM Yrkeshögskola bygger på egna erfarenheter från lärare och kursdeltagare. Examinationer sker på distans för respektive delkurs. 

Plats & Startdatum

Distans
2 september 2024

Omfattning

14 veckor på halvfart (50%)

Kursen ger 35 YH-poäng.

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Ansökan

För att din ansökan skall bedömas behöver du skicka in dina gymnasiebetyg (eller motsvarande) samt fylla i och bifoga bilaga för Yrkeserfarenhet.

Läs mer om ansökan och antagning här.

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Minst 18 månaders yrkeserfarenhet från försäljning eller motsvarande.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Vanliga frågor och svar

Om utbildningen

Om utbildningen är på halvfart, så innebär det i snitt ca 20 timmars studier per vecka. Meddela gärna din arbetsgivare att du ska studera, för att kunna komma loss på workshops under dagtid.

Workshops är inte obligatoriska, men vi rekommenderar att man är med på dessa för att få ut så mycket som möjligt av kursen. Det är där som diskussioner och utbyte mellan lärare och medstuderande sker. Workshops spelas inte in så dessa går inte att ta del av om du inte är med live. Vi lägger samtliga workshops och handledningstillfällen på dagtid mellan 09.00-16.00, för det är då vi har tillgång till våra lärarkonsulter.

Du får gärna ansöka till flera kurser men vi rekommenderar dig att endast läsa en kurs åt gången för att hinna med, då våra kurser riktar sig till dig som vill studera vid sidan av ditt arbete.

Alla våra kurser har individuella inlämningar som sker digitalt.

Ja, du får ett utbildningsbevis.

Om ansökan

Arbetslivserfarenhet styrker du genom att fylla i IHM:s bilaga för yrkeserfarenhet med tydlig beskrivning av dina olika yrkesroller. Tänk på att start- och slutdatum, titel, arbetsbeskrivning samt omfattning skall finnas med för respektive tjänst. När du blivit behörig till utbildningen kommer du även få inbjudan till ett urvalsprov där du testas i dina kunskaper inom ämnet.

Om du till exempel saknar dina gymnasiebetyg kan du bli behörig genom reell kompetens. Det vill säga vi tittar på hela din samlade kompetens inklusive arbetslivserfarenhet, föreningsverksamhet och andra erfarenheter som du har samlat på dig genom livet. Här kan du läsa mer.

Vi använder oss av en bedömningshandbok framtagen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och en handbok för tillträde som Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram. Med hjälp av dessa underlag kan vi göra behörighetsbedömningar av de flesta olika betygstyperna som exempelvis avgångsbetyg, mellanårsbetyg, slutbetyg, folkhögskolebetyg och komvux.

På motsvarande sätt granskar och bedömer vi dina utländska gymnasiebetyg, för att avgöra om de möter grundläggande och särskilda förkunskapskrav inom utbildningen. Om du har en översättning eller validering från UHR så bifoga den.

Det är svårt att svara på. Det beror på när du läste den och vilka kurser den har innehållit. Skicka in dina kurscertifikat så återkopplar vi om det är någonting som saknas.

ANSÖKAN ÄR ÖPPEN

Ansök senast July 17
1. Registrera dig på YH-antagning2. Säkerställ behörighet3. Bifoga gymnasiebetyg4. Lämna in din ansökan