Datamodellering & BI-plattformar

Implementera Business Intelligence i ditt företag
YH-kurs | 20 veckor | Deltid / Parallellt med jobb
Modellering och visualisering
Datapipelines och big data
Kort YH-kurs på distans
Genom kursen lär du dig att designa och implementera datamodeller, använda moderna dataplattformar och visualisera data på ett sätt som stöder affärsbeslut och hållbar tillväxt.

OM UTBILDNINGEN

I en alltmer datadriven värld blir förmågan att förstå och hantera stora datamängder avgörande för att fatta strategiska affärsbeslut.

Utbildningen "Datamodellering & BI-plattformar" är utformad för yrkesverksamma som vill fördjupa sina kunskaper inom datahantering och Business Intelligence (BI). Genom kursen lär du dig att designa och implementera datamodeller, använda moderna dataplattformar och visualisera data på ett sätt som stöder affärsbeslut och hållbar tillväxt.

Det här är en kort YH-kurs

IHMs korta YH-kurser är kostnadsfria, flexibla, på deltid och distans och skräddarsydda för arbetsmarknadens behov. YH-kurserna riktar sig till dig som redan är verksam inom en bransch, har arbetat inom samma område alternativt att du har tillgodogjort dig kompetensen via studier. Syftet med utbildningen är att bygga vidare och bredda din kompetens för att ta nya steg i karriären.

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du får kvalificerad utbildning där det passar dig. Dessutom kan du flexibelt bestämma ditt schema efter dina preferenser och så kommer du i kontakt med andra deltagare spridda över hela Sverige.

Att läsa en deltidskurs samtidigt som du arbetar ger inte bara skjuts i din karriärutveckling, det kan också vara ett sätt att prova något nytt - utan en paus i din karriär.

Samtliga kurser kräver grundläggande behörighet (slutbetyg ifrån gymnasieskola, eller motsvarande) i kombination med specifik yrkes-/utbildningserfarenhet - var därför noga när du ansöker så att alla relevanta betyg och intyg bifogas i din ansökan. 

Mer om IHMs korta YH-kurser

EFTER UTBILDNINGEN

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna effektivt hantera och analysera data, använda BI-verktyg för att skapa interaktiva visualiseringar och rapporter, samt integrera dessa lösningar i molnbaserade miljöer.

Du får en djup förståelse för hur data kan omvandlas till värdefulla insikter som driver affärsstrategier och förbättrar operativa processer. Utbildningen förbereder dig för att ta en ledande roll i datadrivna projekt och stödja organisationens övergripande affärsmål. 

Innehåll

 • Datavisualisering: Processen att analysera olika dataobjekt, visualiseringstekniker, interaktiva rapporter och dashboards, visualisering för hållbarhet. 
 • BI-plattformar: Ekosystemet och kategorisering av BI-verktyg, val av verktyg, integration av data från olika källor, användning av verktyg som Tableau, Power BI och Qlik. 
 • Datamodellering: Analysera och organisera data, modeller och scheman, tekniker för hantering av stora datamängder, modern data stack (MDS). 
 • Molnlösningar: Datamodellering för molninfrastruktur, data warehouse, ETL vs. ELT, dataflöden och dataplattformar i molnmiljöer. 
 • Beslutsstödssystem och AI: Optimering och simulering med AI, optimering av resursanvändning, riskhantering och förutsägelser. 
 • Framtida hållbarhetsutveckling med AI: Hållbarhetstrender, autonoma system och robotar, AI och cirkulär ekonomi, affärsinnovation och konkurrenskraft, utmaningar och hinder. 

Nyhet: köp en plats

Låt företaget finansiera studierna: Att genomföra en uppdragsutbildning är det samma som om du blir antagen till en befintlig YH-kurs i form, upplägg, resultat och examination. Skillnaden är att studieplatsen betalas av din arbetsgivare/ditt företag - och därav krävs inte en individuell ansökningsprocess till utbildningen.

Erbjudandet är inte aktuellt just nu men här kan du läsa mer om hur det fungerar och göra en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad. 

Kurser

25 poäng

 • Datavisualiseringsprocessen:
  • Visualisering som iterativ och insiktdriven utveckling och beslutsfattande.
  • Visualiseringsteknik – diagram, grafer, kartor, odrmoln, avancerade diagramtyper, dashboards.
  • Interaktiva rapporter och dashboards som engagerar användare och möjliggörande interaktion med data.
  • Datavisualisering för hållbar tillväxt och verksamhetsinsikter
 • BI-plattformar
  • BI-plattformar och visualiseringsverktyg - ekosystemet och kategorisering
  • Val av visualiseringsverktyg utifrån syfte, ändamål och datastruktur
  • Integrera data från olika datakällor, inklusive molnbaserade lösningar och API:er
  • Rapport- och dashboardverktyg som Tableau, Power BI och Qlik.
 • Datamodellering
  • Processen att analysera olika dataobjekt och deras relation till andra objekt för att organisera data utifrån de datakrav som affärsprocesserna kräver.
  • Modeller och scheman inom datamodellering
  • Datamodelleringstekniker
  • Big Data och hantering av stora datamängder
 • Modern Data Stack (MDS)
  • Datapipeline
  • Datadestination
  • Datatransformation
  • Dataoperativisering
  • Business intelligence & datavisualisering
 • Molnlösningar
  • Datamodellering för molninfrastruktur
  • Datamodellering för analytics
  • Data warehouse
  • ETL och ELT - ETL vs ELT, modellen och dess applicering inom data warehousing
  • Dataflöden
  • Dataplattformar i molnmiljöer

Kursupplägg

 • Förinspelade teorifilmer från ansvariga lärare på kursen
 • Schemalagda valfria workshops på dagtid (spelas ej in)
 • Digitalt studiematerial
 • Instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter
 • Examinationer sker individuellt på distans för respektive delkurs
 • Eventuellt tillkommer kurslitteratur

Alla studerande startar kursen samtidigt men du väljer själv när vilken tid i veckan det passar dig att studera. Schemalagda tillfällen med lärare är inte obligatoriska men en stor del av pedagogiken på IHM Yrkeshögskola bygger på egna erfarenheter från lärare och kursdeltagare. Examinationer sker på distans för respektive delkurs. 

Plats & Startdatum

Distans
21 oktober 2024

Omfattning

13 veckor på halvfart (50%)

Kursen ger 50 YH-poäng.

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Godkänt betyg i Engelska 6 och Svenska 2, eller motsvarande.

Minst två års yrkeserfarenhet på heltid inom digital analys, IT och/eller närliggande områden.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Vanliga frågor och svar

Om utbildningen

Om utbildningen är på halvfart, så innebär det i snitt ca 20 timmars studier per vecka. Meddela gärna din arbetsgivare att du ska studera, för att kunna komma loss på workshops under dagtid.

Workshops är inte obligatoriska, men vi rekommenderar att man är med på dessa för att få ut så mycket som möjligt av kursen. Det är där som diskussioner och utbyte mellan lärare och medstuderande sker. Workshops spelas inte in så dessa går inte att ta del av om du inte är med live. Vi lägger samtliga workshops och handledningstillfällen på dagtid mellan 09.00-16.00, för det är då vi har tillgång till våra lärarkonsulter.

Du får gärna ansöka till flera kurser men vi rekommenderar dig att endast läsa en kurs åt gången för att hinna med, då våra kurser riktar sig till dig som vill studera vid sidan av ditt arbete.

Alla våra kurser har individuella inlämningar som sker digitalt.

Ja, du får ett utbildningsbevis.

Om ansökan

Arbetslivserfarenhet styrker du genom att fylla i IHM:s bilaga för yrkeserfarenhet med tydlig beskrivning av dina olika yrkesroller. Tänk på att start- och slutdatum, titel, arbetsbeskrivning samt omfattning skall finnas med för respektive tjänst. När du blivit behörig till utbildningen kommer du även få inbjudan till ett urvalsprov där du testas i dina kunskaper inom ämnet.

Om du till exempel saknar dina gymnasiebetyg kan du bli behörig genom reell kompetens. Det vill säga vi tittar på hela din samlade kompetens inklusive arbetslivserfarenhet, föreningsverksamhet och andra erfarenheter som du har samlat på dig genom livet. Här kan du läsa mer.

Vi använder oss av en bedömningshandbok framtagen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och en handbok för tillträde som Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram. Med hjälp av dessa underlag kan vi göra behörighetsbedömningar av de flesta olika betygstyperna som exempelvis avgångsbetyg, mellanårsbetyg, slutbetyg, folkhögskolebetyg och komvux.

På motsvarande sätt granskar och bedömer vi dina utländska gymnasiebetyg, för att avgöra om de möter grundläggande och särskilda förkunskapskrav inom utbildningen. Om du har en översättning eller validering från UHR så bifoga den.

Det är svårt att svara på. Det beror på när du läste den och vilka kurser den har innehållit. Skicka in dina kurscertifikat så återkopplar vi om det är någonting som saknas.

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Ansökan öppnar 12 augusti. Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.