Dataanalys och kundupplevelse inom handeln

Sätt kunden i fokus
YH-kurs | 15 veckor | Deltid / Parallellt med jobb
Uppdatera bilden av kundresan
Med insyn i alla touchpoints
Kort YH-kurs på distans
Få verktygen att arbeta datadrivet för att förstå och förbättra kundupplevelsen, vilket är avgörande i dagens konkurrensutsatta handel.

Om utbildningen

I takt med att produktdifferentieringen minskar och det blir alltmer utmanande att nå ut till kunder via sociala medier och sökmotorer blir kundupplevelsen alltmer avgörande för butikers och handelsföretagens förmåga att konkurrera. Dagens konsumenter nöjer sig inte bara med bra produkter och tjänster, utan ställer allt högre krav på bra kundupplevelser där varje kontaktpunkt spelar roll.

Att arbeta datadrivet är idag avgörande för att förstå kundbeteenden och behov, och därmed maximera kundnyttan och skapa bra och personaliserade kundupplevelser. Information och data om kunders beteende ger värdefulla insikter som i sin tur kan användas för att optimera och förbättra kundresan och skapa en bättre, mer personlig kundupplevelse. 
 
Kursen vänder sig till dig som arbetar i en arbetsledande roll inom försäljning i butik och/eller handeln. Genom denna kurs får du kompetens för att implementera ett datadrivet och kundupplevelsebaserat arbetssätt.

Det här är en kort YH-kurs

IHMs korta YH-kurser är kostnadsfria, flexibla, på deltid och distans och skräddarsydda för arbetsmarknadens behov. YH-kurserna riktar sig till dig som redan är verksam inom en bransch, har arbetat inom samma område alternativt att du har tillgodogjort dig kompetensen via studier. Syftet med utbildningen är att bygga vidare och bredda din kompetens för att ta nya steg i karriären.

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du får kvalificerad utbildning där det passar dig. Dessutom kan du flexibelt bestämma ditt schema efter dina preferenser och så kommer du i kontakt med andra deltagare spridda över hela Sverige.

Att läsa en deltidskurs samtidigt som du arbetar ger inte bara skjuts i din karriärutveckling, det kan också vara ett sätt att prova något nytt - utan en paus i din karriär.

Samtliga kurser kräver grundläggande behörighet (slutbetyg ifrån gymnasieskola, eller motsvarande) i kombination med specifik yrkes-/utbildningserfarenhet - var därför noga när du ansöker så att alla relevanta betyg och intyg bifogas i din ansökan. 

Mer om IHMs korta YH-kurser

Efter utbildningen

Kursen ger dig den kompetensplattform som krävs för att utveckla och implementera en framgångsrik strategi för kundupplevelse. Du får kunskaper inom dataanalys och hur du arbetar data- och insiktdrivet; nödvändiga komponenter för att skapa en framgångsrik kundresa i dagens digitala värld.

Du får fördjupade förståelsen för hur olika datainsamlingsmetoder och hur dessa kan användas för att få en djupare insikt i kundens beteenden och behov. Den sista delkursen tar sedan dessa insikter till en ny nivå genom att fokusera på hur data från olika källor kan sammanföras och analyseras för att skapa en helhetsbild av kundbeteenden. 
 
Hållbarhet går som en röd tråd genom kursen och ger dig kompetens och verktyg för att integrera hållbarhetsaspekten i dina kommande arbetsuppgifter med dataanalys och kundupplevelse. Med din nya kunskap och kompetens kommer du därmed vara en kugge inte bara i handelns digitala transformation utan även i dess förändringsresa till en mer hållbar handel.

Nyhet: köp en plats

Låt företaget finansiera studierna: Att genomföra en uppdragsutbildning är det samma som om du blir antagen till en befintlig YH-kurs i form, upplägg, resultat och examination. Skillnaden är att studieplatsen betalas av din arbetsgivare/ditt företag - och därav krävs inte en individuell ansökningsprocess till utbildningen.

Erbjudandet är inte aktuellt just nu men här kan du läsa mer om hur det fungerar och göra en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad. 

Kurser

20 poäng

 • Webb- och appanalys
  • Webb- och app-analysplattformar
  • Dimensioner och metriker
  • Användare och trafikflöden
  • Engagemang och bibehållande
 • Marknadsföringsanalys
  • Plattformar inom marknadsföringsanalys
  • Analys inom digitala trender och beteenden
  • Marknadsföringsdata, som t.ex. sökmarknadsföring och sociala medier
 • Dataanalys inom kundresan
  • Attribution och attributionsmodeller
  • Multi-channel funnels
  • Customer journey analytics och omnichannel analytics
  • Offline to online & online to offline
  • Mätplan och datadrivet affärsmannaskap
  • Definiera och linjera affärsmål och strategi i mätplansarbetet
  • Mål och nyckeltal/KPI på macro- och micronivå
  • Prestationsstödjande strategier och taktiker
  • Affärsmål till mätbara resultatmål och nyckeltal
  • Implementationsplan och prioritering

15 poäng

 • Marknadsundersökning/omvärldsanalys vs kundinsiktsarbete
 • Kvantitativa vs kvalitativa data – metodik och målsättning
 • Datakällor för kundinsiktsarbete o webb- & appanalyssystem
  • Enkäter och undersökningar
  • Djupintervjuer och fokusgrupper
  • Omvärldsbevakningsverktyg
  • E-handel och betalsystem
  • CRM-system o affärssystem
 • Tillvägagångsätt för att insamling av data och analys inom kundinsiktarbete
  • Frågeteknik och intervjuteknik
  • Hypotesdrivet insiktsarbete
  • Säkerställa korrekta datainsamling och signifikans
  • Segmentering och gruppering
  • Kundprofiler och personas
 • Metodik inom hållbart kundinsiktsarbete
  • Insamling, distribution och tolkning av information
  • Upplevelsepsykologi, kundmotiv och kundens val
  • Anskaffning och bevarande av kunder samt utveckling av en hållbar kundupplevelse
  • Informationskällor och insiktpunkter för att bygga bevisbara kedjor

15 poäng

 • Målgrupp
  • Kundens behov, önskemål och drivkraft
  • Analysens syften, mål och frågeställningar
  • Analysmetoder, som t.ex. enkäter, djupintervjuer och fokusgrupper
  • Faktorer inom målgruppsanalys - demografi, livsstil, psykografi, normer, medievanor, livssituation, etc.
  • Plattformar för målgruppsdata
 • Kundupplevelsen som helhet
 • Touchpoints i kundresan och kundupplevelsen
 • Modeller och principer för kundrese- och kundupplevelsekartläggning
 • Olika typer av kundresor för olika ändamål - övergripande, specifika, micro, etc.
 • Customer (Experience) Journey Mapping
  • Kundpersonas, kundhändelser, kundinteraktioner, touchpoints, kanalval, nyckeltal och KPI, findings och prioritering, ägare och ansvar
 • Kundrese- och kundupplevelsekartläggning som verktyg och arbetsmetodik för en hållbar handel
 • Kvalitativa och kvantitativa metoder samt mål
  • Kundmål, beteendemål, NPS, CSAT, kundundersökningar, riktade studier, observationsstudier, voice of customer, kundkontaktdata, interna verksamhetsmål, kvalitetsdata, medarbetarinput

Kursupplägg

 • Förinspelade teorifilmer från ansvariga lärare på kursen
 • Schemalagda valfria workshops på dagtid (spelas ej in)
 • Digitalt studiematerial
 • Instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter
 • Examinationer sker individuellt på distans för respektive delkurs
 • Eventuellt tillkommer kurslitteratur

Alla studerande startar kursen samtidigt men du väljer själv när vilken tid i veckan det passar dig att studera. Schemalagda tillfällen med lärare är inte obligatoriska men en stor del av pedagogiken på IHM Yrkeshögskola bygger på egna erfarenheter från lärare och kursdeltagare. Examinationer sker på distans för respektive delkurs. 

Plats & Startdatum

Distans
2 september 2024

Omfattning

15 veckor på deltid (75%)

Kursen ger 50 YH-poäng.

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Ansökan

För att din ansökan skall bedömas behöver du skicka in dina gymnasiebetyg (eller motsvarande) samt fylla i och bifoga bilaga för Yrkeserfarenhet

Läs mer om ansökan och antagning här.

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Minst 18 månaders yrkeserfarenhet av arbetsledande roll inom försäljning i butik och/eller handeln.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Vanliga frågor och svar

Om utbildningen

Om utbildningen är på halvfart, så innebär det i snitt ca 20 timmars studier per vecka. Meddela gärna din arbetsgivare att du ska studera, för att kunna komma loss på workshops under dagtid.

Workshops är inte obligatoriska, men vi rekommenderar att man är med på dessa för att få ut så mycket som möjligt av kursen. Det är där som diskussioner och utbyte mellan lärare och medstuderande sker. Workshops spelas inte in så dessa går inte att ta del av om du inte är med live. Vi lägger samtliga workshops och handledningstillfällen på dagtid mellan 09.00-16.00, för det är då vi har tillgång till våra lärarkonsulter.

Du får gärna ansöka till flera kurser men vi rekommenderar dig att endast läsa en kurs åt gången för att hinna med, då våra kurser riktar sig till dig som vill studera vid sidan av ditt arbete.

Alla våra kurser har individuella inlämningar som sker digitalt.

Ja, du får ett utbildningsbevis.

Om ansökan

Arbetslivserfarenhet styrker du genom att fylla i IHM:s bilaga för yrkeserfarenhet med tydlig beskrivning av dina olika yrkesroller. Tänk på att start- och slutdatum, titel, arbetsbeskrivning samt omfattning skall finnas med för respektive tjänst. När du blivit behörig till utbildningen kommer du även få inbjudan till ett urvalsprov där du testas i dina kunskaper inom ämnet.

Om du till exempel saknar dina gymnasiebetyg kan du bli behörig genom reell kompetens. Det vill säga vi tittar på hela din samlade kompetens inklusive arbetslivserfarenhet, föreningsverksamhet och andra erfarenheter som du har samlat på dig genom livet. Här kan du läsa mer.

Vi använder oss av en bedömningshandbok framtagen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och en handbok för tillträde som Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram. Med hjälp av dessa underlag kan vi göra behörighetsbedömningar av de flesta olika betygstyperna som exempelvis avgångsbetyg, mellanårsbetyg, slutbetyg, folkhögskolebetyg och komvux.

På motsvarande sätt granskar och bedömer vi dina utländska gymnasiebetyg, för att avgöra om de möter grundläggande och särskilda förkunskapskrav inom utbildningen. Om du har en översättning eller validering från UHR så bifoga den.

Det är svårt att svara på. Det beror på när du läste den och vilka kurser den har innehållit. Skicka in dina kurscertifikat så återkopplar vi om det är någonting som saknas.

ANSÖKAN ÄR ÖPPEN

Ansök senast July 17
1. Registrera dig på YH-antagning2. Säkerställ behörighet3. Bifoga gymnasiebetyg4. Lämna in din ansökan