Affärsekonomi online

Lär dig förstå kassaflöde, affärsmodell & nyckeltal
Egen takt
Sätt upp en affärsmodell
Först lönsamhet och kassaflöde
40 kunskapsfilmer
När ett företag möter förändringar i omvärlden kan frågan om kassalikviditet vara avgörande. Men vad är det som påverkar kassaflödet och hur kan en affärsmodell driva på intäkter och hjälpa till att använda resurser mer effektivt?

Utbildningens innehåll

Detta onlinepaket ger förutsättningar att förstå vad som påverkar företagets kort- och långsiktiga lönsamhet och likviditet. Det dagliga arbetet handlar om att löpande kunna tolka företagets ekonomiska situation för att kunna fatta de beslut som krävs här och nu, medan det strategiska arbetet handlar mer om att förstå företagets affärsmodell och vilka värden, sannolika intäkter och kostnader, den driver.

Utbildningen ger dig det ekonomiska språket och aktivt kunna använda dig av den ekonomiska informationen för att förstå hur verksamheten och ekonomin hänger ihop och vilka samband som finns bakom begreppet lönsamhet.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

Utbildningen reder ut grundläggande ekonomiska begrepp, hur ekonomisk information ska tolkas utifrån sammanhang och visar vilka ekonomiska samband som skapar lönsamhet. Utbildningen tar bland annat upp:

 

  • Affärsmodell och dess komponenter
  • Hur olika affärsmodeller skapar effektivitet
  • Lönsamhet och kassaflöde
  • Nyckeltal
  • Rapportering

Utbildningen kan med fördel distribueras till ett företag som en ”intern utbildning”. I dessa fall erbjuder vi en förmånlig organisationslicens som gör utbildningen tillgänglig för alla medarbetare, eller de grupper som önskas. 

SÅ GÅR DET TILL

Efter att du beställt utbildningen får du en länk direkt till online-paketet. Denna länk är aktiv för dig från det att du erhållit länken plus 3 kalendermånader. Detta betyder att om du t ex beställer utbildning någon gång i mars så har du tillgång till den april-maj-juni. Över juli-månaden förlängs licensen med ytterligare en månad. När du öppnar länken kommer du direkt till startsidan i online-paketet.

 

Plats & Startdatum

Distans

Avgift

6.500 kr exkl. moms
8.125 kr inkl. moms

Omfattning

Online-utbildning i egen takt

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Jenny Widén Nilsson

Direkt: 070-421 21 44
Växel: 020-024 00 24
Mail: jenny.widen@ihm.se

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar fyra fristående moduler och tar ca 3-4 timmar att genomföra.

  • Affärsmodell
  • Det ekonomiska språket
  • Företagets ekonomiska rapportering
  • Nyckeltal

I varje kapitel ser du på korta, pedagogiska kunskapsvideor där IHM:s lärare förklarar viktiga begrepp och modeller. Du får också göra interaktiva övningar för att öka din förståelse. Totalt innehåller utbildningen ca 40 kunskapsvideor och flertal övningar i varje kapitel.

Därtill innehåller varje kapitel ett spel där du kan testa din förståelse av de olika begreppen. Du kan också när som helst göra ett quiz för att se var du befinner dig kunskapsmässigt.

Pedagogiken i varje kapitel bygger på Kolb’s lärcirkel, där ämnet presenteras utifrån fyra olika perspektiv: Varför, Vad, Hur och Vad mer? Detta ökar dina möjligheter att inhämta, bearbeta och ta till dig kunskapen på ett sätt som passar dina behov och lärstil.

Varje kapitel har videor där IHM:s lärare förklarar teorier, begrepp och samband (de flesta videorna är ca 3 min långa). Videorna har förstärkts med viktiga nyckelbegrepp och illustrationer för att bättre kunna förmedla kunskapen.

Förutom videor innehåller online-utbildningen många interaktiva övningar för reflektioner.

Utbildningen innehåller även praktiska övningar, där deltagaren får testa sin förståelse genom att läsa rapporter (i företagsspecifika fall kan dessa rapporter ersättas med företagets egna rapporter).

Hela online-utbildningen är byggt med ett författarverktyg kallat Lectora. Videomaterialet streamas direkt in i utbildningen från Vimeo.

Denna lösning medför stor flexibilitet vid publicering och leveranser. Exempelvis så kan vi leverera utbildningspaketet till ert LMS om ni har ett sådant (som scorm/tincan-paket), eller till intranät eller webbserver.

Det är därför även möjligt att anpassa delar av innehållet, komplettera med ert eget material (video, bilder/texter), lägga till inlämningsuppgifter eller anpassa de praktiska övningarna så att de bygger på er egen ekonomiska rapportering.

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/sbd/affarsutvecklingsprojekt-regular-cta-1080x800-jpeg-7.jpg

BEHÖVER DITT FÖRETAG HJÄLP MED EN AFFÄRSUTMANING?

Under Strategic Business Development söker våra deltagare ett affärsutvecklingsprojekt från ett externt företag. Projektet är ett examinerade moment för deras professionella förmåga och de lägger i genomsnitt 750 timmar på uppdraget.

Läs mer om hur du anmäler ditt företag här
|
6 500 SEKexkl moms