Social Media Marketing

Marknadsföring i sociala medier
YH-kurs | 16 veckor | Deltid / Parallellt med jobb
Content Marketing & Paid social
Uppdatera dina kanaler med AI
Kort YH-kurs på distans
Kursen Social Media Marketing hjälper dig att bygga varumärkeskännedom, engagemang och kundlojalitet. Lär dig planera, optimera och utveckla strategier för att kommunicera med kunder, skapa förtroende och inspirera till köp i dagens digitala landskap.

Om utbildningen

Marknadsföring i sociala medier syftar till att skapa varumärkeskännedom, engagemang och kundlojalitet och har på kort tid seglat upp som den kanske viktigaste strategin för att förvärva och behålla kunder framöver. Detta gäller inte bara på konsumentsidan utan numera efterfrågar även B2B-kunder snabba, sömlösa och individanpassade interaktioner med varumärken - oavsett i vilken kanal eller var i kundresan de befinner sig.

Själva kundupplevelsen är affärskritisk och företag lägger mycket resurser på relationsskapande kommunikation i syfte att bygga förtroende och kundlojalitet. Förståelsen för målgrupper och kanalval blir kritisk vid utformningen av den digitala marknadsföringsstrategin och för att kunna skräddarsy innehåll och optimera räckvidden på olika sociala plattformar krävs kunskaper och färdigheter kring analys och segmentering av målgrupper baserat på beteenden, preferenser och digitala vanor.   

Den kompetens som arbetslivet efterfrågar och som utbildningen tillgodoser kretsar kring planering, optimering, uppföljning och utveckling av företags marknadsföring i sociala medier vilket innefattar kunskaper och färdigheter inom t ex innehållsmarknadsföring, influencer marketing, paid social och storytelling. 

Den här utbildningen tillgodoser behovet kring alla de delar som krävs för att professionellt och framgångsrikt kommunicera med kund, bygga förtroende, inspirera till köp samt skapa lojalitet i sociala kanaler.  

Det här är en kort YH-kurs

IHMs korta YH-kurser är kostnadsfria, flexibla, på deltid och distans och skräddarsydda för arbetsmarknadens behov. YH-kurserna riktar sig till dig som redan är verksam inom en bransch, har arbetat inom samma område alternativt att du har tillgodogjort dig kompetensen via studier. Syftet med utbildningen är att bygga vidare och bredda din kompetens för att ta nya steg i karriären.

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du får kvalificerad utbildning där det passar dig. Dessutom kan du flexibelt bestämma ditt schema efter dina preferenser och så kommer du i kontakt med andra deltagare spridda över hela Sverige.

Att läsa en deltidskurs samtidigt som du arbetar ger inte bara skjuts i din karriärutveckling, det kan också vara ett sätt att prova något nytt - utan en paus i din karriär.

Samtliga kurser kräver grundläggande behörighet (slutbetyg ifrån gymnasieskola, eller motsvarande) i kombination med specifik yrkes-/utbildningserfarenhet - var därför noga när du ansöker så att alla relevanta betyg och intyg bifogas i din ansökan. 

Mer om IHMs korta YH-kurser

Efter utbildningen

Genom denna utbildning kommer du att lära dig att bevaka och följa utvecklingen av regelverk som styr hållbarhetsområdet. Du får kunskaper om näringslivets roll och ansvar för hållbar utveckling, samt förståelse för lagkrav, förordningar och riktlinjer kopplade till hållbarhet för företag.

För att stå sig konkurrensmässigt i dagens digitala landskap behöver man engagera sina kunder och vinna deras lojalitet, man behöver synas och interagera där potentiella kunder befinner sig. 

Utbildningen ger dig kompetens kring plattformsval, innehållsmarknadsföring, influencer marketing och paid social för tillämpning i digitala kanaler. Efter utbildningen kan du framgångsrikt utforma effektiva, målinriktade, varumärkesstärkande och långsiktigt hållbara marknadsföringsaktiviteter i sociala medier. 

Nyhet: köp en plats

Låt företaget finansiera studierna: Att genomföra en uppdragsutbildning är det samma som om du blir antagen till en befintlig YH-kurs i form, upplägg, resultat och examination. Skillnaden är att studieplatsen betalas av din arbetsgivare/ditt företag - och därav krävs inte en individuell ansökningsprocess till utbildningen.

Erbjudandet är inte aktuellt just nu men här kan du läsa mer om hur det fungerar och göra en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad. 

Delkurser

40 poäng

Marknadsföring i sociala medier

 • Varumärkets identitet och berättande
 • Storytelling och berättande
 • Tonalitet
 • Kundservice
 • Community management – aktiv och engagerad målgrupp online
 • Social media marketing B2B vs B2C
 • Social listening
 • Strategier för att engagera anställda i den sociala mediestrategin

Content Marketing

 • Ägd/förtjänad kommunikation vs köpt annonsering/spridning
 • Digital och social creative
 • Strategi och planering
 • Innehåll och innehållsstrategi
 • Distribution och spridning - maximera räckvidd och engagemang
 • Målgrupper – samla in, skapa och bygga målgruppssegment
 • Målsättning och mätning - mätvärden för effektiv analys och optimering
 • Analys och optimering - effektivitet, kanaler och innehåll
 • AI och automation

Influencer Marketing

 • Landskapet, plattformar och nätverk – identifiera och samarbeta med influencers ur olika perspektiv
 • Identifiera influencers - varumärkets värden och målgruppen
 • Samarbets- och kampanjstrategi – idé, kampanjplan, genomförande, uppföljning
 • Strategi – kvalitetssäkring och certifiering, betalningsmodeller, estimate, mätning, etc.
 • Mätning och uppföljning – KPIer och mätvärden
 • Juridik och etik
 • AI och automation

Paid Social

 • Plattformar - annonsering och marknadsföring
 • Målgrupper – samla in, skapa och bygga målgruppssegment
 • Budget och budgivning - budgetering och budgivningsstrategier
 • Målsättning och mätning – effektiv målsättning för lyckad annonsering
 • Analys och optimering optimering – utvärdera innehåll, målgrupp, annonseringseffektivitet, kanalval, etc
 • AI och automation

Kursupplägg

 • Förinspelade teorifilmer från ansvariga lärare på kursen
 • Schemalagda valfria workshops på dagtid (spelas ej in)
 • Digitalt studiematerial
 • Instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter
 • Examinationer sker individuellt på distans för respektive delkurs
 • Eventuellt tillkommer kurslitteratur

Alla studerande startar kursen samtidigt men du väljer själv när vilken tid i veckan det passar dig att studera. Schemalagda tillfällen med lärare är inte obligatoriska men en stor del av pedagogiken på IHM Yrkeshögskola bygger på egna erfarenheter från lärare och kursdeltagare. Examinationer sker på distans för respektive delkurs. 

Plats & Startdatum

Distans
23 september 2024

Omfattning

16 veckor på halvfart (50%)

Kursen ger 40 YH-poäng.

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Ansökan

För att din ansökan skall bedömas behöver du skicka in dina gymnasiebetyg (eller motsvarande) samt fylla i och bifoga bilaga för Yrkeserfarenhet

Läs mer om ansökan och antagning här.

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Minst ett års yrkeserfarenhet inom marknadsföring eller kommunikation inom digitala medier.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Vanliga frågor och svar

Om utbildningen

Om utbildningen är på halvfart, så innebär det i snitt ca 20 timmars studier per vecka. Meddela gärna din arbetsgivare att du ska studera, för att kunna komma loss på workshops under dagtid.

Workshops är inte obligatoriska, men vi rekommenderar att man är med på dessa för att få ut så mycket som möjligt av kursen. Det är där som diskussioner och utbyte mellan lärare och medstuderande sker. Workshops spelas inte in så dessa går inte att ta del av om du inte är med live. Vi lägger samtliga workshops och handledningstillfällen på dagtid mellan 09.00-16.00, för det är då vi har tillgång till våra lärarkonsulter.

Du får gärna ansöka till flera kurser men vi rekommenderar dig att endast läsa en kurs åt gången för att hinna med, då våra kurser riktar sig till dig som vill studera vid sidan av ditt arbete.

Alla våra kurser har individuella inlämningar som sker digitalt.

Ja, du får ett utbildningsbevis.

Om ansökan

Arbetslivserfarenhet styrker du genom att fylla i IHM:s bilaga för yrkeserfarenhet med tydlig beskrivning av dina olika yrkesroller. Tänk på att start- och slutdatum, titel, arbetsbeskrivning samt omfattning skall finnas med för respektive tjänst. När du blivit behörig till utbildningen kommer du även få inbjudan till ett urvalsprov där du testas i dina kunskaper inom ämnet.

Om du till exempel saknar dina gymnasiebetyg kan du bli behörig genom reell kompetens. Det vill säga vi tittar på hela din samlade kompetens inklusive arbetslivserfarenhet, föreningsverksamhet och andra erfarenheter som du har samlat på dig genom livet. Här kan du läsa mer.

Vi använder oss av en bedömningshandbok framtagen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och en handbok för tillträde som Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram. Med hjälp av dessa underlag kan vi göra behörighetsbedömningar av de flesta olika betygstyperna som exempelvis avgångsbetyg, mellanårsbetyg, slutbetyg, folkhögskolebetyg och komvux.

På motsvarande sätt granskar och bedömer vi dina utländska gymnasiebetyg, för att avgöra om de möter grundläggande och särskilda förkunskapskrav inom utbildningen. Om du har en översättning eller validering från UHR så bifoga den.

Det är svårt att svara på. Det beror på när du läste den och vilka kurser den har innehållit. Skicka in dina kurscertifikat så återkopplar vi om det är någonting som saknas.

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Ansökan öppnar 12 augusti. Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.