Distansutbildning på IHM Yrkeshögskola

Hero image

DIGITALT BASERAD YH-UTBILDNING PÅ DISTANS

Med en digitalt baserad utbildning på IHM Yrkeshögskola är avståndet till våra lokaler inte längre en begränsning. Beroende på vilken distansutbildning du väljer, ska du ha med dig att distansupplägget skiljer sig en del åt. I vissa utbildningar bör du avsätta tid för livelektioner och gruppdiskussioner mendan andra har ett mer flexibelt upplägg där du själv kan välja din studietakt.  

Plats
Längd
Utbildningsstart
Format
0 utbildningar
Inga matchande resultat

  SÅ FUNGERAR IHM YRKESHÖGSKOLA PÅ DISTANS

  IHM har YH-utbildningar och kurser på distans inom högaktuella ämnen och en effektiv pedagogik som hjälper dig att uppnå dina mål. Genom ett nära samarbete med näringslivet säkerställer vi att innehållet i våra distansutbildningar matchar företagens behov av kompetens. Så hur går det till att läsa en YH på distans? 

  Utgångspunkten i våra digitalt baserade YH-utbildningar är Flipped Classroom. Det innebär att du först lär dig på egen hand, och kommer upp i en ny kunskapsnivå, genom att se filmer, läsa instuderingsmaterial och göra övningar. Sedan deltar du i lektionsforum eller liveseminarier några timmar varje vecka där du interagerar med läraren och övriga studerande i grupp för att fördjupa din kunskap kring veckans tema (frivilligt moment i IHMs korta YH-kurser).

  Kort YH-kurs på distans

  yh_korta-mailbild640x320.jpg

  Våra korta YH-kurser genomförs med ett så kallat flexibelt upplägg. Det innebär att du som läser en kort YH-kurs på distans kan välja om du vill följa med din klass och deras tempo eller om du vill ta del av lektionsmaterialet helt i din egen takt, när du har möjlighet. 

  YH-utbildning på distans

  640x320 kort yh.png

  Våra examensgrundande YH-utbildningar på distans (1-2 år på hel- eller halvfart) har inte ett lika flexibelt upplägg som de korta YH-kurserna. I dessa digitalt baserade utbildningar förväntas du som studerande delta i livelektioner, grupparbeten och enstaka fysiska träffar för att tillgodogöra dig utbildningens innehåll fullt ut. Inte minst är undervisningen på dagtid, så du behöver frigöra tid i veckorna för att genomföra utbildningen.

  Likheter och skillnader mellan distansutbildningarna

   Korta YH-KurserAgil ProjektledareKey Account ManagerPublic Bid ManagerMarknadskommunikatör - Digitala Medier 
  OmfattningHalvfartHalvfartHalvfartHeltidHeltid
  LivelektionNejFörväntas närvaraFörväntas närvaraFörväntas närvaraFörväntas närvara
  När sker undervisningen?Flexibla tiderPå dagtidPå dagtidPå dagtidPå dagtid
  Inspelade teorilektionerJaJaJaJaJa
  GrupparbetenNejJaJaJaJa
  Workshops med andra deltagareFrivilligtFörväntas närvaraFörväntas närvaraFörväntas närvaraFörväntas närvara
  Handledning av lärareJaJaJaJaJa
  Instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifterJaJaJaJaJa
  FördjupningsmaterialJaJaJaJaJa
  KunskapskontrollJaJaJaJaJa
  Möjlighet till individuell studietaktJaNejNejNejNej
  LIA (lärande i arbete)NejJaJaJaJa
  ExamensarbeteNejJaJaJaJa
  ExamineringSker på distansSker på distans eller genom en fysisk träffSker på distans eller genom en fysisk träffSker på distans eller genom en fysisk träffSker på distans eller genom en fysisk träff

  Vanliga frågor och svar

  Om YH-utbildning på distans (1-2 år på hel- eller halvfart)

  Utgångspunkten i våra digitalt baserade YH-utbildningar (1-2 år på hel- eller halvfart) är Flipped Classroom. Det innebär att du först lär dig på egen hand, och kommer upp i en ny kunskapsnivå, genom att se filmer, läsa instuderingsmaterial och göra övningar. Sedan deltar du i lektionsforum eller liveseminarier några timmar varje vecka där du interagerar med läraren och övriga studerande i grupp för att fördjupa din kunskap kring veckans tema.


  Plattform

  Teams är studieplattformen som används för kommunikation mellan studerande, lärare och IHM. Det ger bland annat möjlighet till virituella möten för grupparbeten och studiegrupper för reflektion och diskussion mellan er studenter. Genom Teams genomförs också liveseminarierna med läraren.


  Tema

  Varje vecka har ett tema som följer undervisningen och övningarna. Ett tema kan till exempel vara "Komplexitet inom Agil projektledning."


  Filmer

  Varje vecka publiceras en, eller flera, filmer som kan ses när det passar dig. Filmerna följs upp med övningar som lämnas in skriftligt eller reflekteras över. Filmerna och övningarna ska ses inför nästa liveseminarium.


  Övningar och grupparbeten

  Du får instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter som ska lösas antingen individuellt eller i grupp. I varje kurs finns ett, eller flera, grupparbeten för att samarbeta och lära av varandra. Då ansvarar ni i gruppen för när och hur ni lägger upp ert arbete. Inom gruppen finns flexibilitet och ni arbetar utifrån era förutsättningar. Du bör vara beredd på att sätta av tider i veckorna som passar andra medstuderande.

  Till skillnad från liveforumen som sker på fasta tider under dagtid, skapas mer frihet i hur gruppen själv väljer att lägga upp tiden för grupparbetet. Där är det upp till gruppen att välja om arbetet förläggs på dagtid eller kvällstid, eller till och med på helger. På de utbildningar där man kanske arbetar vid sidan av brukar man välja grupp utefter vilka tider på dygnet du kan avsätta för grupparbeten, så att du hamnar med de som har ett snarlikt schema som du.


  Liveseminarium

  Efter veckans film och övningar hålls ett inplanerat liveseminarium - en lektion online, helt enkelt. Här träffar du övriga kursdeltagare för att dyka djupare i temat och diskutera de mest aktuella frågorna. Ofta arbetar man utifrån uppgifter i smågrupper, presenterar resultatet i helklass och reflekterar kring resultatet. Det finns plats för avstämning och frågor kring veckans tema tillsammans med läraren.


  Fysiska träffar

  Några av IHMs distansutbildningar har fysiska träffar, en eller ett par gånger, per termin. Då träffar du dina kursdeltagare och lärare på en IHM-ort för lektion eller workshop. Ofta sker den fysiska träffen i samband med uppstart eller avslut av en kurs.


  Examinering

  Efter utbildningens avslut är det dags för examinering - du firas (online eller genom en fysisk träff) och får ditt examensbevis.

  Egentligen är det inte så mycket som skiljer dem åt. Söker du en distansutbildning som är på heltid eller halvtid så kräver det heltid eller halvtid av dig. Det är väldigt lätt att tro att man kan söka till en distansutbildning och sedan fortsätta jobba hög utsträckning och ta sin utbildning halvhjärtat. Det fungerar väldigt sällan - man behöver avsätta tid, man behöver prioritera utbildningen och man behöver bestämma sig för att den här utbildningen vill jag gå.

  Ambitionsnivån måste vara lika hög, vare sig utbildningen är platsbunden eller sker på distans.

  Det förväntas en hög närvaro, att du är delaktig i utbildningens genomförande. IHM tror att de studerandes bidrag är lika viktigt som lärarens bidrag så när vi utbildar vill vi verkligen maximera interaktion med varandra.

  Det förväntas att du avsätter dig tid för att vara med på de få timmar i veckan som är livelektioner. Du ska också prioritera tid för grupparbeten som kan ligga på olika tider i veckan. Det är viktigt att sätta av tid varje vecka, att följa den studietakt som IHM sätter upp och det förväntas också att du har ett digitalt intresse och en vilja att lära dig nya digitala verktyg.

  Ja, stor del av materialet finns online och du kan ta till dig kunskapen i ämnet den tid som passar dig, men en stor del av lärandet sker när man är aktiv i livemoment tillsammans med andra. Du har ingen möjlighet att utveckla färdigheter eller kompetenser i de här nya ämnena på egen hand hemma, utan man behöver vara aktiv i grupp för att göra det.

  Nej det är inte krav på att du som studerande deltar på lektionspassen och man blir inte utesluten från utbildningen om man inte är med på dem, men vill man lära sig det som utbildningen ska leverera så måste man delta aktivt i lärandemomenten. Vi tror det är omöjligt att lyckas ta till sig materialet, göra det begripbart och sätta det i rätt kontext på egen hand, för att slutligen klara av de examinerande momenten för varje kurs man genomgår. Du som studerande skapar dig själv ett stort problem om man inte är aktiv i utbildningens genomförande eftersom det är en så pass stor del av lärandet som baseras på det som händer live, även på våra distanstutbildningar.

  Ja, ganska stor del av utbildningen innehåller grupparbeten eftersom vi tror på de effekter som grupparbeten ger. Det är passande för yrkesrollerna att lära sig och säkerställa att man kan jobba i grupp, så det är en stor del av utbildningarna på distans som baseras på grupparbeten. Därför måste man avsätta tid för de övriga medstuderande i sin grupp, det kan ske på kvälltid, dagtid, helgtid - det får man komma överens om i gruppen.

  Ja distansutbildningar kräver mycket av din tid. Söker du in till en halvtidsutbildning på distans så ska du tänka att lägga mellan 15 och 20 timmar i veckan på studierna. Många av timmarna kan du själv välja när du lägger dem, men du bör i alla fall avsätta 3 till 4 timmar för att vara aktiv i livelektionerna för varje vecka som går. Det kan vara en eftermiddag plus en lunch i veckan som måste avsättas, sen krävs för tid för grupparbeten och interaktion med andra medstuderande som kanske tar 5 till 6 timmar i veckan. För din egen skull behöver du också sätta av egen studietid för att följa takten.

  Studerande samlas vid två fysiska träffar per termin och däremellan sker undervisningen via webben med vår lärplattform (Microsoft Teams) som centralt stöd. Lärplattformen möjliggör kommunikation och interaktion mellan lärare och studerande samt mellan studerande i grupp. Utbildningen kommer dock inte att vara helt webbaserad utan har totalt åtta fysiska träffar på våra skolor i Stockholm, Malmö och Göteborg, där en träff omfattar en sammanhängande heldag. Träffarna kommer i huvudsak ägnas åt reflektioner, diskussioner, seminarier, handledning, grupparbete och examination. Den första träffen äger rum vid start med en genomgång av planering av utbildningen samt träning i studieteknik med fokus på distansstudier. I utbildningen ingår arbeten som ska genomföras i grupp, vid de fysiska träffarna men framför allt på distans.

  Du behöver en välfungerande dator där du säkerställer en hyfsad prestanda, som fungerar även vid tyngre aktiviteter. Vi använder exempelvis Microsoft Teams och andra digitala verktyg, och när man kör dessa program samtidigt så kan det kräva en del av datorns prestanda. I tillägg behöver du en fungerande webkamera och ett fungerande headset så att du säkerställer ljud, bild och mikrofon på ett bra sätt.

  Sen ska du vilja lära dig lite nya tekniska miljöer som du kanske inte jobbat i tidigare, men vi ger alla förutsättningar för de studerande att växa in i det.

  Det fungerar väldigt bra. Vi upplever att de företag som är mogna för att jobba på distans eller har medarbetare som jobbar remote, också är mogna för att ta emot LIA-studerande på distans. Vi har väldigt goda erfarenheter av studerande som genomfört sina LIA-perioder helt och hållet på distans och de har klarat av att komma in i arbetsuppgifter, bli inkluderade i gemenskapen och skapa värde utifrån de arbetsuppgifter det fått.

  Givetvis är det mycket viktigt att man pratar igenom vilka förväntningar som finns och vilka arbetsrutiner man behöver förhålla sig till, men gör man det och båda är mogna för åtagandet så finns det stora fördelar med att kunna genomföra sin LIA var som helst, i och med att det sker på distans.

  Läs mer: De genomförde sin LIA på distans

  Vi erbjuder utbildningarna Agil projektledare och Public Bid Manager som tvååriga bildningar på distans. Sedan har vi en mängd korta YH-utbildningar dels inom Public Bid, E-commerce, Digital Marketing, Agil förändringsledning. Det gäller att hålla utkik på ihm.se när de här nya korta utbildningarna blir beviljade och kan starta eftersom de är mer snabbföränderliga än de vanliga.

  Vi vill att du ska fundera på om distansutbildning verkligen är något som passar dig. Det kräver ett gott självledarskap, att du känner dig själv och vet att du har självdisciplinen som krävs för att ta till dig studierna. Det är inte alla som mäktar med att strukturera upp sin vardag, avsätta tid och se till att hålla den studietakt som en distansutbildning avser att leverera.

  Du kommer få hjälp från IHM och dina medstuderande att fixa detta, men ett stort ansvar läggs på dig. Du behöver vilja vara delaktig och bidra till utbildningen för att också få ta del av andras bidrag. Distans är inget passivt lärande där en lärare eller någon annan ska berätta för dig hur det här ämnet fungerar utan du behöver vara med och utforska fram detta med andra.

  Ja, du har studieuppehåll på sommaren och över julen.

  Ja, det är helt kostnadsfritt att studera YH på IHM. Hela vårt YH-sortiment är dessutom CSN-berättigat.

  Det är varken lättare eller svårare att komma in på någon av våra utbildningar. Allt handlar om att man ska uppfylla förkunskapskraven. Det kan vara förkunskapskrav på tidigare studier, arbetslivserfarenhet eller en kombination av dessa. Vad förkunskapskraven är hittar du på respektive utbildningssida.

  Utöver det är beror det mycket på antal sökande, många sökande resulterar i tuffare konkurrens.

  Om YH-kurs på distans (10-28 veckor på halvfart)

  För att styrka din arbetslivserfarenhet behöver du bifoga IHM-bilaga för yrkeserfarenhet i stället för ett CV. I IHM-bilagan ska det tydligt framgå efterfrågad arbetslivserfarenhet på minst 1,5 år på heltid inom relevant område, din yrkesroll och arbetsuppgifter, tjänsteperiod med början- och slutdatum. Bilagan är en ifyllbar PDF, du kan fylla i den online, spara och bifoga till din ansökan. Anledningen till att vi vill att du fyller i vår bilaga i stället för att skicka in ett CV är för att underlätta vår bedömning av din arbetslivserfarenhet.

  Ladda ner IHM-bilagan här; https://www.ihm.se/globalassets/.new/utbildningar/yh/.langa-yh/agil-projektledare-apl/yrkeserf-apl.pdf

  Om utbildningen är på halvfart, så innebär det i snitt ca 20 timmars studier per vecka. Meddela gärna din arbetsgivare att du ska studera, för att kunna komma loss på workshops under dagtid.

  Workshops är inte obligatoriska, men vi rekommenderar att man är med på dessa för att få ut så mycket som möjligt av kursen. Det är där som diskussioner och utbyte mellan lärare och medstuderande sker. Workshops spelas inte in så dessa går inte att ta del av om du inte är med live. Vi lägger samtliga workshops och handledningstillfällen på dagtid mellan 09.00-16.00, för det är då vi har tillgång till våra lärarkonsulter.

  Du får gärna ansöka till flera kurser men vi rekommenderar dig att endast läsa en kurs åt gången för att hinna med, då våra kurser riktar sig till dig som vill studera vid sidan av ditt arbete.

  Alla våra kurser har individuella inlämningar som sker digitalt.

  Ja, du får ett utbildningsbevis.

  MER OM YH PÅ DISTANS

  https://www.ihm.se/globalassets/i-fokus/blogg/2020-ht/201216-distansrevolutionen/distansbild.jpg

  "Så pluggar man på distans"

  Distansstudenterna Christin och Daniel berättar om sin upplevelse av distansutbildningen Agil Projektledare.

  Läs intervjun
  Webinar: IHM Yrkeshögskola på distans
  https://www.ihm.se/globalassets/yh/distans-sa-funkar-det/distans1.jpg

  Tips till dig som studerar på distans

  Att studera på distans ska vara enkelt. Här är några tips inför din första distanslektion.

  7 distanstips
  https://www.ihm.se/globalassets/i-fokus/blogg/2021-vt/210322-distans-lia/distans-lia-kontor-820x.jpg

  LIA på distans - så funkar det!

  Distans-LIA kan upplevas som både spännande och utmanande. Här berättar studerande och handledare om hur det är att ha praktik under pandemin.

  Läs intervjun