Google Analytics

Förstå dina användares beteende på din webbplats
3 dagar | Deltid / Parallellt med jobb
Hämta data från rätt källor
Analysera data med rätt verktyg
Ta action på data och få resultat
Den här utbildningen säkrar din förståelse för kopplingen mellan datainsamling, analys och reell affärsnytta - och uppgraderar din kompetens inom datadriven marknadsföring till expertis.

Från datainsamling till analys till resultat

Strategiska beslut utifrån dataanalys ökar försäljningen. Kursen Google Analytics ger dig kunskap om hur du sätter upp digitala mål utifrån affärsmålen och färdigheter inom mätning och analys för att kunna fatta strategiska beslut som leder till ökad effekt och försäljning.

Du får även med dig de senaste verktygen och teknikerna för att verkligen kunna optimera företagets digitala närvaro. Ett första steg är att komma igång med och förstå Google Analytics 4, dess funktionalitet och nya möjligheter.

Resultat efter utbildningen

 • Färdigheter inom mätning och analys för att kunna fatta strategiska beslut som leder till ökad effekt och försäljning
 • Kursen ger dig det senaste inom verktyg och teknik för att kunna optimera företagets digitala närvaro
 • Du lär dig hur du tar fram avdelningsspecifika rapporter för ledningsgrupp och andra intressenter i organisationen
 • Praktisk kunskap i att sätta upp mätbara digitala mål utifrån övergripande affärsplan
 • Förmåga att läsa av och korrekt analysera data
 • Terminologi för att förstå och använda Google Analytics

För vem passar utbildningen?

Kursen är för dig som jobbar inom marknadsföring, försäljning eller annan befattning med resultatansvar oavsett om du är egenföretagare eller arbetar inom en stor organisation.

Du bör ha grundläggande kunskaper inom digital marknadsföring. För att maximera ditt lärande ser vi också gärna att du har tillgång till ett aktivt Google Analytics-konto.

Kursmoment

Vi kommer att bryta ner spelplanen för digital analys och dess komponenter. Vi går igenom de centrala delarna av mål och mätning, hur man bryter ned övergripande affärsmål till digitala mål, förutsättningarna för webbanalys, samt tittar närmare på Google Analytics 4.

 • Digitala mål och affärsmål
 • Introduktion till webbanalys och mätningens grunder
 • KPI:er - Digitala mål & Affärsmål
 • Gamla Google Analytics vs nya Google Analytics
 • Genomgång av Google Analytics 4, GA4
  • Kontouppbyggnad och struktur
  • Navigering, Acquisition
  • Navigering, Engagement

Inom ämnet Analys och mätning kommer vi fokusera på Google Analytics 4 och zooma in på plattformens navigering och funktioner. Vi tar upp de olika komponenterna i plattformen och visar hur du kan ta dig runt och hitta det du behöver. Vi diskuterar också mer avancerade funktioner och möjligheter som att skapa anpassade rapporter och sätta upp mätbara mål.

 • Navigering, Monetization
 • Navigering, Demographics och temp
 • Metrics och Dimensions
 • Rapportering och Dashboards
 • Så fungerar Google Looker Studio

Plats & Startdatum

Distans
25 november 2024

Avgift

24 900 kr exkl. moms
31 125 kr inkl. moms

Omfattning

3 heldagar

Schema

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Elisabet Ek

Direkt: 040-601 23 08
Växel: 020-024 00 24
Mail: elisabet.ek@ihm.se

HUVUDLÄRARE: FREDRIK EKDAHL

Google-expert och dataanalytiker

Efter att ha studerat en 2-årig yrkesutbildning med inriktning på E-handel, har jag sedan sommaren 2016 arbetat som konsult och föreläsare på Topvisible. Mina fokusområden har sedan karriärsstarten varit SEO, SEM samt digital analys. Jag har en förkärlek för Google och har under åren samlat på mig mycket kunskap och erfarenhet om Google’s olika plattformar, Google Analytics, Google Ads, Google Looker Studio - för att nämna några. Under årens lopp har jag fått inblick i och erfarenheter från många olika typer av branscher och bolag. Erfarenheter som jag gladeligen delar med mig utav under mina utbildningar på IHM.

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/ga-google-analytics-fd-da/fredrik-ekdahl-profilbild-1000x1000.jpg

Sagt om

Ulrik Andersson

Global Brand Manager på Onspot

"Jag var mycket nöjd med kursen. Den gav mig den förståelse som jag behövde av Google Analytics och även kring de system som finns. Förmågan att ta fram relevanta siffror och mätetal är viktig för att kunna styra inriktningen på sin verksamhet. Kursen var bra upplagd med flera tillfällen där man fick tid att reflektera och testa med sina egna uppgifter mellan lektionsdagarna. Som alltid är det bra lärare och kurskollegorna från olika branscher gör att man skapar nya kontakter."

Johanna Gavefalk

Senior Advisor & Consultant på Gavefalk & Partners AB

”Utvecklingen inom digital marknadsföring går snabbt och det ställs kontinuerligt nya krav på analys, mätning och uppföljning. Oavsett om man är en strategiskt ansvarig marknadschef eller arbetar med digital analys operativt är det viktigt att hela tiden se till att kompetensutveckla sig. Genom utbildningen på IHM har jag fått fördjupade kunskaper, tid och möjlighet att hands-on arbeta med de senaste verktygen – ovärderligt när beslut ska tas kring större digitala investeringar eller vid framtagning av t ex styrelserapporter.”

Pia Karjalainen Thunström

Kommunikationsstrateg digitala kanaler på Eskilstuna kommun

"Jag tycker att det har varit värdefullt att gå dessa utbildningar oavsett om du jobbar inom ideella organisationer med medlemskap och ökat medlemsvärde, eller i affärsdrivande bolag. Att förstå det digitala eko-systemet är ett måste år 2019! Genom att utbilda mig har jag vässat min digitala kompetens och kan bidra på ett helt nytt sätt nu när jag förstår den digitala miljön och hur allt faktiskt hör ihop. Nu kan jag kravställa vid upphandlingar och även veta vad som är möjligt att genomföra inom digital marknadsföring. Jag är väldigt nöjd med kompetensen hos mina lärare, de har hållit hög nivå och har varit engagerade. Rekommenderar varmt alla som vill få koll på digital marknadsföring att gå på IHM."

Gustav Boberg

Manager Digital Infrastructure and Launches på Volvo Construction Equipment

”Jag har tidigare gått kursen IHM Digital Marketing och såg den här kusen som en fördjupning inom mätning och analys för att kunna fatta strategiska beslut som leder till ökad effekt och försäljning. Utbildningen Goals & Analytics var väldigt bra, rätt nivå, bra innehåll samt med en insatt och kunnig lärare. Att kunna analysera och optimera i det digitala landskapet är oerhört viktigt”

|
24 900 SEKexkl moms