Hoppa till innehåll
hero1

Korta YH-utbildningar

Den 15 april i år lanserade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) en ny form av kortare yrkeshögskoleutbildningar. Initiativet är en del i satsningen för att skapa fler och snabbare vägar att ställa om kompetens i arbetslivet. Här går vi igenom hur de fungerar och vad som gäller.

Vad är en kort YH-utbildning?

En kort Yrkeshögeskolutbildning har samma mål som en lång – att hjälpa dig ut på arbetsmarknaden. Precis som de längre YH-utbildningar är de anpassade efter arbetsmarknadens behov och syftet med de korta utbildningarna är att underlätta kompetensutveckling för redan yrkesverksamma. Den stora skillnaden är att korta utbildningar ställer högre krav på förkunskap. Utbildningarna är dessutom mer flexibla och kan exempelvis studeras på deltid, parallellt med jobb eller på distans.

Har jag rätt behörighet?

Våra korta YH-utbildningar riktar sig till dig som redan tagit dig in en bransch, antingen genom studier eller yrkeserfarenhet, och vill vidareutbilda sig inom ett visst kompetensområde eller yrke. Det innebär att förkunskapskraven skiljer sig från våra långa utbildningar och kräver ofta att du har tidigare erfarenhet av branschen eller inom området du vill studera. Alla specifika krav är listade på respektive utbildningssida.

Berättigar korta YH-utbildningar studiemedel från CSN?

Ja, reglerna är desamma som för ordinarie utbildningar.

Hur ansöker jag?

Ansökan går till precis likadant som för våra övriga YH-utbildningar. Du skickar in din ansökan via yh-antagning.se tillsammans med betyg och intyg. Notera att datumen för när ansökan öppnar och stänger kan skilja sig åt.

Efter att du har gjort en ansökan kommer vi göra en bedömning av din behörighet. Du får återkoppling genom yh-antagning.se om du är behörig eller om du behöver komplettera och i så fall vad vi saknar för att du ska bli behörig. Ibland är det högt tryck på antal inlämnade ansökningar och då hinner vi inte återkoppla innan sista kompletteringsdag. Läs därför instruktioner och förkunskapskrav noga så du är säker på att du bifogat allt som behövs.

För att underlätta den processen så tänk på följande när du skickar in din ansökan:

  • Att namn och personnummer syns på ditt betyg. Vi godkänner även skärmdump från antagning.se så länge som namn och personnummer syns.
    Tips! Zooma ut när du tar en skärmdump så att du får med alla dina betyg på en sida och inte på två sidor, då ditt namn och personnummer riskerarar annars att inte synas på en av skärmdumparna.
  • Att du har bifogat intyg eller betyg som styrker din arbetslivserfarenhet. Men också att det tydligt framgår vad du har jobbat med. Det finns många titlar och ibland kan det ingå tex marknadsföring i rollen utan att det framgår i titeln. Om du vet med dig att du har en titel som tex. säljare eller projektledare kan du bifoga ex. en tjänstebeskrivning med din ansökan.
  • Om du bifogar examensbevis för en utbildning där det inte tydligt framgår att den innehåller marknadsföring (eller vad utbildningen kräver som förkunskapskrav) så bifoga ett utdrag över kurserna som ingick i examen.

Frågor och svar – Korta YH-utbildningar

Hur styrker jag min arbetslivserfarenhet?

Svar: Det finns flera sätt men det måste tydligt framgå hur länge du har varit på arbetsplatsen och titel (tex marknadskoordinator). Om det inte tydligt framgår i din titel att du har jobbat med tex. marknadsföring behöver du ett intyg som styrker det. Ibland kan det vara svårt att få fram intyg från arbetsgivare, då kan anställningsavtal och lönespecifikation intyga hur länge du varit på din arbetsplats. Tänk på att det måste framgå vad du har jobbat med om det inte är tydligt i din roll. Vi har inte möjlighet att kontakta eventuella referenser.

Hur gör jag om jag saknar behörighet eller inte hittar mina gymnasiebetyg?

Svar: Om du till exempel saknar dina gymnasiebetyg kan du bli behörig genom reell kompetens. Det vill säga vi tittar på hela din samlade kompetens inklusive arbetslivserfarenhet, föreningsverksamhet och andra erfarenheter som du har samlat på dig genom livet. Här kan du läsa mer.

Hur gör jag om jag har ett annat format på gymnasiebetyget eller ett äldre betyg?

Svar: Vi använder oss av en bedömningshandbok framtagen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och en handbok för tillträde som Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram. Med hjälp av dessa underlag kan vi göra behörighetsbedömningar av de flesta olika betygstyperna som exempelvis avgångsbetyg, mellanårsbetyg, slutbetyg, folkhögskolebetyg och komvux.

Hur gör jag om jag har en utländsk gymnasieutbildning?

Svar: Vi kan granska och bedöma dina utländska gymnasiebetyg, för att avgöra om de möter grundläggande och särskilda förkunskapskrav inom utbildningen. Genom bedömningshandboken från Universitets- och högskolerådet (UHR) kan vi tolka en hel del utländska gymnasiebetyg. Om du har en översättning eller validering från UHR så bifoga den.

Hur gör ni urval om det är fler behöriga sökande än vad det finns platser?

Svar: Urvalet baseras på antal år som du har jobbat heltid inom ett relevant område upp till 10 år. För att öka din chans att bli antagen kan du därför bifoga arbetsintyg och/eller betyg från utbildning. Tänk även här på att det tydligt måste framgå vad du har jobbat med för att vi ska kunna ta med den i bedömningen. För en del utbildningar ger vi även urvalspoäng om du har läst en annan eftergymnasial utbildning inom samma område.

Hur gör rangordnas sökande om det är fler behöriga sökande än det finns platser?

Det skiljer sig mellan utbildningarna vad som ger urvalspoäng. Detaljerad information om vad som gäller för den utbildning som du vill söka får du när du lämnar in din ansökan på yh-antagning.se. Du kan också läsa mer på respektive utbildningssida.

Jag har en examen som Marknadsekonom DIHM, är jag behörig att söka?

Svar: Det är inte en helt lätt fråga att svara på, det beror på när du läste den och vilka kurser den har innehållit. Skicka in dina kurscertifikat så återkopplar vi om det är någonting som saknas. Om du är osäker på din behörighet tänk på att skicka in din ansökan tidigt då vi inte hinner återkoppla till alla sökande innan sista kompletteringsdag.

;