AI för Ledare: Affärsstrategi och Innovation

Bredda ditt ledarskap för framtidens teknikkrav
Parallellt med jobb
Koppla AI till affärsstrategi
Prompta generativ AI
EU-AI act & AI-etik
Med kursen AI för ledare säkrar du praktiskt hands-on-kompetens för strategiska AI-verktyg. Du breddar också din förståelse för hur AI-teknik förändrar dagens arbetsprocesser - och därmed kraven på ditt ledarskap.

Hur stor är risken att du blir ersatt?

När AI-revolutionen växer sig starkare kan det vara värt att upprepa framtidsforskaren Peter Siljeruds ord: "Chefer som inte använder AI kommer att ersättas". AI för ledare är framtagen för ledare som inte vill ersättas på grund av bristande AI-förmåga, utan istället ta en position som aktivt deltar i det pågående AI-skiftet.

Kursen är framtagen tillsammans med AI-experterna Henrik Byström och Christoffer Frisell från AI-labbet och möter den snabbt ökande efterfrågan på strategisk kompetens och förståelse för AI-drivna arbetsprocesser, samt hur man som ledare förändrar och öppnar upp sin organisation för att implementera AI i större skala.

Genom att integrera AI i ditt ledarmindset får du som deltagare färdigheter och insikter för att driva dig själv och din organisation i linje med dagens tekniska utveckling - samtidigt som ni säkrar effektivitet och konkurenskraft.

Resultat

 • Förståelse för innebörden av AI-plattformar som verktyg för strategiska processer och ledarskapsutveckling.
 • Förståelse för AI-drivna arbetsprocesser och hur AI både kan integreras i och förändra befintliga arbetssätt.
 • Bred insikt om AI:s användningsområden inom affärsmässiga sammanhang och hur de kan kopplas samman för resultat.
 • Förmåga att vägleda och inspirera team och organisationer inom AI.
 • Ökad medvetenhet om etiska och juridiska aspekter av AI.
 • Praktisk förståelse för prompt engineering inom generativ AI.

Så går utbildningen till

Kursen är uppdelad på fyra tillfällen. De första två heldagarna genomförs på plats i IHM:s lokaler vid Warfvinges väg, följt av ett individuellt coachingtillfälle på distans och avslutas med en halvdags uppföljning och erfarenhetsbyte på distans.

Under de första två dagarna får deltagarna inspiration, tips och råd för att utveckla en konkret och praktisk tillämpbar AI-strategi - med utgångspunkt i ett relaterade ämnen och modeller. Vid det individuella coachingtillfället följs arbetet upp och presenteras slutligen under den avslutande onlinelektionen.

Kursmoment

Den inledande delen av utbildningen syftar till introducera och veckla ut innebörden av AI för ledare, företag och strategiskt arbete. Vi kommer bland annat gå igenom ämnena:

 • Ledarskapsperspektivet
 • EU-AI Act och AI-etik
 • Inkommande och utgående AI
 • AI för olika branscher
 • Promptning av generativ AI
 • AI – Business Hackathon
 • Koppla AI till affärsstrategi
 • Prioritera investeringar och skapa målmatris, samt taktisk plan
 • Leda för resultat

Individuell coachning kring etablering av AI och affärsstrategi

Kursen avslutas med en halvdag online för uppföljning, nätverkande och kunskapsutbyte där deltagarna delar med sig av erfarenheter och resultat från implementering av AI-verktyg. Mötet modereras av kursledare och syftar till att lyfta resultat och accelerera den påbörjade AI-utvecklingen i kursdeltagarnas respektive verksamheter.

Plats & Startdatum

Stockholm
18 november 2024

Avgift

26 900 kr exkl. moms

33 625 kr inkl. moms

Omfattning

4 tillfällen: 2 heldagar i klassrum, 1 halvdag på distans + 1 möte för individuell coachning

Schema

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Philip Holmberg

Direkt: 076-666 10 46
Mail: philip.holmberg@ihm.se

Huvudlärare

Henrik Byström

Med nästan 30 år och från många ledande roller inom digitalisering är Henrik Byström en av Sveriges ledande experter inom AI . Idag fokuserar Henrik på att coacha ledare och ledningsgrupper kring hur man skapar affärsvärde med ansvarsfull AI. Henrik är en mycket uppskattad talare, som konstruktivt uppmuntrar till att tänka nytt och utmana vedertagna sanningar. Henrik är också grundare av bolagen AI-labbet och DownriverManagement samt sitter i styrelsen för HusmanHagberg, HouseBe, K3 Nordic, DH Solutions och Exertus.

Christoffer Frisell

Christoffer är en resultatorienterad ledare och affärsutvecklare med dokumenterad erfarenhet av produktmarknadsföring, ledning, PR, varumärkesmarknadsföring och verksamhetsutveckling. Drivs av ett djupt engagemang för att utnyttja potentialen i befintlig verksamhet och upptäcka nya möjligheter. Brinner för kundupplevelsen och levererar mål över förväntan. Närmare 25 år inom IT och en passionerad entreprenör. Christoffer är grundare av AI-labbet och tidigare VD för ett konsultbolag och sitter i styrelsen för flera bolag.

|
26 900 SEKexkl moms