Hoppa till innehåll

Diplomerad HR Business Partner

Diplomerad HR Business Partner är utvecklat för att möta dagens och morgondagens krav på HR-kunskaper på uppdrag av Sveriges HR Förening. Utbildningen genomförs av några av Sveriges främsta utbildningsledare inom HR, ledarskap, ekonomi och kommunikation.

Diplomerad HR Business Partner

Det här programmet har utvecklats av Sveriges HR Förening i samarbete med IHM. Det vänder sig till dig som är redo för din nästa karriärutveckling inom HR-professionen och som vill bidra med ditt strategiska och taktiska HR-arbete och förflytta din verksamhet in i framtiden mot er vision.

284_Regular Page Content 960x480.jpg

Varför Diplomerad HR Business Partner?

Arbetsmarknadens ständiga krav på snabbare omställning av företag och organisationer kräver att HR-professionen kliver fram och bedriver ett affärsnära HR-arbete. Även om globalisering, digitalisering och robotisering är här för att stanna så blir människans värde och unikitet allt mer vital för verksamhetens konkurrenskraft, attraktivitet och affärsresultat.

Programmet rustar dig för att bli en stark och självklar rådgivare till chefer och ledare i din verksamhet, driva och stärka HR-rollen och bidra till att nå verksamhetens affärsstrategiska mål och utifrån din HR-roll vill kunna driva ett arbete som stärker en positiv kulturförändring i din verksamhet.

Resultat efter utbildningen

Det här programmet är utvecklat för dig som är redo för din nästa karriärutveckling inom HR-professionen.

 • HR – den självklara chefskonsulten. Vi tror att du vill verka för att bli en stark och självklar rådgivare till chefer och ledare i din verksamhet.
 • HR – tillväxtmotorn i verksamheten. Vi tror att du vill arbeta för att driva och stärka HR-rollen och bidra till att nå verksamhetens affärsstrategiska mål.
 • HR – en kulturdrivande kraft. Vi tror att du utifrån din HR-roll vill driva ett arbete som stärker en positiv kulturförändring i din verksamhet och säkerställa en god arbetsmiljö.

Kursmoment

Utbildningen genomförs under totalt 12 dagar uppdelat vid fem olika tillfällen och block. Mer information om innehållet vid respektive block hittar du nedan.

Block 1 Rollen som HR Business Partner
Block 2 Affärsmannaskap
Block 3 Strategisk HR
Block 4 Ledarskap
Block 5 Kommunikation

Under utbildningen kommer du att möta några av Sveriges främsta utbildningsledare inom HR, ledarskap, ekonomi och kommunikation.

Block 1 - Rollen som HR Business Partner

Vad kommer att krävas av dig som strategisk HR Business Partner och vilka förväntningar har du att leva upp till? Hur kan du agera för att stärka HR:s position på ditt företag eller i din organisation?

Mål

 • Insikt om vilka krav och förväntningar som ställs på dig som strategisk HR Business Partner nu och i framtiden
 • Ökat självförtroende för att kunna ta en självklar plats i de beslutande rummen

Ur innehållet

 • Omvärldstrender och din roll
 • Krav och förväntningar på framtidens HR Business Partner
 • Strategiska nyckelkompetenser som krävs för att lyckas i rollen
 • Din beteendeprofil – styrkor och utvecklingsområden
 • Din profils påverkan på kommunikationen

Utbildningsledare: Marinette Patriksson

Block 2 – Affärsmannaskap

Det talas om ett affärsnära HR och HR:s bidrag till affären men vad innebär det i praktiken? I detta block fördjupar vi oss inom företagets/organisationens kärnverksamhet och vad som påverkar resultatet. Vi fördjupar oss i HR-funktionens bidrag till företagets långsiktiga lönsamhet och vilka nyckeltal som är viktiga stöttepelare i denna resa.

Mål

 • Ökad förståelse kring vad som driver företagets affär – vilka mekanismer som skapar lönsamhet och ett gott resultat för verksamheten.
 • Ökad kunskap om vad som ligger bakom nyckeltalen i en verksamhet.
 • Ökad förmåga att omsätta HR:s bidrag i siffror

Ur innehållet

 • Företagsekonomi: Så fungerar en resultaträkning och balansräkning
 • Företagets affärsmekanismer
 • HR ur ett ekonomiskt perspektiv och HR:s plats i resultat- och balansräkningen
 • Faktorer som påverkar lönsamheten
 • People analytics – att få siffrorna att tala
 • Digitaliseringen ur ett HR-perspektiv

Utbildningsledare: Jonas Bernhardsson, Anders Johrén

Block 3 – Strategisk HR

Rollen som HR Business Partner ställer krav på att du är uppdaterad kring vilka kritiska kompetenser som du behöver besitta för att vara en långsiktig och strategisk partner i din organisation. Vi fördjupar oss inom våra kärnområden och tar oss an ämnena utifrån ett strategiskt perspektiv.

Mål

 • Ökad kunskap om strategisk kompetensförsörjning
 • Ökad förmåga att jobba långsiktigt med Employer Branding
 • Ökad insikt i strategisk lönesättning
 • Ökad kunskap om arbetsrättsliga utmaningar

Ur innehållet

 • Talent management och Employer Branding
 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Mångfald
 • Kompetensutveckling
 • Compensation & Benefits
 • Arbetsrätt och förhandling
 • Arbetsmiljö och hälsa

Utbildningsledare: Paula Hogéus, Hanna Mannberg, Björn Haring, Gita Minati Jaijee

Block 4 – Ledarskap

Att ta en ledande roll är en kritisk framgångsfaktor för att stärka HR:s position i din verksamhet. Vi sätter ramarna för vad som kännetecknar sunt och tydligt ledarskap. Här fördjupar vi oss också i hur du kan stärka företagskulturen och ge goda förutsättningar för företagets medarbetare att hitta sin fulla potential. Vi förkovrar oss även inom Change Management och hur du gör i praktiken för att säkerställa transformation i rätt riktning.

Mål

 • Ökad förmåga att ta en ledande roll i verksamheten
 • Ökad kunskap om framgångsfaktorer som driver förändring
 • Ökad kunskap om rollen som HR har i en förändringsresa

Ur innehållet

 • Din roll som ledare
 • Coachande ledarskap
 • Change management – förändringsledning och transformation
 • Företagskultur – att skapa den kultur du önskar

Utbildningsledare: Christina Kumlin

Block 5 – Kommunikation

Vi fortsätter fördjupa oss inom de mekanismer som kännetecknar ett gott ledarskap nu med fokus på vår kommunikation- hur får du fram de budskap du vill förmedla och som hjälper dig att driva de förändringar du vill åstadkomma.

Mål

 • Ökad förmåga att ta en ledande roll i verksamheten ur ett kommunikativt perspektiv
 • Ökad kunskap om din roll i den interna kommunikationen
 • Ökad förmåga att stärka HR:s varumärke internt

Ur innehållet

 • Din profil och dess påverkan på kommunikationen
 • Konsten att nå fram – att få med sig gruppen till ett önskvärt beslut

Utbildningsledare: Marinette Patriksson

Anmäl dig till nästa start

Diplomerad HR Business Partner är en unik utbildning som har utvecklats av Sveriges HR Förening i samarbete med IHM. Anmälan sker via Sveriges HR Förening.

Sveriges HR Förening tar initiativet

"För att HR ska kunna ta plats i de beslutsfattande rummen behöver den tydliga kopplingen mellan HR och affären stärkas", säger Manne Didehvar, Generalsekreterare/VD för Sveriges HR Förening.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med erbjudanden, lästips, seminarier, webinars och mycket mer.