Diplomerad HR Business Partner

Affärsmässigt, strategiskt och sammanlänkat HR-arbete
Förstå strategiskt HR-arbete
Möt framtidens medarbetarkrav
Agera som tillväxtmotor
Innehållet i Diplomerad HR Business Partner är utvecklat i samråd med yrkesverksamma på alla nivåer för att på riktigt möta framtidens krav på HR. Syftet är att du ska kunna agera som tillväxtmotor och kulturdrivande kraft i din framtida roll.

Så går utbildningen till

Diplomerad HR Business partner är ett utbildningssamarbete mellan Sveriges HR-förening och IHM Business School.

Utbildningen genomförs under totalt 12 dagar som är uppdelade i fem olika ämnesblock.

Under utbildningens gång arbetar du med ett eget projektarbete där du med hjälp av dina nya kompetenser direkt ska kunna utveckla och driva förändring i den organisation du befinner digI fem utbildningsblock kommer du att möta några av Sveriges främsta utbildningsledare inom HR, ledarskap, ekonomi och kommunikation.

Mellan utbildningsblocken får du tillgång till individuell coaching vid fyra tillfällen och du får även digital utbildningsdel på temat AI och HR.  

Kursmoment

Vad kommer att krävas av dig som strategisk HR Business Partner och vilka förväntningar har du att leva upp till? Hur kan du agera för att stärka HR:s position på ditt företag eller i din organisation?

Mål

 • Insikt om vilka krav och förväntningar som ställs på dig som strategisk HR Business Partner nu och i framtiden
 • Ökat självförtroende för att kunna ta en självklar plats i de beslutande rummen

Ur Innehållet

 • Omvärldstrender och din roll
 • Krav och förväntningar på framtidens HR Business Partner
 • Strategiska nyckelkompetenser som krävs för att lyckas i rollen
 • Din beteendeprofil – styrkor och utvecklingsområden
 • Din profils påverkan på kommunikationen

Utbildningsledare

Marinette Patriksson, Mia Petré-Lennerman, Angela Rossi

Det talas om ett affärsnära HR och HR:s bidrag till affären men vad innebär det i praktiken? I detta block fördjupar vi oss inom företagets/organisationens kärnverksamhet och vad som påverkar resultatet. Vi fördjupar oss i HR-funktionens bidrag till företagets långsiktiga lönsamhet och vilka nyckeltal som är viktiga stöttepelare i denna resa.

Mål

 • Ökad förståelse kring vad som driver företagets affär – vilka mekanismer som skapar lönsamhet och ett gott resultat för verksamheten.
 • Ökad kunskap om vad som ligger bakom nyckeltalen i en verksamhet.
 • Ökad förmåga att omsätta HR:s bidrag i siffror

Ur innehållet

 • Företagsekonomi: Så fungerar en resultaträkning och balansräkning
 • Företagets affärsmekanismer
 • HR ur ett ekonomiskt perspektiv och HR:s plats i resultat- och balansräkningen
 • Faktorer som påverkar lönsamheten
 • People analytics – att få siffrorna att tala
 • Digitaliseringen ur ett HR-perspektiv

Utbildningsledare

Christina Lemark, Anders Johrén

Rollen som HR Business Partner ställer krav på att du är uppdaterad kring vilka kritiska kompetenser som du behöver besitta för att vara en långsiktig och strategisk partner i din organisation. Vi fördjupar oss inom våra kärnområden och tar oss an ämnena utifrån ett strategiskt perspektiv.

Mål

 • Ökad kunskap om strategisk kompetensförsörjning
 • Ökad förmåga att jobba långsiktigt med Employer Branding
 • Ökad kunskap om arbetsrättsliga utmaningar

Ur innehållet

 • Vår strategiska utmaning
  • Trenderna som sätter den strategiska HR-agendan
  • Hur kombinera den långsiktiga TM-agendan med ledarnas behov för stöd i vardagen?
  • Engagemang, Teaming och Kultur som fundamenten
  • Kultur för samarbete, sammanhållning och utveckling
 • Fokus på processer och arbetssätt inom Talent Management
  • Helheten i Talent Management och samspelet mellan de olika processerna
  • Employer branding för att attrahera de önskade medarbetare
  • Koppla succession och high-potential management till verksamhetens behov och utveckling
  • Strategisk kompetensutveckling för att möta verksamhetens behov
  • Off-boarding
 • Arbetsrätt och förhandling
 • Arbetsmiljö och hälsa

Utbildningsledare

Maja Roslund, Hanna Julin, Gabriella Sköld

Att ta en ledande roll i samband med olika typer av förändring är en kritisk framgångsfaktor för att stärka HR:s position i din verksamhet. Vi sätter ramarna för vad som kännetecknar ett närvarande och tydligt ledarskap. Här fördjupar vi oss också i hur du kan stärka företagskulturen och ge goda förutsättningar för företagets medarbetare att hitta sin fulla potential. Vi förkovrar oss även inom Change Management och hur du gör i praktiken för att säkerställa transformation i rätt riktning.

Mål

 • Ökad förmåga att ta en ledande roll i verksamheten
 • Ökad kunskap om framgångsfaktorer som driver förändring
 • Ökad kunskap om rollen som HR har i en förändringsresa
 • Förstå skillnaden mellan transaktionellt och transformerande ledarskap

Ur innehållet

 • Din roll som ledare
 • Transaktionellt vs transformerande ledarskap
 • Coachande ledarskap
 • Tillit & Öppenhet
 • Förändringens fyra rum, leda organisationen, din grupp och dig själv
 • Förändringsledning och transformation
 • Företagskultur – HR:s roll för att bidra i kulturarbetet

Utbildningsledare
Mia Petré-Lennerman

Vi fortsätter fördjupa oss inom de mekanismer som kännetecknar ett gott ledarskap nu med fokus på vår kommunikation- hur får du fram de budskap du vill förmedla och som hjälper dig att driva de förändringar du vill åstadkomma.

Mål

 • Ökad förmåga att ta en ledande roll i verksamheten ur ett kommunikativt perspektiv
 • Ökad kunskap om din roll i den interna kommunikationen
 • Ökad förmåga att stärka HR:s varumärke internt

Ur innehållet

 • Din profil och dess påverkan på kommunikationen
 • Konsten att nå fram – att få med sig gruppen till ett önskvärt beslut

Utbildningsledare

Marinette Patriksson

Framtiden heter AI och den står och stampar runt hörnet. Mycket teknik är redan här. Men det är inte tekniken som i sig gör skillnaden utan människan som i samspel med teknik kan åstadkomma nya saker som ingen var för sig kunnat åstadkomma tidigare. Det är dags att ta taktpinnen och börja samarbeta kring utvecklingen internt!

Den här utbildningen i webinarieform är helt digital och fokuserar på att få dig inom HR tryggare gällande AI-utvecklingen så att du kan prata om AI, formulera relevanta frågeställningar samt engagera andra i att tillsammans börja kartlägga, analysera och driva AI-projekt. Du kommer att få ta del av verkliga berättelser där ett flertal privata och offentliga organisationer delar med sig av sina utmaningar och resultat av olika AI-projekt.

Innehåll del 1

 • Vad är vad inom AI?
 • Hur ser utvecklingen ut – nu och framåt närmsta tiden?
 • Vad är data, och vilken data ska vi samla in och använda?
 • Varför är AI-kunskap viktigt för HR?

Innehåll del 2

 • Hur kan AI hjälpa oss i olika delar av medarbetarresan?
 • Några faktiska case där organisationer använder AI idag
 • Vilka framtida kompetenser behöver vi säkra upp – både för oss inom HR och för organisationen i stort?
 • Hur kan du prata om AI på ditt företag/i din organisation?

Ort och startdatum

Utbildningsort: Stockholm
Nästa start: 19-20 september 2024

Avgift

Pris: 76 450 kr exkl moms

Pris för medlemmar i Sveriges HR-förening: 56 650 kr exkl moms

Omfattning

12 dagar fördelat på 5 tillfällen. Dessutom ett utbildningswebinar på temat AI+HR samt ett projektarbete som genomförs på hemmaplan.

Examen

Som blivande HR Business Partner kommer du efter genomfört utbildningsprogram att ta emot ditt certifikat. Examineringen sker i samband med utbildningens sista tillfälle genom redovisning av projektarbetet. För att erhålla certifikat krävs minst 70 procent närvaro samt godkänt projektarbete

Ladda ner

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Johan Henriksson

Direkt: 076-666 25 26
Växel: 020-024 00 24
Mail: johan.henriksson@ihm.se