Hoppa till innehåll
None None 06/02/2023, 12:35 fb6b7f2c-41e2-4eb1-9ce6-9f7747f88b73
hero1
Alla utbildningar/

Diplomerad HR Business Partner

Om utbildningen

Utbildningen för dig som vill arbeta affärsmässigt, strategiskt och rådgivande med HR. Innehållet i Diplomerad HR Business Partner är utvecklat i samråd med yrkesverksamma på alla nivåer för att på riktigt möta framtidens krav på HR. Syftet är att du ska kunna agera som tillväxtmotor och kulturdrivande kraft i din framtida roll.

Under utbildningen arbetar du med ett eget projektarbete där du med hjälp av dina nya kompetenser direkt ska kunna utveckla och driva förändring i den organisation du befinner dig. I fem utbildningsblock kommer du att möta några av Sveriges främsta utbildningsledare inom HR, ledarskap, ekonomi och kommunikation.  Mellan utbildningsblocken får du tillgång till individuell coaching vid fyra tillfällen och du får även digital utbildningsdel på temat AI och HR.  

Ta del av förväntningar och erfarenheter av både lärare och deltagare när 4:e starten av utbildningen drar igång.

Så går det till

Utbildningen genomförs under totalt 12 dagar uppdelat vid fem olika tillfällen och ämnesblock. Mer information om innehållet vid respektive ämnesblock hittar du nedan. 

ANMÄLAN

Diplomerad HR Business Partner är en unik utbildning framtagen av Sveriges HR Förening i samarbete med IHM.

Anmälan sker via Sveriges HR Förening

Ort och startdatum

Utbildningen startar 26/27 september

Omfattning

12 dagar fördelat på 5 tillfällen. Dessutom ett utbildningswebinar på temat AI+HR samt ett projektarbete som genomförs på hemmaplan.

Avgift

Pris: 69 500 kr exkl moms

Medlemspris: 51 500 kr exkl moms

Delbetala med Wasa Kredit

Tillsammans med Wasa Kredit kan vi erbjuda dig möjlighet att delbetala utbildningen räntefritt.

Läs mer om Wasa kredit

Kontakta gärna mig

Kontakta gärna mig för mer information kring denna eller någon annan av våra utbildningar

Johan Henriksson profilbild IHM.se 500x500 vit rund.png

Johan Henriksson
Affärsutvecklare
Telefon: +46 766 66 25 26
E-post: johan.henriksson@ihm.se

Kursmoment

Utbildningen består av 5 block och två utbildningswebinar på temat AI och HR.

Block 1. Rollen som HR business partner
Block 2. Affärsmannaskap
Block 3. Strategisk HR
Block 4. Leda i förändring
Block 5. Kommunikation

Block 1 - Rollen som HR business partner

Vad kommer att krävas av dig som strategisk HR Business Partner och vilka förväntningar har du att leva upp till? Hur kan du agera för att stärka HR:s position på ditt företag eller i din organisation?

Mål

 • Insikt om vilka krav och förväntningar som ställs på dig som strategisk HR Business Partner nu och i framtiden
 • Ökat självförtroende för att kunna ta en självklar plats i de beslutande rummen

Ur Innehållet

 • Omvärldstrender och din roll
 • Krav och förväntningar på framtidens HR Business Partner
 • Strategiska nyckelkompetenser som krävs för att lyckas i rollen
 • Din beteendeprofil – styrkor och utvecklingsområden
 • Din profils påverkan på kommunikationen

Utbildningsledare

Marinette Patriksson

 


Block 2 - Affärsmannaskap

Det talas om ett affärsnära HR och HR:s bidrag till affären men vad innebär det i praktiken? I detta block fördjupar vi oss inom företagets/organisationens kärnverksamhet och vad som påverkar resultatet. Vi fördjupar oss i HR-funktionens bidrag till företagets långsiktiga lönsamhet och vilka nyckeltal som är viktiga stöttepelare i denna resa.

Mål

 • Ökad förståelse kring vad som driver företagets affär – vilka mekanismer som skapar lönsamhet och ett gott resultat för verksamheten.
 • Ökad kunskap om vad som ligger bakom nyckeltalen i en verksamhet.
 • Ökad förmåga att omsätta HR:s bidrag i siffror

Ur innehållet

 • Företagsekonomi: Så fungerar en resultaträkning och balansräkning
 • Företagets affärsmekanismer
 • HR ur ett ekonomiskt perspektiv och HR:s plats i resultat- och balansräkningen
 • Faktorer som påverkar lönsamheten
 • People analytics – att få siffrorna att tala
 • Digitaliseringen ur ett HR-perspektiv

Utbildningsledare

Anders Johrén

 


Block 3 - Strategisk HR

Rollen som HR Business Partner ställer krav på att du är uppdaterad kring vilka kritiska kompetenser som du behöver besitta för att vara en långsiktig och strategisk partner i din organisation. Vi fördjupar oss inom våra kärnområden och tar oss an ämnena utifrån ett strategiskt perspektiv.

Mål

 • Ökad kunskap om strategisk kompetensförsörjning
 • Ökad förmåga att jobba långsiktigt med Employer Branding
 • Ökad kunskap om arbetsrättsliga utmaningar

Ur innehållet

 • Vår strategiska utmaning
  • Trenderna som sätter den strategiska HR-agendan
  • Hur kombinera den långsiktiga TM-agendan med ledarnas behov för stöd i vardagen?
  • Engagemang, Teaming och Kultur som fundamenten
  • Kultur för samarbete, sammanhållning och utveckling
 • Fokus på processer och arbetssätt inom Talent Management
  • Helheten i Talent Management och samspelet mellan de olika processerna
  • Employer branding för att attrahera de önskade medarbetare
  • Koppla succession och high-potential management till verksamhetens behov och utveckling
  • Strategisk kompetensutveckling för att möta verksamhetens behov
  • Off-boarding
 • Arbetsrätt och förhandling
 • Arbetsmiljö och hälsa

Utbildningsledare

Björn Haring


Block 4 - Leda i förändring

Att ta en ledande roll i samband med olika typer av förändring är en kritisk framgångsfaktor för att stärka HR:s position i din verksamhet. Vi sätter ramarna för vad som kännetecknar ett närvarande och tydligt ledarskap. Här fördjupar vi oss också i hur du kan stärka företagskulturen och ge goda förutsättningar för företagets medarbetare att hitta sin fulla potential. Vi förkovrar oss även inom Change Management och hur du gör i praktiken för att säkerställa transformation i rätt riktning.

 Mål

 • Ökad förmåga att ta en ledande roll i verksamheten
 • Ökad kunskap om framgångsfaktorer som driver förändring
 • Ökad kunskap om rollen som HR har i en förändringsresa
 • Förstå skillnaden mellan transaktionellt och transformerande ledarskap

Ur innehållet

 • Din roll som ledare
 • Transaktionellt vs transformerande ledarskap
 • Coachande ledarskap
 • Tillit & Öppenhet
 • Förändringens fyra rum, leda organisationen, din grupp och dig själv
 • Förändringsledning och transformation
 • Företagskultur – HR:s roll för att bidra i kulturarbetet

Utbildningsledare

Mia Petré-Lennerman


Block 5 - Kommunikation

Vi fortsätter fördjupa oss inom de mekanismer som kännetecknar ett gott ledarskap nu med fokus på vår kommunikation- hur får du fram de budskap du vill förmedla och som hjälper dig att driva de förändringar du vill åstadkomma.

Mål

 • Ökad förmåga att ta en ledande roll i verksamheten ur ett kommunikativt perspektiv
 • Ökad kunskap om din roll i den interna kommunikationen
 • Ökad förmåga att stärka HR:s varumärke internt

Ur innehållet

 • Din profil och dess påverkan på kommunikationen
 • Konsten att nå fram – att få med sig gruppen till ett önskvärt beslut

Utbildningsledare

Marinette Patriksson

 

AI+HR

Framtiden heter AI och den står och stampar runt hörnet. Mycket teknik är redan här. Men det är inte tekniken som i sig gör skillnaden utan människan som i samspel med teknik kan åstadkomma nya saker som ingen var för sig kunnat åstadkomma tidigare. Det är dags att ta taktpinnen och börja samarbeta kring utvecklingen internt!

Den här utbildningen i webinarieform är helt digital och fokuserar på att få dig inom HR tryggare gällande AI-utvecklingen så att du kan prata om AI, formulera relevanta frågeställningar samt engagera andra i att tillsammans börja kartlägga, analysera och driva AI-projekt. Du kommer att få ta del av verkliga berättelser där ett flertal privata och offentliga organisationer delar med sig av sina utmaningar och resultat av olika AI-projekt.

Innehåll del 1

 • Vad är vad inom AI?
 • Hur ser utvecklingen ut – nu och framåt närmsta tiden?
 • Vad är data, och vilken data ska vi samla in och använda?
 • Varför är AI-kunskap viktigt för HR?

Innehåll del 2

 • Hur kan AI hjälpa oss i olika delar av medarbetarresan?
 • Några faktiska case där organisationer använder AI idag
 • Vilka framtida kompetenser behöver vi säkra upp – både för oss inom HR och för organisationen i stort?
 • Hur kan du prata om AI på ditt företag/i din organisation?

Utbildningsledare

Lena Bjurner


 

image

21 nya HR-roller

Datadetektiv eller chattbotcoach – hur kommer HR utvecklas och se ut i framtiden? HR-föreningen har tittat närmare på en av årets mest spännande studier där 21 nya HR-roller har identifierats. 

Diplomering

Som blivande HR Business Partner kommer du efter genomfört utbildningsprogram att ta emot ditt diplom. Examineringen sker i samband med utbildningens sista tillfälle genom redovisning av projektarbetet. För att erhålla diplom krävs minst 80 procent närvaro samt godkänt projektarbete

Testa kunskapen

Ta del av en IHM:s provlektioner och se om innehållet passar dig

Fler röster om utbildningen

Kontaktuppgifter till Åsa Wernsten:

Roll: Team Manager

För mig har utbildningen betytt att jag förstår hur jag skall ta plats och kunna driva mina idéer till affärsmässiga förbättringar i företaget. Genom sakliga och väl underbyggda argument med ekonomiska kalkyler som grund kommer HR arbetet att lyftas högre upp på agendan i ledningsgrupperna. Tydliga checklistor för effektiv kommunikation vid förändringsarbete är en annan sak som varit betydelsefull och fått mig att inse att ett systematiskt förarbete är av yttersta vikt för att lyckas väl med förändringsarbetet.

Kontaktuppgifter till Ann Hamler

Roll: Kundservice- och kontorschef samt HR ansvarig at Interflora AB

”Utbildningen var väldigt givande, inspirerande och hade ett väldigt fint upplägg och flöde. Bra föreläsare och härliga skolkamrater! Första 2 blocken fick vi ses live och det var lite extra givande men IHM hanterade den digitala omställningen väldigt bra så även övriga 3 block var väldigt givande. Kompetenta, inspirerande och i många fall väldigt roliga föreläsare som såg till att man var intresserad av varje bit, för mig personligen var jag lite orolig för ekonomibitarna men det hade jag inte behövs vara. Jag har en ny HR – ansvarig roll på mitt företag och denna utbildning har gett mig fotfäste och en solid grund att stå på när det kommer till framtidens HR och hur vi vill arbete med HR på vårat företag framåt. Rekommenderar den varmt!”

Har du några frågor?

image
image

Vill du företagsanpassa utbildningen?

Vill du anpassa utbildningen till att matcha ditt företags förutsättningar? Prata med våra affärsutvecklare så hjälper de till att skapa det upplägg ni vill ha.