Hoppa till innehåll
None None 02/22/2023, 09:56 2249d847-e340-44d5-aa9f-a078418327d1
hero1

Fortsatt satsning på framtidsyrken

Förra året stod det klart att IHM fick beviljat 980 nya utbildningsplatser inom yrkeshögskolans utbud. Och nu närmar sig Myndigheten för Yrkeshögskolans årliga beslut om vilka utbildningar som beviljas denna omgången.

Alla utbildningar vi erbjuder är utformade efter arbetsmarknadens kompetensbehov idag, liksom vad de kommer att behöva i framtiden.

Den 12 januari kommer beskedet från Myndigheten för Yrkeshögskolans om IHM kommer att utöka sitt utbud inom nya områden, vilket vi kan kalla för framtidens yrken. Vilka utbildningar har vi då ansökt om att få genomföra?

Nysökta utbildningar

Affärsutvecklare - Fintech

FinTech innebär kortfattat teknologier som är avsedda att förbättra leveransen av finansiella tjänster, vilket i praktiken funnits sedan telegraftransaktionernas tid för mer än ett sekel sedan. Det moderna FinTech-landskapet växte fram i sviterna av 2008 års globala finanskris, som rubbade tilltron på traditionella bankinstitutioner. Kryptovaluta, alternativ kreditvärdering och digitala plånböcker introducerades och nya FinTech-affärsmodeller började växa fram. Idag innefattar termen en expansiv, gränsöverskridande marknad som kännetecknas av disruptiva teknologier och globaliserade finansiella tjänster. 

Vad ger utbildningen mig? 

Utbildningen ger dig en helhetsbild kring området fintech, och du utvecklar kompetenser inom både affärsutveckling, teknik- och produktutveckling kombinerat med insikt och kunskap om den globala finanssektorn. Du får lära dig navigera det snåriga regulatoriska landskap som utmärker sektorn, tillämpbara verktyg och metoder för affärsanalys, kapitalanskaffning och riskhantering. Tillsammans med verksamhetsutvecklande kompetens. 

Vad kan jag arbeta med efter avslutad utbildning? 

Som FinTech-specialiserad Affärsutvecklare får du en yrkesroll med teknisk kunskapsbredd och FinTech-specifik branschkännedom, förankrad i ett affärsmässigt och långsiktigt hållbart förhållningssätt. Du kommer bland annat arbeta i affärsutvecklingsprojekt med att skapa värdedrivna och långsiktigt hållbara affärsmodeller. Du kan arbeta på mindre startups likväl som större finansiella institutioner med allt från skalbarhet och löpande finansierings till strategiutveckling och behovsanalys. Den gemensamma nämnaren är att du i din roll som affärsutvecklare har kompetenser som är nischad mot FinTech-branschens specifika bakgrund.

Affärsutvecklare – Hållbart företagande

Omställning till mer hållbara affärsmodeller är nödvändig för att minska det omfattande ekologiska fotavtryck som produktion och konsumtion ger upphov till. För att svenska företag ska stå sig konkurrensmässigt, lyckas nå målen i Agenda 2030 och bidra till en hållbar utveckling behövs kunskap och kompetens för att komma vidare från plan till handling med ett konkret affärsdrivet hållbarhetsarbete. 

Vad ger utbildningen mig? 

Vill arbeta med affärsutveckling, målstyrning och långsiktig tillväxt samtidigt som du vill hjälpa företag att möta de sociala, ekonomiska och klimatmässiga utmaningar vi står inför? Då är detta en utbildning för dig. Du får lära dig konkreta metoder och verktyg för hur affären utvecklas hållbart; genomföra livscykelanalys, kartläggning av nuläge, målformulering, strategi vidare genom implementerings- och förändringsprocesser. 

Vad kan jag arbeta med efter avslutad utbildning? 

I din hållbarhetsinriktade yrkesroll arbetar du ofta tvärfunktionellt och/eller projektorienterat med kartläggning av verksamhetens hållbarhetsarbete, implementering och efterlevnad av hållbarbetsmål. Det är ett kontinuerligt och cykliskt arbete som innefattar där du bland annat arbetar i affärsutvecklingsprojekt, värdering av affärsutmaningar/möjligheter och tillämpbara metoder för att bolaget ska lyckas kombinera affärsmål och kärnverksamhet med ett aktivt hållbarhetsarbete.

B2B E-Commerce Manager

De senaste åren så har e-handeln konsumentmarknaden fullkomligt exploderat. Nu kan motsvarande digitaliseringstrend urskiljas på företagssidan och mycket pekar på att e-handeln för företagsmarknaden (B2B) kommer att möta samma tillväxt. Fler och fler B2B-kunder förväntar sig digitala lösningar vid köp samtidigt som e-handel skapar nya möjligheter för företagen att öka sina marknadsandelar och nå nya kunder.  
 
Många B2B-företag vill och behöver satsa på e-handeln men för att klara av detta behövs spetskompetens. Genom denna utbildning blir du en viktig kugge i ett B2B-företags digitaliseringsresa.  

Vad ger utbildningen mig? 
Utbildningen ger dig den specifika kompetensen som krävs för att till fullo hantera e-handelslösningar mot B2B och företagsmarknaden. B2B-företag har andra behov än konsumentföretag i sina e-handelslösningar och därmed andra kompetenskrav.  Idag finns ingen annan liknande utbildning som ger motsvarande specialistkunnande. En examen från denna utbildning ger dig därmed kompetens som är såväl unik som efterfrågad.  
 

Vad kan jag arbeta med efter avslutad utbildning? 
Efter utbildningen kan du arbeta med planering, ledning, förvaltning av e-handelsprojekt och -lösningar specifikt mot företagsmarknaden. E-Commerce Manager, E-handelsansvarig, Digital affärsutvecklare, Digital business developer, Digital Strategy Manager, Affärskonsult e-handel är några av de roller som du kan ha efter utbildningen.  

Content Marketing Specialist

Vår digitala värld är ombytlig där innovation ständigt skapar nya möjligheter. Innehåll för digitala medier skapas idag i en omfattning som nästan övergår vår kapacitet. Därför ställs alltmer krav på att innehåll ska vara relevant, intressant och engagerande. Content marketing specialist ger rätt kompetens och verktyg för att skapa innehåll som ger kundvärde och leder till affärsframgång för varumärket. 

Vad ger utbildningen mig? 

Rollen som Content Marketing Specialist är att vara både kreatör och producent av budskap, den kombinerar tre professioner; content producer, kommunikatör och marknadsförare. Det innebär att både skapa idén och kunna producera innehåll som skapar medvetenhet, attraktion och engagemang. Content Marketing innefattar att kartlägga målgruppers behov och känslor för att kunna producera ”rätt” innehåll till rätt person vid rätt tillfälle.  

Vad kan jag arbeta med efter avslutad utbildning? 

Efter utbildningen kommer du kunna jobba med produktion och kommunikation av innehåll för digitala plattformar. Din roll är en innehållsproducerande kreatör samt planerare och genomförare av kommunikation och marknadsföring för digitala plattformar. Du kommer bl.a. kunna jobba som Content Manager, Content Marketing Producer, Digital Content Producer, med flera. 

Marknadskommunikatör – Digitala medier

Relevant kommunikation har aldrig varit viktigare än idag. Mängden snabba kommunikationskanaler ökar mängden budskap i en omfattande takt; varumärken måste kommunicera engagerande innehåll i rätt kanaler för att nå fram. Utbildningens breda kursutbud är format att möta marknadens och näringslivets tvärfunktionella behov av Marknadskommunikatör inom digitala medier som kombinerar kommunikation, marknadsföring och innehållsproduktion.  

Vad ger utbildningen mig? 

Marknadskommunikatören är en innehållsproducent då yrkesrollen innebär arbete med text, bild, ljud och film i digitala kanaler, men även teknisk och digital marknadsförare för att förstå möjligheterna i digitala medier. Utbildningen innehåller såväl innehållsproduktion som digital marknadsföring, men även digital analys och webbproduktion. 

Utbildningen är planerad till digitalt baserat genomförande (distans) för att studerande både ska kunna studera, praktisera och sedan jobba inom sin region. 

Vad kan jag arbeta med efter avslutad utbildning? 

Utbildningen möter ett brett & tvärfunktionellt kompetensbehov över hela Sverige där behovet av en bred generalistroll inom marknadsföring och kommunikation är stor. Du kommer kunna jobba bl.a. som marknadskommunikatör, marknadskoordinator, informatör, digital kommunikatör, onlinemarknadsförare, med flera. 

Är du intresserad av att läsa någon av dessa utbildningarna?

Lämna en intresseanmälan så återkommer vi med mer information när beskedet från Myndigheterna kommer i januari.

Redan erkända framtidsyrken

Det här är våra YH-utbildningar som redan har beviljats av MYH och har därmed en erkänd efterfrågan på arbetsmarknaden.

Ansökningsperioden inför hösten startar 8 februari 2023.

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad eller utforska utbildningssidan som intesserar dig här:

Här listas inte utbudet av YH-konceptet "Korta YH-utbildningar". En satsning för att skapa fler och snabbare vägar att ställa om kompetens i arbetslivet.

Läs mer om det här och se vilka korta YH-kurser vi erbjuder