Hoppa till innehåll
None None 02/22/2023, 09:56 e9b0e573-96f1-472f-ab9a-3da412b547fe
hero1

Så blir du en bra chef och ledare

Tio tips i ledarskap

Ledarskapet är avgörande för alla typer av verksamheter - samtidigt rymmer begreppet fler aspekter än det går att räkna, vilket gör att ett det ultimata ledarskapet är mycket svårt att greppa. Här följer en ingång till ämnet i form av tio grundläggande tips för att bli en bra ledare.

TIPS 1: BLI MEDVETEN OM DIG SJÄLV

En gemensam nämnare för en bra ledare är självkännedom och inre trygghet. Vi har alla mött en stressad ledare som handlar irrationellt eller irriterat, vilket i många fall är kopplat till att ledaren inte tar sig tid att reflektera över sin egen känslostatus.

Som ledare måste du därför lära känna dig själv på djupet och fråga dig själv frågor som:

 • Vilka yttre faktorer påverkar ditt fokus?
 • Vilka inre faktorer påverkar ditt fokus?
 • I vilka situationer upplever du frustration och stress?
 • Hur går du tillväga för att hantera sådana situationer?
 • Vilka metoder finns det för att undvika sådana situationer?

TIPS 2: BLI MEDVETEN OM DITT LEDARSKAP

Det är viktigt som ledare att reflektera över vilken typ av ledare man uppfattas vara av andra. Ett ledarskap i världsklass bygger inte på intuition utan istället på en djup förståelse av både sitt eget ledarskap, gruppen man leder och kommunikationen där emellan.

Hur tror du andra uppfattar din ledarstil? Skulle de beskriva dig som en:

 • Coachande ledare?
 • Transformativ ledare?
 • Agil ledare?
 • Demokratisk ledare?
 • En auktoritär ledare?

Först när man förstår de grundläggande beståndsdelarna i sitt eget ledarskap så kan man börja skruva på dem och utforma en metodik för sin egen ledarskapsutveckling. 

image

Vad kännetecknar en bra ledare på mellanchefsnivå? Och hur utvecklar man sitt ledarskap?

Vad kännetecknar en bra ledare på mellanchefsnivå? Och hur utvecklar man sitt ledarskap?

Ta del av intervjun om vad som kännetecknar ett bra ledarskap

TIPS 3: ANPASSA DITT LEDARSKAP EFTER PERSON

Många ledare gör misstaget att leda på det sätt som man själv vill bli ledd, vilket enbart fungerar om de personer du leder har exakt samma personlighet som dig - vilket sällan är fallet.

Sanningen är att det inte finns en ultimat ledarstil som passar alla. Du behöver därför anpassa ditt ledarskap efter personerna du leder för att de ska kunna uppnå bästa resultat.

Ett enkelt exempel är att en person som är ny i sin roll och ger uttryck för osäkerhet kanske behöver en coachande ledarstil, medan en person som känner sig trygg med sina uppgifter och är effektivast på egen hand kanske behöver en mer delegerande ledarstil.

TIPS 4: ANPASSA DITT LEDARSKAP EFTER SITUATION

Förmågan att anpassa sitt ledarskap efter person och grupp är en del av myntet, förmågan att anpassa sitt ledarskap efter situation den andra. Ditt ledarskap behöver se ut på olika sätt beroende på faktorer som:

 • Vilken typ av projekt du leder
 • Hur många människor du leder
 • Hur organisationen du leder inom är utformad
 • Vilken typ av budgetramar du agerar inom
 • Om ett projekt löper på bra, eller om det står inför hinder
 • Vilka förändringar som sker inom verksamheten eller projektet
 • Vilka aktuella utmaningar och aktuella möjligheter som står för dörren

Desto bättre du kan avgöra vilken typ av situation du befinner dig i, ju bättre kan du applicera korrekta ledarskapsmodeller för situationen i fråga.

TIPS 5: INVOLVERA MÄNNISKOR DIREKT

Ett knep för att snabbt få en grupp människor att acceptera ditt ledarskap över teamet är att involvera dem i ett tidigt stadie. På ett möte bör du inte vänta i fler än några minuter innan du börjar involvera människorna i rummet och skapa ett samtal snarare än att föra en monolog.

Ytterligare positiva effekter av ett direktinkluderande forum är du som ledare enklare kan plocka upp signaler från gruppen att jobba vidare med för att stärka sammanhållningen mellan dig som ledare och teamet.

Slösa därför inte din tid utan involvera ditt team från första stund.

Ledarskap 960x.jpg

TIPS 6: VISA TILLIT OCH UPPSKATTNING

En kontrollerande ledarstil tillhör det förgångna. En framgångsrik ledare idag behöver istället arbeta med raka motsatsen, nämligen att se till så att människorna i teamet känner tillit, förtroende och uppskattning under arbetets gång. En grundläggande utgångspunkt är exempelvis att lyssna på dina medarbetare mer än du själv pratar, andra knep för att tydligt visa tillit och uppskattning är att:

 • Erbjuda flexibilitet i dagens arbetstimmar
 • Uppmuntra medarbetarnas förslag på kompetenslyftande insatser
 • Våga vara privat, öppna samtal som rör annat än jobbet
 • Känner du genuin uppskattning över ditt team, visa det med tydlighet

Studier visar tydligt att medarbetare som känner sig sedda, samt delaktiga i övergripande mål också presterar ett bättre resultat.

Tips 7: Var närvarande

När man arbetar med komplexa projekt krävs det ofta att ledaren behöver ha många olika saker i huvudet samtidigt. Samtidigt är det avgörande att du som ledare kan lägga saker åt sidan när du kommunicerar med en grupp eller en enskild medarbetare. En stressad ledare som inte lyssnar helhjärtat eller som helt enkelt inte tar sig tid för kommunikation med sitt team driver inte engagemang.

Som ledare bör man därför alltid utstråla närvaro, fysisk så väl som mental. När du pratar med en medarbetare ska ditt totala fokus vara riktat på samtalet i fråga. Det innebär exempelvis att titta in i kameran under videolänksamtal eller helt avstå från att titta på telefonen under fysiska möten.

Vilket ledarskapsprogram passar dig bäst?

Vi har utbildningar som passar dig oavsett hur långt du har kommit i ditt ledarskap...

 • Är du ny som chef?
 • Är du en erfaren ledare som vill utveckla dina medarbetare?
 • Leder du genom andra chefer och vill nå ut i organsiationen mer effektivt?
 • Står ni inför en förädring och du behöver verktyg för att få med dig medarbetarna på tåget?
 • Är du säljchef och vill leda ditt team mer effeltivt?

ÄR DU NY SOM CHEF?

För dig som är ny som chef rekommenderar vi Personligt Ledarskap

ÄR DU EN ERFAREN LEDARE SOM VILL UTVECKLA DINA MEDARBETARE?

Affärsutvecklande Ledarskap är utbildningen för dig som vill fokusera på ledarskapet som engagerar dina medarbetare och utvecklar organisationen i rätt riktning

LEDER DU GENOM ANDRA CHEFER OCH VILL NÅ UT I ORGANSIATIONEN MER EFFEKTIVT?

Strategisk Ledning är för dig som vill påverka organisationens prestationsförmåga på flera olika nivåer

STÅR NI INFÖR EN FÖRÄDRING OCH DU BEHÖVER VERKTYG FÖR ATT FÅ MED DIG MEDARBETARNA PÅ TÅGET?

Utbildningen Agil Förändringsledning ger dig verktygen

ÄR DU SÄLJCHEF OCH VILL LEDA DITT TEAM MER EFFELTIVT?

Med Modern Säljlending lär du dig leda ditt team till effektiv försäljning med rätt verktyg vid rätt tillfälle i kundresa

Vilken typ av ledarskap vill du utveckla?

Ta en titt på IHM:s erbjudande inom ledarskap - på distans eller i klassrum

TIPS 8: MINIMERA PASSIVA DESTRUKTIVA BETEENDEN

Forskning från Försvarshögskolan visar att passiva destruktiva ledarskapsbeteenden kan få ännu mer djupgående konsekvenser än uppenbart dåliga beteenden som ilska eller arrogans. Som passiva destruktiva ledarskapsbeteenden räknas exempelvis.

 • Feghet
 • Osäkerhet
 • Rörighet
 • Otydlighet

Som ledare bör du därför lägga kraft på att minimera alla typer av destruktiva beteenden, passiva så väl som uppenbara.

TIPS 9: PRATA OM VAD DU KAN GÖRA

Som ledare är det vanligt att man inleder sin kommunikation i vad andra i teamet bör göra. Ett sådant förhållningssätt lutar sig dock mot en föråldrad syn på vad ledarskapet innebär, idag handlar det inte om vad teamet kan göra för ledaren utan vad ledaren kan göra för teamet. En ledare är en koordinator för en gemensam ansträngning, inte någon herre på täppan.

En konkret och enkel metod för att visa det här för sitt team är att inleda ett åtgärdsförslag med vad man som ledare själv ska göra – innan man ger förslag hur medarbetaren ska hantera problemet i fråga.

TIPS 10: ENGAGERA, MOTIVERA, INSPIRERA

Framgångsreceptet för ett projekt, företag eller verksamhet 2021 är inre engagemang i gruppen. Desto mer engagemang du som ledare kan motivera till, ju mer gemensam styrka kan du och ditt team utveckla – engagemang som likt ringar på vattnet leder till fler värden än enbart rent resultatmässiga, exempelvis:

 • En innovativ och intrapreniörell arbetsmiljö
 • En förändringsvälkomnande och agil arbetsmiljö
 • En organisation som bättre hanterar motgångar
 • Friskare medarbetare

IHM:s utbildningar inom ledarskap

Plats

Visar utbildningar

Filtreringen du har gjort gav tyvärr inget resultat

Ämne
Utbildning
Plats
Format
Längd
Utbildningsstart

Modern säljledning

Kurser
6 dagar  |  Deltid / Parallellt med jobb

Projektledning

Program
16 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Affärsutvecklande Ledarskap

Program
9 dagar  |  Deltid / Parallellt med jobb

Agil Förändringsledning

Program
7 halvdagar  |  Deltid / Parallellt med jobb

Cirkulär affärsutveckling

Kurser
  |  Deltid / Parallellt med jobb

Customer Experience Management

Kurser
12 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Digitalisering och hållbarhet inom HR

Kurser
24 veckor  |  Deltid

Diplomerad HR Business Partner

Program
  |  Parallellt med jobb

Personligt ledarskap

Program
6 dagar  |  Deltid / Parallellt med jobb

Strategisk ledning

Program
8 dagar  |  Deltid / Parallellt med jobb

Svåra samtal

Program
Distansutbildning, halvdag 9.00 - 12.00  |  Parallellt med jobb

Utvecklande ledarskap

Program
4 dagar  |  Deltid / Parallellt med jobb

Verksamhetsstyrning

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Inom IHMs ledarskapsutbildningar fokuserar vi på att träna ledare i att utveckla kraft och engagemang hos medarbetarna och driva förändring för att nå eller överträffa affärsmålen. Hög aktivitetsnivå och en tydlig koppling till dina affärsmässiga och personliga utmaningar ger dig det du behöver för att kunna verka fullt ut och övervinna dina rädslor inför rollen som ledare.

 

Funderar på att utveckla ditt ledarskap via IHM?

Kontakta någon av våra rådgivare för mer information