Hoppa till innehåll
None None 09/20/2023, 12:54 d1de637f-6686-4e0d-a265-da3a3fec57e2
hero1
Alla utbildningar/

Public Bid Manager

Om utbildningen

Distansutbildningen Public Bid Manager gör dig till specialist inom affärer med offentlig sektor genom att lära dig ett affärsmässigt helhetsperspektiv på upphandlingsprocessen.

All försäljning till stat, kommun och landsting sker via upphandling och står för en sjättedel av Sveriges BNP. Som Public Bid Manager blir du specialist på anbudsarbete och försäljning till offentlig sektor – ett ansvarsfullt arbete med affärsmässigt helhetsansvar.

Public Bid Manager kan kortfattat beskrivas som företagens motsvarighet till yrkesrollen offentlig upphandlare – men istället för att agera beställare har du ett affärsmässigt uppdrag från leverantörssidan.

Public Bid Manager

Utbildningen ger dig övergripande förståelse för anbudsprocessen, förhandlingsarbetet, själva affären och uppföljningen som följer. Och lär dig dessutom att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av processens alla steg.

Utbildningen är digitalt baserad (på distans) vilket gör den tillgänglig oavsett var i Sverige du bor.

Du kanske även är intresserad av utbildningarna Public Bid Manager eller Account Manager Digital Solutions


Varför välja YH på IHM?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.

IHM ÄR FÖR DIG SOM VILL UTMANAS

Här förbereds du inför din karriär men också för att göra avtryck och skillnad.

Om du ska lyckas med det behöver du lära dig mer än teorier och modeller – här vill vi att du tänker kreativt, ifrågasätter, analyserar, diskuterar och inspirerar.

Det kräver engagemang. Engagemang kan synas på olika sätt. Det märks på din delaktighet under lektionen. Som när du vågar fråga om det du inte vet. Eller delar med dig av det du vet.

Det märks på all din tid du investerar i att närvara. Men också när du tar dig tiden du behöver för att komma förberedd. Oavsett utmaning.

För IHM är för dig som vill utmanas. Och då är frågan: Är IHM rätt för dig?

Hur är det att studera på distans?

 • IHMs distansutbildningar är digitalt baserade - du kan läsa dem varsomhelst men inte närsomhelst. 

 • Utbildningarna är upplagd efter en flipped classroom modell som innebär att du ser på undervisningsfilmer och tar del av instuderingsmaterial de tidpunkter i veckan som passar dig bäst.

 • Varje vecka har klassen stående liveforum där du förväntas delta i diskussioner, övningar och workshops. Vi tror att lärandet sker bäst när du löpande får applicera och använda de nya kunskaperna du tar till dig kontinuerligt genom utbildningen.

 • Utbildningen innehåller en hel del grupparbeten. Public Bid Manager är en heltidsutbildning som genomförs på dagtid. Utbildningen rekommenderas därför inte att bedrivas parallellt med arbete.

 • Utbildningen har två fysiska träffar i Göteborg varav det första tillfället är uppropet. Mer information och datum kommer under sommaren.

Vill du veta mer om hur det är att läsa en distansutbildning på IHM?


Utbildningsmål

Utbildningen Public Bid Manager ger dig eftertraktad kompetens för en karriär inom försäljnings- och anbudsarbete mot offentlig sektor. Här utvecklar du både strategiska och operativa färdigheter inom kvalificerat försäljnings- och anbudsarbete, anbudsprocessen, beräkning och budgetering samt förhandling med kund från offentlig sektor. 

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:

 • Specialiserade kunskaper inom teoretiskt och praktiskt försäljnings- och anbudsarbete mot offentlig sektor i yrkesrollen som Public Bid Manager.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom affärsmannaskap, kommunikation och upphandlingsjuridik.
 • Kunskaper om arbetsprocesser med kvalitetskriterier inom teoretiskt och praktiskt försäljnings- och anbudsarbete mot offentlig sektor i yrkesrollen som Public Bid Manager.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra och identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom försäljnings- och anbudsarbetet mot offentlig sektor i yrkesrollen som Public Bid Manager.
 • Lösa sammansatta problem inom försäljnings- och anbudsarbete i yrkesrollen som Public Bid Manager.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska inom försäljnings- och anbudsarbete mot offentlig sektor i yrkesrollen som Public Bid Manager.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk försäljning samt teoretiskt och praktiskt anbudsarbete på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Public Bid Manager.
 • Övervaka försäljnings- och anbudsarbetet mot offentlig sektor samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Public Bid Manager.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:

 • Public Bid Manager
 • Anbudsansvarig
 • Anbudsläggare
 • Säljare offentliga affärer

Ansökan

Ansökan är stängd.

Ansökan öppnar i februari 2024.
Gör en intresseanmälan så håller vid dig uppdaterad.

Skicka intresseanmälan

Ort och startdatum

Göteborg

 • Augusti 2024 (Preliminär)

Omfattning

Distans, heltid 80 v inkl. 24 v praktik (LIA) och en fysisk träff per termin (2 träffar i Göteborg, 1 träff i Stockholm och 1 träff i Malmö).

Språk

Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.

Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstöd?

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om kursen och kommande starter.

Anmäl ditt intresse här

Kurser

Affärsekonomi (25 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till, och fördjupad förståelse för, priskalkylering och prisstrategier samt hur dessa kan användas i anbudsprocessen. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla ett affärsekonomiskt förhållningssätt i yrkesrollen som Public Bid Manager.

Affärsmannaskap (30 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till, och en fördjupad förståelse för, grunderna i affärsverksamhet samt att synliggöra försäljnings- och marknadsarbetets funktion utifrån kraven på kundnytta och lönsamhet. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla ett affärsmässigt
ansvar i yrkesrollen som Public Bid Manager.

Anbudskommunikation (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion, till och en fördjupad förståelse för, olika kommunikationsmetoder, internt och externt. Målet med kursen är att utifrån yrkesrollen Public Bid Manager kunna kommunicera internt i den egna organisationen samt förhandla externt med den offentliga
organisationen.

Anbudsprocessen (40 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad förståelse för hur anbudsprocessen fungerar. Målet med kursen är att den studerande ska känna till vad de olika stegen i anbudsprocessen innebär

Försäljning B2G (15 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till, och en fördjupad förståelse för, kvalificerad personlig och komplex försäljning. Kursen belyser särskilt långsiktiga kundrelationer med hänsyn till krav på kundnytta och lönsamhet.

Inköp/upphandling (25 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad förståelse för hur upphandlings-/inköpsprocessen fungerar. Målet med kursen är att de studerande ska känna till vad de olika stegen i upphandlingen innebär.

Juridik (25 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till, och fördjupad förståelse för, de juridiska ramar och villkor som tillämpas inom offentlig sektor. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla ett medvetet förhållningssätt till en offentlig verksamhets juridiska villkor.

Key Account Management (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade analytiska färdigheter inför urval, planering och uppföljningsarbete av långsiktiga och lönsamma affärsrelationer med strategiska nyckelkunder. Kursen ger även de studerande träning i proaktiv försäljning till offentlig sektor.

Offentlig förvaltning (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad förståelse för hur den offentliga förvaltningen är organiserad och styrs. Målet med kursen är att de studerande ska känna till hur politiska beslut fattas i stat, kommun,
landsting/region.

Projektledning (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till, och fördjupad förståelse för, hur projektmetodik kan tillämpas för att nå uppsatta mål.

Lärande i Arbete 1 (50 poäng) & 2 (70 poäng)

Under två praktikperioder deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag, och tillämpar dina nya kunskaper där. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter från skolan att lösa.

Examensarbete - Business Case (40 poäng)

Kursens syfte är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser samt utveckla analytisk förmåga genom att självständigt och i samverkan framställa ett business case.

image

Drömmer om Public Bid Manager i Ghana

Melodie von Sass har provat både ekonomi och filmindustrin - nu gör hon ytterligare ett spårbyte via YH på IHM. Läs om varför valet föll på just offentliga upphandlingar

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till både lån och stöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kostnad för litteratur tillkommer.

Behörighet

Grundläggande behörighet: lägst godkänt betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Betyg E/Godkänt i kurserna:

 • Svenska 3 (Svenska C)
 • Engelska 6 (Engelska B)


REELL KOMPETENS
Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan IHM Business School istället göra en bedömning av din reella kompetens. Detta gäller även om du saknar formella meriter för en särskild behörighet, t.ex. godkänt betyg i en gymnasiekurs.

För att ansöka om reell kompetens laddar du ner kompetenskartläggningsformuläret här och följer instruktionerna. Det ifyllda formuläret och de intyg som styrker din reella kompetens laddar du sedan upp i din ansökan på yh-antagning.se. Mer information om reell kompetens.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Övrig information om antagningsprocessen och hur du ansöker till IHM Yrkeshögskola hittar du på sidan Ansökan & Antagning. Tips! Ansök tidigt - då har du tid att komplettera din ansökan om något saknas.

När du får ditt antagningsbesked behöver du bekräfta att du önskar behålla din studieplats eller tacka nej. Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre.  Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

Har du frågor till IHM Yrkeshögskola?

Du kan skicka en fråga till oss, ringa oss, chatta med oss, boka rådgivning och läsa svaren på vanliga frågor.

Företag? Samarbeta med oss!

Föreläs - Ta emot LIA-praktikanter - Utveckla utbildningar - Samarbeta i examensarbeten. Som samarbetspartner till IHM Yrkeshögskola utvecklar du ditt företag.

Sagt om

Kontaktuppgifter till Charlotte Andersson

Roll: Regional upphandlingsstrateg, Atea

“Med tanke på den enormt stora mängd pengar som offentlig upphandling omsätter i Sverige årligen och avsaknaden av en heltäckande utbildning för anbudsgivare så anser jag denna utbildning vara både nödvändig och viktig.”

Kontaktuppgifter till Pär Åström

Roll: Key Account Manager, EFG

“Offentlig verksamhet köper varor och tjänster för 600–900 miljarder per år. Detta gör att företagen som vill agera på denna marknad behöver fler kompetenta medarbetare.”

Kontaktuppgifter till Sören Fritzner

Roll: Affärsutvecklare, Chas Visual Management

”Det finns definitivt brist på kompetens inom Public Bid i Sverige, och de som kan yrket är eftertraktade på arbetsmarknaden. Gillar man att arbeta med väldigt stora kunder och att vinna, så är det här ett riktigt, riktigt roligt jobb.”

Kontaktuppgifter till Tobias Wernius

Roll: grundare SpeakUp

Hur viktig är kunskap inom offentlig verksamhet och offentlig upphandling för ett företag som ditt? – Det är jätteviktigt att veta hur allting fungerar, och många företag har massor nya idéer som offentlig verksamhet borde kunna ta del av. Det är många start-up bolag som arbetar med sociala innovationer där kunderna finns inom offentligheten. Det finns olika gränser för när det ska bli offentlig upphandling beroende på vad man säljer för någonting, så det är viktigt att känna till reglerna och vem man ska kontakta. Företagen själva kanske inte har den kunskap om hur det fungerar med offentlig upphandling, men man behöver den kompetensen. Annars kanske man inte törs kontakta kommunerna utan satsar istället på vanlig företagsamhet som man redan känner till.

image

Jobbet för den som vill vinna stort

IHM bryter ny mark och presenterar den första Public Bid Manager-utbildningen någonsin inom svensk yrkeshögskola. Inte en dag för tidigt, enligt Sören Fritzner, som ingår i upphandlingsteamet vid IT-koncernen Chas Visual Management. Men vad gör en Public Bid Manager? Vad krävs för att lyckas i rollen? Vilken typ av kunder jobbar man med?

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LiA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. Nedan se du några av de som är aktiva i ledningsgruppen för just den här utbildningen.

Läs mer om hur vi samarbetar med näringslivet

Företag? Samarbeta med oss!

Föreläs - Ta emot LIA-praktikanter - Utveckla utbildningar - Samarbeta i examensarbeten. Som samarbetspartner till IHM Yrkeshögskola utvecklar du ditt företag.

Partnerföretag

Atea Sverige AB | Beijer bygg | Exakta Print AB | Projektgaranti AB | Anbuddirekt | Halmstads Energi och Miljö AB | Nobina Care Samtrans Omsorgsresor AB | Pulsen AB | A Society AB | Elof Lindälvs gymnasium

Vanliga frågor & svar

Vilken Public Bid Manager-utbildning ska jag välja?

Vilka roller ger utbildningen?

Tänkbara roller efter avslutad utbildning är; Public Bid Manager, Anbudsansvarig, Anbudsläggare, Säljare Offentliga Affärer.

Vad innebär grundläggande behörighet?

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Är utbildningen csn-berättigad?

Samtliga YH-utbildningar på IHM Business School är CSN-berättigade.

När skickas antagningsbeskedet ut?

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under andra veckan av december. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före

Relaterade utbildningar

Public Bid Manager

24 veckor  |  

Account Manager Digital Solutions

80 veckor  |  Heltid

Account Manager B2B

80 veckor  |  Heltid