Hoppa till innehåll
None None 09/29/2023, 07:20 21aa571d-1311-4b7d-adbc-07ecf2ed88c9
hero1
Alla utbildningar/

Key Account Manager

Om utbildningen

Arbetar du med B2B-försäljning och vill ta nästa steg i din karriär? Denna utbildning rustar dig för en roll som Key Account Manager med ansvar för utveckling av långsiktiga och strategiska kundrelationer på ett företag.

Omvärlden har förändrats där säljare idag möter en alltmer komplex och konkurrensutsatt värld, till stor del karakteriserad av digitalisering och automatisering. Det blir svårare men samtidigt alltmer viktigt att förstå kundernas affärsprocesser och vad som påverkar den. Denna utveckling genererar en ökad efterfrågan av Key Account Manager med den strategiska affärskompetens som krävs för att kunna hantera nyckelkunder.

Som Key Account Manager arbetar du strategiskt, metodiskt och operativt för att såväl behålla som utveckla affärer med företagets viktigaste kunder. En Key Account Manager har ofta resultat-, budget- och ledaransvar.

Du kan läsa utbildningen parallellt med ditt jobb. Undervisningen är på distans och har ett par fysiska träffar per termin, vilket gör den tillgänglig oavsett var i Sverige du bor.

Du kanske även är intresserad av utbildningarna International Account ManagerAccount Manager Digital Solutions  eller Account Manager B2B


Varför välja YH på IHM?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.

IHM ÄR FÖR DIG SOM VILL UTMANAS

Här förbereds du inför din karriär men också för att göra avtryck och skillnad.

Om du ska lyckas med det behöver du lära dig mer än teorier och modeller – här vill vi att du tänker kreativt, ifrågasätter, analyserar, diskuterar och inspirerar.

Det kräver engagemang. Engagemang kan synas på olika sätt. Det märks på din delaktighet under lektionen. Som när du vågar fråga om det du inte vet. Eller delar med dig av det du vet.

Det märks på all din tid du investerar i att närvara. Men också när du tar dig tiden du behöver för att komma förberedd. Oavsett utmaning.

För IHM är för dig som vill utmanas. Och då är frågan: Är IHM rätt för dig?


Hur funkar det att läsa på distans? 

 • Utbildningarna är upplagd efter en flipped classroom-modell som innebär att du ser på undervisningsfilmer och tar del av instuderingsmaterial de tidpunkter i veckan som passar dig bäst.

 • Varje vecka har klassen stående liveforum där alla förväntas delta i diskussioner, övningar och workshops. Vi tror att lärandet sker bäst när du löpande får applicera och använda de nya kunskaperna du tar till dig kontinuerligt genom utbildningen.

 • Utbildningen innehåller en hel del grupparbeten så du behöver vara beredd på att sätta av tider i veckorna som passar andra medstuderande.

 • Utbildningen kan läsas parallellt med jobb men du behöver frigöra tid i veckorna för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Vi rekommenderar att du pratar med din arbetsgivare om att få avsätta 3-4 timmar dagtid för att närvara vid de fasta liveforumen.

 • Utbildningen har en fysisk träff per termin i Stockholm, Göteborg och Malmö - oavsett vilken ort du blir antagen till kan du själv välja var du vill genomföra dina fysiska träffar. 

Vill du veta mer om hur det är att läsa en distansutbildning på IHM?


Utbildningsmål

Denna utbildning har utformats utifrån företagens växande behov av Key Account Manager som kan ta ansvar för avancerad och komplex nyckelkundsförsäljning. Du får fördjupade kunskaper och färdigheter i bland annat affärsekonomi,  affärsjuridik, ledarskap, förhandlingsteknik, supply chain management och digital försäljning. Du får lära dig att göra kvalificerade analyser av kunder, med stöd av exempelvis Business Intelligence och olika analysmodeller.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:

 • Specialiserade kunskaper inom kundanalys, omvärldsbevakning, offertskrivning, förhandling, framtagning av affärsplan för nyckelkunder, ledarskap av kundteam i yrkesrollen som Key Account Manager.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom affärsmannaskap, ekonomi, juridik, ledarskap, affärsengelska och förhandlingsteknik.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ”key account management” och ledarskap i yrkesrollen som Key Account Manager.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom kundanalys, omvärldsbevakning, offertskrivning, förhandling, framtagning av affärsplan för nyckelkunder, ledarskap av kundteam i yrkesrollen som Key Account Manager.
 • Lösa sammansatta problem inom key account management i yrkesrollen som Key Account Manager.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska inom affärskommunikation och offertskrivande i yrkesrollen som Key Account Manager.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:

 • Självständigt analysera vilka våra viktigaste kunder är och hur vi, som företag, ska integrera med dem för att få en lönsam tillväxt på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Key Account Manager.
 • Kunna skriva en affärsplan (KAM-plan) för hur en nyckelkund ska bearbetas och hur arbetssättet med key account management ska implementeras och följas upp för respektive kund.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:

 • Key Account Manager
 • Ledare av kundteam
 • Nyckelkundsansvarig

Ansökan

Ansökan är öppen!

Ansök senast 2 oktober.

1. Registrera dig på yh-antagning
2. Fyll i mall för yrkeserfarenhet
3. Bifoga ifylld mall och gymnasiebetyg
4. Lämna in din ansökan!

Ansök nu

Ort och startdatum

Distans

 • 15 januari 2024

Omfattning

Distans, halvfart 90 veckor.

Oavsett vilken ort du blir antagen till kan du själv välja att genomföra dina fysiska träffar i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Språk

Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.

Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstöd?

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om kursen och kommande starter.

Anmäl ditt intresse här

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 225 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Vill du veta mer?

Se våra inspelade infomöten

Se serien Resan mot IHM

Kontakta oss här eller ring på tel. 031-335 21 39

Kurser

Affärsekonomi (20 poäng) 

I denna kurs får du lära sig att analysera försäljningssiffror och dra slutsatser samt göra rationella bedömningar från tillgänglig information. Vidare får du kunskap om hur du kontrollerar kostnader, hur du ska tänka i termer av vinst, förlust och affärsnytta för kunden, olika metoder för lönsamhetsberäkning (affärer och marknadsföringsåtgärder) på nyckelkundsnivå samt olika metoder för prissättning.

Affärsmannaskap (20 poäng) 

Denna kurs ger dig en djup förståelse för hur företaget utvecklar sina strategier och når sina mål. Detta inkluderar kunskap och förståelse för vad som genererar vinst, cash-flow och affärsnytta, kunskap om olika affärsmodeller samt kunna sätta mätbara mål för arbetet med key account management. Kursens mål är att du ska kunna identifiera affärsmöjligheter för organisationen.

Affärsjuridik och upphandling (15 poäng) 

Syftet med kursen är att du ska förstå och strategiskt kunna använda dig av de juridiska regler som gäller för arbete som KAM. Undre kursen får du arbeta med flera praktiska övningar om hur, t.ex. avtal och offerter görs.

Affärskommunikation på engelska (15 poäng) 

I denna kurs får du utveckla dina språkliga och kommunikativa färdigheter i engelska.  som är nödvändiga i affärsmässiga sammanhang i internationell miljö. Du får praktiskt träning i att både kommunicera skriftlig som att ska kunna sammanställa och genomföra en kundpresentation på engelska.

Business Intelligence och omvärldsanalys (15 poäng) 

I denna kurs får du kunskap om olika modeller och verktyg för nuläges- och omvärldsanalys, och hur du med hjälp av dessa kan göra en professionell analys av omvärlden och av konkurrenter. Tyngdpunkten ligger på informationsinsamling, analys och användning av analysresultat.

Förhandlingsteknik (15 poäng) 

I denna kurs får du förståelse för förhandlingsprocessen, vilken strategi som ska användas samt lära dig att ta beslut och skapa resultat i processen. Du får kunskap om olika modeller och verktyg samt även praktisk träning i förhandlingsteknik.

Key Account Management (25 poäng) 

Syftet med kursen är att du ska kunna förstå komplexiteten och skillnaderna mellan försäljning till nyckelkunder och traditionell transaktionsförsäljning. Målet är att du ska kunna arbeta med effektiv planering av nyckelkundsarbetet och även kunna skriva en KAM-plan.

Personlig digital försäljning (20 poäng) 

Denna kurs ger dig kunskaper om och färdigheter i den digitala köpprocessen, social selling och leadsgenerering samt de verktyg, säljansatser och processer som följer med det. Målet är att du ska utveckla förmåga att planera, genomföra och utvärdera säljaktiviteter i en digital affärsmiljö samt tillämpa situationsanpassade säljansatser som tar hänsyn till var kunden befinner sig i sin köpprocess. Kursen behandlar marketing automation och hur Key Account Manager effektivt kan bearbeta kunder genom automatiserade processer.

Personligt ledarskap, projektledning och teambuilding (25 poäng) 

En viktig uppgift för Key Account Managern är att bygga och leda ett ”kross funktionellt” team, med medlemmar från företagets olika funktioner, mot gemensam framgång. I denna kurs får du kunskap om hur ett professionellt team/medarbetare ska ledas.

Supply Chain Management (20 poäng) 

I denna kurs får du förståelse hur flödet av material, information och finansiella aspekter från råvaruleverantör via producent och återförsäljare till slutkonsument skapar affärsnytta och utvecklingsmöjligheter. Du får även kunskap om vilka de affärskritiska hållbarhetsfrågorna är.

Examensarbete (15 poäng) 

I det avslutande examensarbetet ska du utveckla och sammanställa en affärsrapport med hjälp av de kunskaper som förvärvats under tidigare kurser.

Lärande i arbete (20 poäng)

Under en praktikperiod deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag och tillämpar dina nyvunna kunskaper där. I samband med praktikperioden får du också uppgifter från skolan att lösa.

Vi valde IHM Yrkeshögskola!

Över 6000 personer har tagit en YH-examen på IHM - här kan du lära känna några av dem.

Vilken Key Account Manager utbildning passar dig?

Då vi har två utbildningar inom kategorin förstår vi att det inte kan vara helt enkelt att hitta skillnaderna på egen hand. Därför har vi jämfört utbildningarna åt dig!

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till både lån och stöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kostnad för litteratur tillkommer.

Behörighet

Grundläggande behörighet: lägst godkänt betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Utöver det krävs godkänt betyg i följande kurser:

 • Engelska 6 (Engelska B)
 • Svenska 2 (Svenska B)

Samt 2 års yrkeslivserfarenhet på heltid inom B2B-försäljning:


REELL KOMPETENS
Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan IHM Business School istället göra en bedömning av din reella kompetens. Detta gäller även om du saknar formella meriter för en särskild behörighet, t.ex. godkänt betyg i en gymnasiekurs.

För att ansöka om reell kompetens laddar du ner kompetenskartläggningsformuläret här och följer instruktionerna. Det ifyllda formuläret och de intyg som styrker din reella kompetens laddar du sedan upp i din ansökan på yh-antagning.se. Mer information om reell kompetens.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

Utbildningen har två fysiska träffar per termin i Stockholm, Göteborg och Malmö - oavsett vilken ort/vilka orter du ansöker till kan du själv välja var du vill genomföra dina fysiska träffar.

Tips inför din ansökan

 • Notera att du måste använda IHMs bilaga för beskrivning av yrkeserfarenhet för att din ansökan ska bedömas som komplett - den ökar dina chanser att komma in och är gjord för att ge dig en rätt och riktig bedömning.
 • Hittar du inte dina gymnasiebetyg? Kontakta din gymnasieskola, se om de finns på Antagning.se eller ansök med Reell kompetens.
 • Ansök tidigt - då har du tid att komplettera din ansökan om något saknas.
 • Övrig information om antagningsprocessen och hur du ansöker till IHM Yrkeshögskola hittar du på sidan Ansökan & Antagning

Har du frågor till IHM Yrkeshögskola?

Du kan skicka en fråga till oss, ringa oss, chatta med oss, boka rådgivning och läsa svaren på vanliga frågor.

Sagt om

Kontaktuppgifter till Jonas Nordhammer

Roll: Client Manager, TV4

För att höja affärsförståelsen för blivande Key Account Managers samt att ge marknaden ett än mer professionell och kompetent resurs. Kraven höjs i takt med att tiden till det personliga mötet minskar och allt mer funktioner digitaliseras. Det blir svårare och än mer viktigt att förstå kundernas affärsprocesser, interna processer och vad som påverkar den. Den här utbildningen är viktig i detta sammanhang och de som har deltagit kommer addera värde på arbetsmarknaden.

Kontaktuppgifter till Petter Åström

Roll: Säljchef, CAD Studion AB

Framförallt IT-branschen är i fortsatt starkt behov av duktiga välutbildade säljare med KAM kompetens. KAM leder till ett bredare synfält vad kunder/företag idag behöver inom marknadsföring, affärsmannaskap, konkurrentanalys, budget, avtal och förhandlingsteknik.

Kontaktuppgifter till Anna-Lena Frisell

Roll: Key Account Manager Sverige, Swedol AB

KAM organisationen är det som fungerar idag och då är det viktigt att det finns bra utbildningsvägar. Jag tror på IHM´s KAM-utbildning.

Kontaktuppgifter till Petter Åström

Roll: Säljchef, CAD Studion AB

Framförallt IT-branschen är i fortsatt starkt behov av duktiga välutbildade säljare med KAM kompetens. KAM leder till ett bredare synfält vad kunder/företag idag behöver inom marknadsföring, affärsmannaskap, konkurrentanalys, budget, avtal och förhandlingsteknik.

Partnerföretag

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LiA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. 

Företag? Samarbeta med oss!

Föreläs - Ta emot LIA-praktikanter - Utveckla utbildningar - Samarbeta i examensarbeten. Som samarbetspartner till IHM Yrkeshögskola utvecklar du ditt företag.

Partnerföretag

TV4 | Carlsberg | Swedish Match | Halon Security AB | Lyreco | Hyker Security AB | Bona AB | Lernberger Group AB | Swefood

Vanliga frågor & svar

Är utbildningen csn-berättigad?

Samtliga YH-utbildningar på IHM Business School är CSN-berättigade.

Praktik under utbildningen - hur fungerar det?

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA - lärande i arbete, och är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Under praktiken utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens och du får möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär och en eventuell rekrytering.

Hur många platser finns det per utbildning?

Utbildningen har 35 platser, utöver det brukar vi göra ett överintag på ca 8-10 personer.

Vad innebär grundläggande behörighet?

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

När skickas antagningsbeskedet ut?

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under andra veckan av december. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före

Relaterade utbildningar

Account Manager B2B

80 veckor  |  Heltid

International Account Manager

80 veckor  |  Heltid

Key Account Management

Program
15 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb