Key Account Manager

Öka förståelsen för kundens affärsprocess
YH-program | 80 veckor | Deltid / Parallellt med jobb
Strategisk affärskompetens
Behåll och utveckla affärerna
YH-utbildning på distans
Arbetar du med B2B-försäljning och vill ta nästa steg i din karriär? Denna utbildning rustar dig för en roll som Key Account Manager med ansvar för utveckling av långsiktiga och strategiska kundrelationer på ett företag.

Om utbildningen

Omvärlden har förändrats där säljare idag möter en alltmer komplex och konkurrensutsatt värld, till stor del karakteriserad av digitalisering och automatisering. Det blir svårare men samtidigt alltmer viktigt att förstå kundernas affärsprocesser och vad som påverkar den. Denna utveckling genererar en ökad efterfrågan av Key Account Manager med den strategiska affärskompetens som krävs för att kunna hantera nyckelkunder.

Som Key Account Manager arbetar du strategiskt, metodiskt och operativt för att såväl behålla som utveckla affärer med företagets viktigaste kunder. En Key Account Manager har ofta resultat-, budget- och ledaransvar.

Du kan läsa utbildningen parallellt med ditt jobb. Undervisningen är på distans och har ett par fysiska träffar per termin, vilket gör den tillgänglig oavsett var i Sverige du bor.

Varför välja YH på IHM?

När du väljer en YH-utbildning på IHM får du inte bara kompetens för ett efterfrågat framtidsyrke. Hos oss utvecklas du till en modig nytänkare, med förmågan att bryta invanda mönster och göra ett jobb som betyder något - för dig och för andra. Du kommer sticka ut från mängden.

Här förbereds du (av lärare från näringslivet) för din karriär och att göra avtryck och skillnad. För att lyckas krävs mer än teorier och modeller – du kommer diskutera, utmanas och öva och öva och öva. 

Du vågar fråga när du inte vet, och du delar med dig av vad du vet. Här uppmanas du att tänka kreativt, ifrågasätta, analysera och inspirera.

Efter din tid på IHM tar du med dig (utöver en examen) fräsch kunskap och självsäkerhet in i arbetslivet, som inte bara hjälper dig att få jobbet du vill ha, utan också förmågan att prestera på en IHMponerande nivå. 

Utbildningsmål

Denna utbildning har utformats utifrån företagens växande behov av Key Account Manager som kan ta ansvar för avancerad och komplex nyckelkundsförsäljning. Du får fördjupade kunskaper och färdigheter i bland annat affärsekonomi, affärsjuridik, ledarskap, förhandlingsteknik, supply chain management och digital försäljning. Du får lära dig att göra kvalificerade analyser av kunder, med stöd av exempelvis Business Intelligence och olika analysmodeller.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:
 • Specialiserade kunskaper inom kundanalys, omvärldsbevakning, offertskrivning, förhandling, framtagning av affärsplan för nyckelkunder, ledarskap av kundteam i yrkesrollen som Key Account Manager.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom affärsmannaskap, ekonomi, juridik, ledarskap, affärsengelska och förhandlingsteknik.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ”key account management” och ledarskap i yrkesrollen som Key Account Manager.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom kundanalys, omvärldsbevakning, offertskrivning, förhandling, framtagning av affärsplan för nyckelkunder, ledarskap av kundteam i yrkesrollen som Key Account Manager.
 • Lösa sammansatta problem inom key account management i yrkesrollen som Key Account Manager.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska inom affärskommunikation och offertskrivande i yrkesrollen som Key Account Manager.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:

 • Självständigt analysera vilka våra viktigaste kunder är och hur vi, som företag, ska integrera med dem för att få en lönsam tillväxt på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Key Account Manager.
 • Kunna skriva en affärsplan (KAM-plan) för hur en nyckelkund ska bearbetas och hur arbetssättet med key account management ska implementeras och följas upp för respektive kund.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen

 • Key Account Manager
 • Ledare av kundteam
 • Nyckelkundsansvarig

YH-Flex

YH-flex är ett alternativ för dig som vill läsa till Key Account Manager men som redan har erfarenhet av flera delar av programmet. Det betyder att du tillgodoräknar dig kurser och "bygger på" med det du saknar för att nå din examen.

Så om du är intresserad av programmet men det finns flera kurser här som du redan kan, till exempel genom att ha läst de förut eller lärt dig kompetensen i ditt arbete. Då kan du med YH-flex tillgodoräkna dig denna kunskap för att bara läsa det som är relevant för dig.

Eller om man vänder på det: Du slipper läsa det du redan kan - en gång till.

Resultatet är samma YH-examen som någon som läser hela programmet får, men vi har bara ett begränsat antal platser i det här formatet. Och vi behandlar bara ansökningar som är kompletta - läs mer om vad som krävs:  

Läs mer om hur YH-flex fungerar här

Ladda ner formuläret för din YH-flex-kartläggning här

Kurser

20 poäng

I denna kurs får du lära sig att analysera försäljningssiffror och dra slutsatser samt göra rationella bedömningar från tillgänglig information. Vidare får du kunskap om hur du kontrollerar kostnader, hur du ska tänka i termer av vinst, förlust och affärsnytta för kunden, olika metoder för lönsamhetsberäkning (affärer och marknadsföringsåtgärder) på nyckelkundsnivå samt olika metoder för prissättning.

15 poäng

Syftet med kursen är att du ska förstå och strategiskt kunna använda dig av de juridiska regler som gäller för arbete som KAM. Undre kursen får du arbeta med flera praktiska övningar om hur, t.ex. avtal och offerter görs.

15 poäng

I denna kurs får du utveckla dina språkliga och kommunikativa färdigheter i engelska. som är nödvändiga i affärsmässiga sammanhang i internationell miljö. Du får praktiskt träning i att både kommunicera skriftlig som att ska kunna sammanställa och genomföra en kundpresentation på engelska.

20 poäng

Denna kurs ger dig en djup förståelse för hur företaget utvecklar sina strategier och når sina mål. Detta inkluderar kunskap och förståelse för vad som genererar vinst, cash-flow och affärsnytta, kunskap om olika affärsmodeller samt kunna sätta mätbara mål för arbetet med key account management. Kursens mål är att du ska kunna identifiera affärsmöjligheter för organisationen.

15 poäng

I denna kurs får du kunskap om olika modeller och verktyg för nuläges- och omvärldsanalys, och hur du med hjälp av dessa kan göra en professionell analys av omvärlden och av konkurrenter. Tyngdpunkten ligger på informationsinsamling, analys och användning av analysresultat.

15 poäng

I denna kurs får du förståelse för förhandlingsprocessen, vilken strategi som ska användas samt lära dig att ta beslut och skapa resultat i processen. Du får kunskap om olika modeller och verktyg samt även praktisk träning i förhandlingsteknik.

25 poäng

Syftet med kursen är att du ska kunna förstå komplexiteten och skillnaderna mellan försäljning till nyckelkunder och traditionell transaktionsförsäljning. Målet är att du ska kunna arbeta med effektiv planering av nyckelkundsarbetet och även kunna skriva en KAM-plan.

25 poäng

Denna kurs ger dig kunskaper om och färdigheter i den digitala köpprocessen, social selling och leadsgenerering samt de verktyg, säljansatser och processer som följer med det. Målet är att du ska utveckla förmåga att planera, genomföra och utvärdera säljaktiviteter i en digital affärsmiljö samt tillämpa situationsanpassade säljansatser som tar hänsyn till var kunden befinner sig i sin köpprocess. Kursen behandlar marketing automation och hur Key Account Manager effektivt kan bearbeta kunder genom automatiserade processer.

25 poäng

En viktig uppgift för Key Account Managern är att bygga och leda ett ”kross funktionellt” team, med medlemmar från företagets olika funktioner, mot gemensam framgång. I denna kurs får du kunskap om hur ett professionellt team/medarbetare ska ledas.

20 poäng

I denna kurs får du förståelse hur flödet av material, information och finansiella aspekter från råvaruleverantör via producent och återförsäljare till slutkonsument skapar affärsnytta och utvecklingsmöjligheter. Du får även kunskap om vilka de affärskritiska hållbarhetsfrågorna är.

15 poäng

I det avslutande examensarbetet ska du utveckla och sammanställa en affärsrapport med hjälp av de kunskaper som förvärvats under tidigare kurser.

20 poäng

Under en praktikperiod deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag och tillämpar dina nyvunna kunskaper där. I samband med praktikperioden får du också uppgifter från skolan att lösa.

Vill du veta mer?

Vilken Key Account Manager utbildning passar dig?

Då vi har två utbildningar inom kategorin förstår vi att det inte kan vara helt enkelt att hitta skillnaderna på egen hand. Därför har vi jämfört utbildningarna åt dig!

Plats & Startdatum

Distans
13 januari 2025

Omfattning

Distans, halvfart 90 veckor.

Oavsett vilken ort du blir antagen till kan du själv välja att genomföra dina fysiska träffar i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 225 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Ansökan

För att din ansökan skall bedömas behöver du skicka in dina gymnasiebetyg (eller styrka din behörighet via reell kompetens) samt fylla i och bifoga bilaga för Yrkeserfarenhet

Läs mer om ansökan och antagning här.

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Samt 2 års yrkeserfarenhet på heltid inom B2B-försäljning.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Sagt om Key Account Manager

Jonas Nordhammer

Client Manager, TV4

För att höja affärsförståelsen för blivande Key Account Managers samt att ge marknaden ett än mer professionell och kompetent resurs. Kraven höjs i takt med att tiden till det personliga mötet minskar och allt mer funktioner digitaliseras. Det blir svårare och än mer viktigt att förstå kundernas affärsprocesser, interna processer och vad som påverkar den. Den här utbildningen är viktig i detta sammanhang och de som har deltagit kommer addera värde på arbetsmarknaden.

Petter Åström

Säljchef, CAD Studion AB

Framförallt IT-branschen är i fortsatt starkt behov av duktiga välutbildade säljare med KAM kompetens. KAM leder till ett bredare synfält vad kunder/företag idag behöver inom marknadsföring, affärsmannaskap, konkurrentanalys, budget, avtal och förhandlingsteknik.

Anna-Lena Frisell

Key Account Manager Sverige, Swedol AB

KAM organisationen är det som fungerar idag och då är det viktigt att det finns bra utbildningsvägar. Jag tror på IHM´s KAM-utbildning.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LiA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. 

Partnerföretag

TV4 | Carlsberg | Swedish Match | Halon Security AB | Lyreco | Hyker Security AB | Bona AB | Lernberger Group AB | Swefood

Vanliga frågor om Key Account Manager

Om utbildningen

Samtliga YH-utbildningar på IHM Business School är CSN-berättigade.

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA - lärande i arbete, och är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Under praktiken utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens och du får möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär och en eventuell rekrytering.

Utbildningen har 35 platser, utöver det brukar vi göra ett överintag på ca 8-10 personer.

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under mitten av november. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

När du får ditt antagningsbesked behöver du bekräfta att du önskar behålla din studieplats eller tacka nej. Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre. Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

Om YH-utbildning på distans (1-2 år på hel- eller halvfart)

Utgångspunkten i våra digitalt baserade YH-utbildningar (1-2 år på hel- eller halvfart) är Flipped Classroom. Det innebär att du först lär dig på egen hand, och kommer upp i en ny kunskapsnivå, genom att se filmer, läsa instuderingsmaterial och göra övningar. Sedan deltar du i lektionsforum eller liveseminarier några timmar varje vecka där du interagerar med läraren och övriga studerande i grupp för att fördjupa din kunskap kring veckans tema.


Plattform

Teams är studieplattformen som används för kommunikation mellan studerande, lärare och IHM. Det ger bland annat möjlighet till virituella möten för grupparbeten och studiegrupper för reflektion och diskussion mellan er studenter. Genom Teams genomförs också liveseminarierna med läraren.


Tema

Varje vecka har ett tema som följer undervisningen och övningarna. Ett tema kan till exempel vara "Komplexitet inom Agil projektledning."


Filmer

Varje vecka publiceras en, eller flera, filmer som kan ses när det passar dig. Filmerna följs upp med övningar som lämnas in skriftligt eller reflekteras över. Filmerna och övningarna ska ses inför nästa liveseminarium.


Övningar och grupparbeten

Du får instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter som ska lösas antingen individuellt eller i grupp. I varje kurs finns ett, eller flera, grupparbeten för att samarbeta och lära av varandra. Då ansvarar ni i gruppen för när och hur ni lägger upp ert arbete. Inom gruppen finns flexibilitet och ni arbetar utifrån era förutsättningar. Du bör vara beredd på att sätta av tider i veckorna som passar andra medstuderande.

Till skillnad från liveforumen som sker på fasta tider under dagtid, skapas mer frihet i hur gruppen själv väljer att lägga upp tiden för grupparbetet. Där är det upp till gruppen att välja om arbetet förläggs på dagtid eller kvällstid, eller till och med på helger. På de utbildningar där man kanske arbetar vid sidan av brukar man välja grupp utefter vilka tider på dygnet du kan avsätta för grupparbeten, så att du hamnar med de som har ett snarlikt schema som du.


Liveseminarium

Efter veckans film och övningar hålls ett inplanerat liveseminarium - en lektion online, helt enkelt. Här träffar du övriga kursdeltagare för att dyka djupare i temat och diskutera de mest aktuella frågorna. Ofta arbetar man utifrån uppgifter i smågrupper, presenterar resultatet i helklass och reflekterar kring resultatet. Det finns plats för avstämning och frågor kring veckans tema tillsammans med läraren.


Fysiska träffar

Några av IHMs distansutbildningar har fysiska träffar, en eller ett par gånger, per termin. Då träffar du dina kursdeltagare och lärare på en IHM-ort för lektion eller workshop. Ofta sker den fysiska träffen i samband med uppstart eller avslut av en kurs.


Examinering

Efter utbildningens avslut är det dags för examinering - du firas (online eller genom en fysisk träff) och får ditt examensbevis.

Egentligen är det inte så mycket som skiljer dem åt. Söker du en distansutbildning som är på heltid eller halvtid så kräver det heltid eller halvtid av dig. Det är väldigt lätt att tro att man kan söka till en distansutbildning och sedan fortsätta jobba hög utsträckning och ta sin utbildning halvhjärtat. Det fungerar väldigt sällan - man behöver avsätta tid, man behöver prioritera utbildningen och man behöver bestämma sig för att den här utbildningen vill jag gå.

Ambitionsnivån måste vara lika hög, vare sig utbildningen är platsbunden eller sker på distans.

Det förväntas en hög närvaro, att du är delaktig i utbildningens genomförande. IHM tror att de studerandes bidrag är lika viktigt som lärarens bidrag så när vi utbildar vill vi verkligen maximera interaktion med varandra.

Det förväntas att du avsätter dig tid för att vara med på de få timmar i veckan som är livelektioner. Du ska också prioritera tid för grupparbeten som kan ligga på olika tider i veckan. Det är viktigt att sätta av tid varje vecka, att följa den studietakt som IHM sätter upp och det förväntas också att du har ett digitalt intresse och en vilja att lära dig nya digitala verktyg.

Ja, stor del av materialet finns online och du kan ta till dig kunskapen i ämnet den tid som passar dig, men en stor del av lärandet sker när man är aktiv i livemoment tillsammans med andra. Du har ingen möjlighet att utveckla färdigheter eller kompetenser i de här nya ämnena på egen hand hemma, utan man behöver vara aktiv i grupp för att göra det.

Nej det är inte krav på att du som studerande deltar på lektionspassen och man blir inte utesluten från utbildningen om man inte är med på dem, men vill man lära sig det som utbildningen ska leverera så måste man delta aktivt i lärandemomenten. Vi tror det är omöjligt att lyckas ta till sig materialet, göra det begripbart och sätta det i rätt kontext på egen hand, för att slutligen klara av de examinerande momenten för varje kurs man genomgår. Du som studerande skapar dig själv ett stort problem om man inte är aktiv i utbildningens genomförande eftersom det är en så pass stor del av lärandet som baseras på det som händer live, även på våra distanstutbildningar.

Ja, ganska stor del av utbildningen innehåller grupparbeten eftersom vi tror på de effekter som grupparbeten ger. Det är passande för yrkesrollerna att lära sig och säkerställa att man kan jobba i grupp, så det är en stor del av utbildningarna på distans som baseras på grupparbeten. Därför måste man avsätta tid för de övriga medstuderande i sin grupp, det kan ske på kvälltid, dagtid, helgtid - det får man komma överens om i gruppen.

Ja distansutbildningar kräver mycket av din tid. Söker du in till en halvtidsutbildning på distans så ska du tänka att lägga mellan 15 och 20 timmar i veckan på studierna. Många av timmarna kan du själv välja när du lägger dem, men du bör i alla fall avsätta 3 till 4 timmar för att vara aktiv i livelektionerna för varje vecka som går. Det kan vara en eftermiddag plus en lunch i veckan som måste avsättas, sen krävs för tid för grupparbeten och interaktion med andra medstuderande som kanske tar 5 till 6 timmar i veckan. För din egen skull behöver du också sätta av egen studietid för att följa takten.

Studerande samlas vid två fysiska träffar per termin och däremellan sker undervisningen via webben med vår lärplattform (Microsoft Teams) som centralt stöd. Lärplattformen möjliggör kommunikation och interaktion mellan lärare och studerande samt mellan studerande i grupp. Utbildningen kommer dock inte att vara helt webbaserad utan har totalt åtta fysiska träffar på våra skolor i Stockholm, Malmö och Göteborg, där en träff omfattar en sammanhängande heldag. Träffarna kommer i huvudsak ägnas åt reflektioner, diskussioner, seminarier, handledning, grupparbete och examination. Den första träffen äger rum vid start med en genomgång av planering av utbildningen samt träning i studieteknik med fokus på distansstudier. I utbildningen ingår arbeten som ska genomföras i grupp, vid de fysiska träffarna men framför allt på distans.

Du behöver en välfungerande dator där du säkerställer en hyfsad prestanda, som fungerar även vid tyngre aktiviteter. Vi använder exempelvis Microsoft Teams och andra digitala verktyg, och när man kör dessa program samtidigt så kan det kräva en del av datorns prestanda. I tillägg behöver du en fungerande webkamera och ett fungerande headset så att du säkerställer ljud, bild och mikrofon på ett bra sätt.

Sen ska du vilja lära dig lite nya tekniska miljöer som du kanske inte jobbat i tidigare, men vi ger alla förutsättningar för de studerande att växa in i det.

Det fungerar väldigt bra. Vi upplever att de företag som är mogna för att jobba på distans eller har medarbetare som jobbar remote, också är mogna för att ta emot LIA-studerande på distans. Vi har väldigt goda erfarenheter av studerande som genomfört sina LIA-perioder helt och hållet på distans och de har klarat av att komma in i arbetsuppgifter, bli inkluderade i gemenskapen och skapa värde utifrån de arbetsuppgifter det fått.

Givetvis är det mycket viktigt att man pratar igenom vilka förväntningar som finns och vilka arbetsrutiner man behöver förhålla sig till, men gör man det och båda är mogna för åtagandet så finns det stora fördelar med att kunna genomföra sin LIA var som helst, i och med att det sker på distans.

Läs mer: De genomförde sin LIA på distans

Vi erbjuder utbildningarna Agil projektledare och Public Bid Manager som tvååriga bildningar på distans. Sedan har vi en mängd korta YH-utbildningar dels inom Public Bid, E-commerce, Digital Marketing, Agil förändringsledning. Det gäller att hålla utkik på ihm.se när de här nya korta utbildningarna blir beviljade och kan starta eftersom de är mer snabbföränderliga än de vanliga.

Vi vill att du ska fundera på om distansutbildning verkligen är något som passar dig. Det kräver ett gott självledarskap, att du känner dig själv och vet att du har självdisciplinen som krävs för att ta till dig studierna. Det är inte alla som mäktar med att strukturera upp sin vardag, avsätta tid och se till att hålla den studietakt som en distansutbildning avser att leverera.

Du kommer få hjälp från IHM och dina medstuderande att fixa detta, men ett stort ansvar läggs på dig. Du behöver vilja vara delaktig och bidra till utbildningen för att också få ta del av andras bidrag. Distans är inget passivt lärande där en lärare eller någon annan ska berätta för dig hur det här ämnet fungerar utan du behöver vara med och utforska fram detta med andra.

Ja, du har studieuppehåll på sommaren och över julen.

Ja, det är helt kostnadsfritt att studera YH på IHM. Hela vårt YH-sortiment är dessutom CSN-berättigat.

Det är varken lättare eller svårare att komma in på någon av våra utbildningar. Allt handlar om att man ska uppfylla förkunskapskraven. Det kan vara förkunskapskrav på tidigare studier, arbetslivserfarenhet eller en kombination av dessa. Vad förkunskapskraven är hittar du på respektive utbildningssida.

Utöver det är beror det mycket på antal sökande, många sökande resulterar i tuffare konkurrens.

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.