980 nya platser på IHM:s korta yh-kurser

Under nästa år kommer IHM Business School att erbjuda tio korta yrkeshögskoleutbildningar, varav sex är helt nya koncept. Det står klart efter Myndigheten för Yrkeshögskolans beslut om vilka utbildningar som ska startas inom yrkeshögskolan. Totalt kommer IHM att erbjuda 980 nya utbildningsplatser.

– Behovet av att uppdatera våra kompetenser under hela yrkeslivet blir alltmer kritiskt, samtidigt som många får allt mindre tid för utbildning på jobbet. Våra satsningar på kortare distansutbildningar ger medarbetare fler möjligheter att utveckla sin kompetens samtidigt som vi stärker företagens konkurrenskraft, säger Tommy Persson, tillväxtchef på IHM Business School.

Tommy2020.jpg

Tommy Persson, tillväxtchef på IHM.

Under nästa år kommer IHM erbjuda 980 nya utbildningsplatser på korta YH-kurser. De nya utbildningsplatserna kommer bland annat att erbjudas inom AI-driven marknads- och kommunikationsutveckling, e-handel och cirkulär affärsutveckling. Alla nya utbildningar ingår i utbildningsområden som är prioriterade av Myndigheten för Yrkeshögskolan eftersom de anses vara särskilt viktiga för Sveriges kompetensförsörjning.


Ta nästa steg i din professionella utveckling


– Vi är stolta och glada över beskedet från Myndigheten för yrkeshögskolan. Genom att erbjuda utbildningar som möter företagens faktiska behov vill vi bidra till näringslivets kompetensförsörjning och se till att fler medarbetare får möjlighet att utvecklas under hela arbetslivet, säger Maria Dagermo, upphandlingschef på IHM Business School.

Mia Dagermo.png

Maria Dagermo, upphandlingschef på IHM.

480 platser kommer att erbjudas på IHMs korta YH-kurser redan under hösten 2022. Totalt kommer IHM erbjuda 1 230 utbildningsplatser på de korta yrkeshögskoleutbildningarna under 2022/2023.

IHM:s utbud av korta YH-utbildningar i höst

Gör en intresseanmälan

Så berättar vi när ansökan öppnar, stänger och annat bra att veta om våra korta YH-kurser

Tre tips om kompetensutveckling:

  • Avsätt tid varje vecka. Många upplever tidsbrist som det största hindret för kompetensutveckling. Genom att avsätta arbetstid varje vecka – exempelvis för att delta på ett seminarium eller ta del av ny forskning inom ditt yrkesområde – ökar du chanserna för att det verkligen blir av.
  • Vässa din digitala kompetens. Den pågående digitaliseringen påverkar alla branscher. Därför är det klokt att utveckla din digitala kompetens, till exempel genom att lära dig mer om digitala arbetsverktyg eller hur digitaliseringen påverkar samhällsutvecklingen i din bransch.
  • Ha en dialog med din arbetsgivare. Alla arbetsgivare har ett ansvar för att deras medarbetare får tillgång till kompetensutveckling. Den nya reformen av Lagen om anställningsskydd, LAS, innebär dessutom att det ansvaret utökas. Se därför till att ha en löpande dialog med din arbetsgivare om hur du kan utveckla din kompetens.