MER

Blogginlägg

Jag läste om en mycket intressant studie i Dagens Industri (14/2 2018). Den visade att produktiviteten i världen gått ner sedan 2007. Forskare och ekonomer var förbryllade över att vi alltså producerar mindre per person än tidigare, trots stora tekniska framsteg det senaste decenniet. Det skulle visa sig att det inte var ”trots de tekniska framstegen”, utan snarare på grund av dem. Så vad hände 2007? Den första iPhonen lanserades och Facebook blev vida spritt också utanför Harvards elitkrets. Samtidigt har vi under den senaste tiden kunnat ta del av en debatt om telefoners vara eller icke vara i klassrummen. I en uppmärksammad debattartikel skrev en lärare om en lektion. där han fick säga åt sina elever att stoppa undan mobilerna 22 gånger under loppet av en timme. Istället för att lära ut sitt ämne till de nästan vuxna eleverna, fick han alltså lägga en massa krut på att uppfostra dem, och skapa ordning. Vad skapar det för unga vuxna som kommer ut på arbetsplatserna? Äsch, vi ska ...

IT-sektorn är jätten som växer och tar ett allt större grepp om dagens samhälle. Branschen skriker just nu efter utbildade företagssäljare eftersom tekniska lösningar - IT solutions är framtiden.     Enklare säljjobb ersätts av datorer samtidigt som behovet av medarbetare som behärskar försäljning av IT-tjänster och IT-projekt aldrig varit större. Det handlar alltså om om att kunna sälja produkter och tjänster i en bransch som står under konstant och blixtsnabb utveckling. Exempelvis Microsoft, för fyra år sedan baserades deras intäkter i Sverige på försäljning av Office-paketet. Bara två år senare hade dessa intäkter sjunkit till 10 procent av Microsofts försäljning och huvudintäkterna kom istället från deras molntjänster.    Johanna Carlsson studerar Säljare IT Solutions B2B vid IHM Business school och hon håller med om att det är en fartfylld sektor hon klivit in i.   –  IT solutions är verkligen spännande eftersom vi lever i ständig digitalisering. Alla, både företag och privat...

Han är strategi- och affärsutvecklingschef med det prekära uppdraget att säkerställa att OKQ8 fortsätter att vara relevanta i en framtid utan fossila drivmedel. Men vad driver honom? Jag träffar Philip Palmgren, ny styrelseledamot i stiftelsen IHM. Han är en fena på omvärldsbevakning och ger sina bästa tips inom området. Men först tar vi pulsen på honom. Du drivs av att utveckla, förnya och skapa värde. På din lyra finns två strängar som vanligtvis inte sitter på samma lyra -  beteendevetenskap och affärsutveckling. Vilken ljuv musik kan uppstå i denna förening? - Jag upplever att min utbildning och erfarenhet inom HR har givit mig en väldigt bra bas att stå på i min roll som ledare. I utbildningen ingår en stor del organisationsutveckling och ledarskap vilket har genererat god insikt om vilka organisatoriska och individknutna faktorer som behöver vara på plats för att driva igenom förändring och nå framgång i det. Exempel på kritiska faktorer är delaktighet, engagemang, förankring ...

 I det här poddavsnittet delar Max Wimnell med sig av verktyg han inte skulle klara sig utan och: Riskerna med aktivitets- och kompetensfokus Hur man lär sig digital marknadsföring bäst Byrå vs Företag. Var lär man sig bäst? Hur man blir en marknadsförare i världsklass Dåliga råd i branschen Misstagen han lärt sig mest av Sugen att lära mer? Kika på IHM Digital Marketing, som gör dig till en certifierad digital marknadsförare på några dagar.

Hon är digital inföding men långt ifrån duvunge. Till vardags är Louise Brudö affärscoach med ansvar för Acceleratorprogrammet på Chalmers Ventures. Hon har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt entreprenörskap och har startat och drivit egna bolag men också som regionchef för Venture Cup. Nu tar hon plats i stiftelsen IHMs styrelse och tillför kompetens för nästa generations lärande. Vad hoppas du kunna bidra med i IHMs styrelse? - Jag vill gärna tillföra ny kunskap och erfarenhet inom ett område som inte tidigare varit representerat i styrelsen. Jag är entreprenör och kvinna och hoppas kunna vara en representant för hela min generation digitala infödingar. Jag vill vara IHMs öron i omvärlden med bäring på den digitala transformationen, särskilt inom Edtech (Education Technology). Just nu startas kluster med företag som jobbar för att förändra hur man lär sig, och där är jag uppdaterad. Jag har också effektiva metoder och processer för hur man jobbar framåt, och jag har verktyg som...

Världens mest trendiga livsstil stavas LOHAS, Lifestyle of Health and Sustainability. Med 40 % av Sveriges befolkning i sitt grepp är denna köpstarka grupp en faktor som påverkar hela den svenska marknaden. Traditionella målgruppsindelningar är inte relevant för alla. Svensk konsumtion är inte längre direkt kopplat till konsumentens ålder, bostadsort och inkomst. Nu är det istället våra värderingar, vilka vi vill uppfattas vara, som främst styr våra köpval - och den livsstil som kanske bäst representerar denna nya tid heter LOHAS. Vill leva livet fullt ut Det mest centrala i LOHAS-kulturen är hälsa och hållbarhet - att leva livet fullt ut utan att det sker på någon annans bekostnad. Utifrån denna tanke är det viktigt att vara medveten om hur ens egna vardagsval, inte minst konsumtionsval, påverkar Sverige och omvärlden. Livsstilens inflytande har lett marknaden till en punkt där ekologiskt och etiskt hållbara produkter säljer som smör. Som exempel kan nämnas att ekohandeln stod för...

Jag är lärare på IHMs utbildning Säljare IT Solutions B2B med 25 års erfarenhet av branschen. Av de som gick utbildningen för tre år sedan (min första kull) har alla fått jobb. Efter utbildningen är man mycket attraktiv på marknaden eftersom det är en stor bristvara med välutbildad säljpersonal inom IT. Det är många av mina egna kunder som säger att den största framtida utmaningen är att finna just kompetenta säljare. Inom IT-området är dessutom lönen för säljare mycket högre än merparten av andra branscher. Enligt mig är det nödvändigt att ha en stabil utbildningsgrund att stå på om man vill lyckas med försäljning inom IT och konsten att leda en kund mot bättre lönsamhet.   IT-sektorn är i konstant förändring, på bara 12-18 månader kan den se helt annorlunda ut. Ta exempelvis Microsoft som jag besökte igår. Merparten av deras försäljning fram till för två år sedan var Windows och Office-paketen. Idag har dessa produkter sjunkit till 10% av försäljningen och istället står Microsoft ...

Nu har vi öppnat ansökan till höstens yrkeshögskoleutbildningar och intresset är större än någonsin. Utbildningarna designas tillsammans med företag för att matcha arbetslivets behov av kompetens, och de allra flesta får jobb när de går ut. De är kostnadsfria och berättigar till studiemedel, och teori varvas med praktikperioder ute på företag. Ett vinnande koncept! "Repetition är kunskapens moder" är ett gammalt talesätt som funkar bra för den som vill vinna en frågesport. Men i yrkeslivet är det annorlunda. Ingen kommer att be dig rabbla saker du råpluggat. Men du har en förväntan på dig att agera, och hur du väljer att agera beror på din kompetens. Här spelar våra praktikfall och affärscase och dina praktikperioder en avgörande roll. Du får tid att smälta dina kunskaper, reflektera över det du lärt dig och sätta dem i ett sammanhang. Du börjar agera, pröva dig fram - vad funkar, vad funkar bättre? Så växer din kompetens, sakta men säkert till handlingskraft - förmågan att i en giv...

Det är certifieringstider på IHM och vi vill gratulera våra 480 deltagare som nu premierats för sina insatser och med stolthet tagit emot sina certifikat. Grattis också till företagen därute som satsar på att utveckla era medarbetare! Vi hoppas att ni ger dem utmaningar som stimulerar dem att finna nya vägar att skapa kundvärde och öka konkurrenskraften. Stort grattis och lycka till med era framtida utmaningar! Här kommer några bilder ifrån denna glada tillställning i Stockholm, Göteborg och Malmö.                        

Genom att belöna dina medarbetare kan du få dem att göra det du vill att de ska göra. Men om du vill att de ska ta ett större ansvar och tänka själva får belöning motsatt effekt.   Ledarcentrum vid Försvarshögskolan bedriver forskning om ledarskap. De senaste rönen visar att destruktiva ledarbeteenden är långt mer skadliga än man tidigare trott. Det visar sig att passiva destruktiva beteenden över tid,  såsom feghet, osäkerhet, upplevas som rörig eller otydlig, kan få mer djupgående negativa konsekvenser än mer uppenbart dåliga beteenden som arrogans, orättvisa, hot, bestraffningar och överkrav.      Så hur ska man då bete sig som ledare? Alla har vi ju både bra och dåliga sidor. Den goda nyheten är att det går att göra något åt det, och en bra början är insikt om ditt beteende i olika situationer.   Det förhållningssätt som forskningen visar har tydligast påverkan på resultatet är Försvarhögskolans koncept Utvecklande ledarskap (UL). Det är också den ledarmodell som visats sig var...

Det roligaste är att se människor växa - därför jobbar jag på IHM. Att detta sker med skratt och glädje gör det bara än bättre. Det är en förmån jag har haft i 10 år, framförallt på IHM Projektledning i Stockholm. Min tro är att en bra projektledare kan leda projekt i vilken bransch som helst. Därför har jag en bakgrund som projektledare från olika branscher: IT, Bygg, Logistik, Detaljhandel. Idag jobbar jag på ett branschneutralt företag, GS1 Sweden. Kompetens, inte bara kunskap IHM Projektledning skiljer sig från andra projektledarkurser på marknaden. Det omfattar en hel del ledarskap (vilket många andra kurser förvånansvärt hoppar över), dessutom prövas kunskaperna gång på gång i övningar och verkliga praktikfall. Det innebär att programmet inte bara ger kunskap om, utan kompetens att faktiskt planera och leda ett projekt. Jag kan se hur nöjda deltagarna blir när de utvecklar en förmåga som de har användning av. Det är skillnad mot de 2-3 dagars kurser som trycker in mycket kunsk...

OBS! SAMTLIGA TJÄNSTER ÄR NU TILLSATTA. IHM växer och i höst har vi 14 utbildningsstarter på IHM Yrkeshögskola. Därför behöver vi förstärka vårt team och söker dig som vill jobba hos oss under våren med antagningprocessen i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Som antagningskoordinator på IHM får du en chans att ta del av en blomstrande affärsverksamhet som har siktet på framtiden. En tydlig struktur och härliga kollegor genererar trygghet och färdigheter som efter ditt uppdrag ger dig möjlighet att anta en framtida nyckelroll i alla typer av företag och organisationer!    Brinner du också för att se människor utvecklas? Härligt! Då kommer du att trivas strålande på IHM.   Tjänsterna gäller projektanställning från 1 mars till och med 30 juni. Vi intervjuar löpande och tjänsterna tillsätts så fort det känns rätt. Klicka på den ort du är intresserad av nedan och skynda dig med din ansökan!   OBS! Samtliga tjänster är nu tillsatta. Tack för visat intresse! Med vänlig hälsningIHM Business...

Energitips! För att skapa bättre effekt av möten så behöver vi skapa mer energi och ta med höger hjärnhalva. Den står får bl.a. intuition, känslor, kreativitet och att tänka helhet. Här kommer 4 enkla och fungerande övningar att ta till när du behöver ha en bra start eller öka energin under mötet. 2 st icebreakers: 3 påståendenFungerar bra på en grupp som träffats från några gånger till att de jobbar ihop för jämnan. Dela upp deltagarna i grupper 3-5 personer. Ge dem 5 minuter på att skriva ner 3 påståenden om sig själva. 2 skall vara sanna och en skall vara påhittad. När fem minuter har gått så börjar en i gruppen och läsa upp sina påståenden och därefter skall de andra gissa vilken som är påhittad. Sedan går man runt till alla i gruppen har fått läst upp sina. Denna övning fungerar att köras flera gånger då det brukar bli roligare påståenden varje gång! Mycket skratt och energi! Tidsåtgång ca 10 minuter. Högsta gemensamma nämnare Skapa smågrupper 3-5 personer. Varje grupp ska på n...

Chefsrollen har förändrats dramatiskt under senare år. En riktigt bra chef är inte den som vet mest - en riktigt bra chef kan leda affären, skapa engagemang och få andra att växa och synas. En riktigt bra chef agerar föredöme, inspirerar men har också modet att konfrontera. Och likt en idrottare som vill vara på topp, krävs ständig träning. Men vem ansvarar för att träningen blir av? - Att vara ledare och chef är ett tufft yrke och du bör veta vad du ger dig in på när du tackar jag till rollen. Det är du som bestämmer om du vill vara chef eller inte, säger Sara Rönnqvist, senior affärskonsult, på IHM i en artikel i Kollega. Många har potential att bli goda ledare, men för att lyckas och klara av att möta kraven finns det bara en väg att gå. Läs artikeln Uppgradera dig till ledare 3.0  

Som certifierad handledare i Försvarshögskolans (FHS) koncept Utvecklande Ledarskap (UL) har jag nyligen tagit del av den senaste forskningen. Modellen har utvidgats med att inte bara omfatta utvecklande beteenden inom ledarskap, utan också destruktiva beteenden och deras påverkan på individen och organisationen. Forskningen visar att gott ledarskap har en viss positiv inverkan på medarbetares motivation, men att negativ inverkan påverkade och drog ned motivationen mer. Man säger också att negativa beteenden ”smittar” i större utsträckning än positiva. Det innebär att bra händelser endast kan få övertaget om de är så många som fem gånger fler i antal än de dåliga. Med andra ord säger forskningen nu att du får bättre effekt som ledare om du arbetar med att minska dina mörka sidor än att utveckla dina ljusa. Intressant! Forskarna pratar också om att passiva destruktiva beteenden såsom feghet, osäkerhet, otydlighet och att vara rörig, över tid kan få mer djupgående negativa konsekvense...

Idag är årets viktigaste dag för Sveriges alla anordnare av YH-utbildningar. Dagen då Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) tillkännager vilka ansökningar som beviljats, med andra ord vilka utbildningar som får ingå i Yrkeshögskolan under kommande år.  Vi är oerhört stolta och glada över beskedet att 93% av våra ansökningar har beviljats. Siffran kan jämföras med genomsnittet på 43% för utbildningsanordnare inom vårt segment. Beviljade YH-utbildningar med start hösten 2018: Digital Marketing & Sales Analytics - Stockholm, Göteborg, Malmö E-commerce Manager - Stockholm, Göteborg, Malmö Ekonomi- och Redovisningskonsult - Göteborg, Malmö Konceptutvecklare Event och Besöksnäring - Göteborg, Stockholm Internationell Säljare B2B - Göteborg Säljare B2B - Stockholm Säljare IT Solutions - Göteborg, Malmö   Heltidsstudier på IHM?Antagningsperioden till höstens utbildningsstarter startar den 14 februari. Vill du veta mer om IHM och våra YH-utbildningar? Läs mer här  

Sidor

Till toppen av sidan Till topp