En Visual Merchandiser binder samman det virtuella och fysiska

Idag ser stora delar av handeln att en kombination av ett digitalt och fysiskt intryck utgör den effektivaste vägen till kunden. Utvecklingen har gjort att yrkesrollen Visual Merchandiser nu omvandlas – från att tidigare främst fokuserat på den fysiska butiken till att nu behöva ge ett helhetsintryck till kunden, med det bästa från både den virtuella och fysiska världen.

Internetshop600x.jpg

En Visual Merchandiser arbetar med att förtydliga produkter och varumärke i en butik så att det visuella intrycket leder till både konvertering och varumärkeskännedom. Det kan röra sig om hur kampanjer ska framställas, vilken layout butiken eller hur man designar skyltfönstret och vilka produkter man väljer att placera där.

Tidigare har rollen som visual merchandiser i stor utsträckning varit centrerad kring en eller flera fysiska butiker – men i och med den digitala omställningen har det blivit minst lika relevant att även E-shoppen ger ett kundmedvetet visuellt intryck. För precis som den fysiska handeln har E-handeln en butikslokal i form av en hemsida och ett skyltfönster i form av en första sida där olika produkter frontas. Den stora utmaningen för Visual Merchandisers idag har blivit att foga samman intrycken från butiker som båda arbetar fysiskt och digitalt.


Vilken yrkesroll skulle passa dig bäst?

IHM yrkeshögskola tar dig raka vägen till arbetsmarknadens framkant. Se våra yrkesguider och läs om vilket yrke som passar dig bäst


Nu ökar kompetensbehovet för moderna och nytänkande visual merchandisers med rask takt inom svensk handel, medan andra yrkesroller som exempelvis butiksledare istället förväntas minska i antal de kommande åren.

Det är utifrån det perspektivet som IHM tillsammans med 29 företag tagit fram det helt nya utbildningskonceptet Visual Merchandiser – Unified commerce, en utbildning inom yrkeshögskolan som ska hjälpa till att säkra kompetens inom detta nya fält. Så här säger en av företagsrepresentanterna, Zophia Karlsson från E-commerce recruit om den nya utbildningssatsningen:

"Jag tycker det är en högst relevant utbildning då den kopplar ihop fysiskt med digitalt. Det är en kombination av Online Merchandiser och Visual Merchandiser"

– Jag tycker det är en högst relevant utbildning då den kopplar ihop fysiskt med digitalt. Det är en kombination av Online Merchandiser och Visual Merchandiser. Det är steget längre än omnikanal där kundbeteende och kundresa måste förstås för ett optimalt resultat. Jag tror också att det är en utbildning som kommer bli oerhört viktig i bolag som digitaliseras, finns fysiskt idag och vill satsa på E-handel men inte har en intern kunskap sedan innan.

Den 16 augusti drar utbildningen igång i Malmö och våren 2023 förväntas den första kullen av visual Merchandisers komma ut på arbetsmarknaden - handlare som ser båda de digitala och fysiska möjligheterna den framtida kundresan.


Framtidens Visual Merchandisers utbildas på IHM

Få kompetens att arbeta med visuell kommunikation i digitala och fysiska butikskoncept.