För vaccin och mot konspirationer - Emma Frans föreläser på IHM

Under coronapandemin har medieprofilen, epidemiologen och författaren Emma Frans blivit en viktig röst för ett vetenskapligt förhållningssätt. Den 26 mars är det dags för henne att kliva upp på IHM:s digitala scen och föreläsa om hur vi möter dagens "infodemi". Vi ringde upp Emma för att få ett smakprov på vad hennes webinar kommer innehålla.

Emma frans profil 600x.jpg

Emma Frans

Hej Emma - Vad har varit ditt största fokus den senaste tiden?

– Jag har lagt mycket fokus på pandemin och frågorna som berör den. Det har spridits en hel del felaktigheter, konspirationsteorier och feltolkningar av vetenskap i olika medier. Vi har också på många sätt befunnit oss i ett ovisst läge, där vetenskapen kanske inte kunnat ge alla svaren och där forskare är oense. I det har jag också fått en viktig roll i att försöka förklara vad vi vet och vad vi inte vet.


Emma Frans - Hur stoppar vi en infodemi?

Lunchwebinar på IHM den 26 mars - kl 12:00


Vad gjorde att du kom in på den vetenskapliga linjen från början, hur blev du vetenskapens försvarare?

– Mycket handlar om att jag själv befann mig på sociala medier och såg att det bland annat spreds felaktigheter kring vaccin, att det var farligt och ökade risken för autism, vilket är något som står helt på tvärs mot vad vetenskapen säger. De senaste åren har det blivit allt tydligare vilka problem som växer fram när människor upphör att ha en faktabaserad bild på hur världen ser ut.

"Sedan upplysningen har man på många sätt haft en fortsatt utveckling mot ett mer kunskapsbaserat samhälle och en bättre värld, men nu ser vi faktiskt en tillbakagång."

Vad för typ av problem tänker du på, kan du exemplifiera?

– Ett exempel är mässling som skulle kunnat vara utrotat vid det här laget, men istället ökar i förekomst, bland annat i delar av Europa. Vi ser också att politiska ledare vinner mer mark genom att medvetet sprida desinformation. Sedan upplysningen har man på många sätt haft en fortsatt utveckling mot ett mer kunskapsbaserat samhälle och en bättre värld, men nu ser vi faktiskt en tillbakagång.

Vad beror det här på?

– Det beror på en rad faktorer, inte minst det nya digitala landskapet där vem som helst kan sprida felaktigheter. Internet är också en miljö där man kan välja ut vilken information som passar ihop med ens egen världsbild. Det här blir problematiskt eftersom alla människor kan göra det här skilt från varandra vilket gör att våra verklighetsbeskrivningar i allt högre grad börjar skilja sig från varandra.

Emma Frans 2 profil 600x.jpg

När Emma Frans auktionerade ut en föreläsning via Musikhjälpen i december förra året var IHM lyckliga nog att vinna budgivningen. Den 26 mars kl 12:00 sänds resultatet!

Vad kan det här leda till?

– Exempelvis under pandemin så kan vi se att vissa hävdar att det som hänt i Sverige är en fullständig skandal, medan andra människor tittar på överdödligheten i Sverige och säger att Sverige inte ligger särskilt högt i dödstal i jämförelse med andra europeiska länder som faktiskt haft lockdowns. I den frågan man verkligen hitta belägg både för och emot att den svenska strategin varit både lyckad och katastrofal. När vi slutar vara överens om hur världen ser ut så kan vi alltid hitta belägg som stärker just vår egen bild.

"Redan i mars hade folk bestämt sig för vad som var bäst och hur viruset skulle hanteras trots att det var långt innan någon fakta fanns tillgänglig"

Vilka tips skulle du ge till sanningsökande mediekonsument i coronakrisen?

– Det värsta vi människor vet är ovisshet, vi vill gärna ha snabba svar, men problemet med en pandemi och ett nytt virus som vi inte kände till för ett år sedan - är att det inte finns några svar från början. Man bör därför inte låsa sig fast i en ståndpunkt tidigt, vilket jag upplevde att många gjorde förra året. Redan i mars hade folk bestämt sig för vad som var bäst och hur viruset skulle hanteras trots att det var långt innan någon fakta fanns tillgänglig.

Många forskare är mycket oense i frågor som rör coronaviruset, vilka experter ska man lita på?

– Jag skulle säga att de mest trovärdiga experterna är de som är transparenta med osäkerheterna som finns, det är nog så att de som är mest tvärsäkra är de som är minst vetenskapliga.

Varför tror du att bedömningarna rörande den svenska hanteringen av coronaviruset ser så olika ut?

– Det är nog inte så konstigt att man gör olika bedömningar av läget. Vissa har haft fokus på att få ner smittspridningen så mycket som möjligt medan andra beaktar de negativa aspekterna av att stänga ner delar av samhället. handlar det inte om att vissa har rätt och att vissa har fel utan snarare om att vissa gör en helhetsbedömning och att vissa är väldigt specificerade på en parameter av frågan.

Hur överraskad blev du själv när corona-viruset slog till förra året?

– Alla visste att en pandemi skulle komma förr eller senare, men de flesta experter trodde att det skulle drivas av ett influensavirus och inte ett coronavirus, de tidigare coronavirusen som orsakat sjukdomar som SARS och MERS blev aldrig pandemier utan spred sig mer begränsat. Jag var faktiskt orolig när viruset kom och sa redan i en intervju i januari förra året att det här var något man borde ta på allvar. Men sen var jag inte beredd på att det skulle bli så här omfattande.

"Jag pratar om konspirationsteorierna, 5G och Covid-19 och även konspirationsteorier kring vaccin och vem man ska lyssna på när experter blir oeniga."

Nu ser vi fram emot ditt webinar här på IHM, vad tänker du prata om?

– Jag tänker prata om det här frågorna. Jag använder framför allt det som hänt under året som exempel, jag pratar om konspirationsteorierna, 5G och Covid-19 och även konspirationsteorier kring vaccin och vem man ska lyssna på när experter blir oeniga.

Vad har du för andra planer framför dig?

– Jag har dels ett uppdrag som demokratiambassadör eftersom demokratin firar hundra år i Sverige i år, så i det kommer jag jobba med folkbildning kring demokratifrågan. Sedan så är jag engagerad i vaccinfrågan. Jag tror inte vaccinmotstånd kommer bli ett stort problem här eftersom Sverige är ganska förskonat i det avseendet. Men jag tror samtidigt det är viktigt att vara vaksam kring det här frågorna och förklara varför det är viktigt att vaccinera sig.

Hur stora är möjligheterna för vaccinet att ta oss ur corona-krisen?

– Vi kommer nog behöva förhålla oss till corona under lång tid, men vaccinet kommer ändå ändra förutsättningarna för oss och risken för allvarlig sjukdom kommer minska. Det kan komma mutationer som gör att vaccinet blir mindre effektivt, men då kan man förhoppningsvis förändra vaccinet så att det skyddar bättre även mot mutationer. Vaccinet kommer helt klart förbättra förutsättningarna för oss.


Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före