Nytt kompetensstöd för krisdrabbade företag

Vid årsskiftet beslutade riksdagen om ett nytt stöd på 80 miljoner riktat till svenska företag som drabbats hårt under coronapandemin. Stödet innebär ett 60-procentigt kostnadsavdrag på utbildning av kortidspermitterad personal – ett mycket välkommet steg för företag som satsar på att kompetensutveckla sig genom krisen.

Stödet innebär att alla företag som är berättigade till korttidspermitteringar nu också får möjlighet att kompetensutveckla sin personal med ett kostnadsavdrag på 60 procent. Tanken är att stödet ska vara ett incitament för svenska företag att kompensutveckla sin permitterade personal och på det sättet stärka sig genom krisen och inte låta värdefull tid gå till spillo. Så här skriver Tillväxtverket på sin hemsida:

”Åtgärden blir ett sätt att kunna nyttja den tid en arbetstagare är arbetsbefriad till att höja kompetensen hos såväl företaget som individen.”

Arbetsgivaren betalar således enbart 40 procent av totalkostnaden för kompetensutveckling för de anställa som är permitterade, medan staten står för resten – upp till ett maxbelopp som rör sig mellan 10 000 och 20 000 kronor per arbetstagare.

Ansökan om ersättning ska göra till Tillväxtverket som planerar att öppna ansökningen först i april, stödet ska sedan kunna sökas retroaktivt från och med första januari 2021 och året ut.

Christian Castwall är IHM:s affärsområdeschef för öppna och företagsanpassade utbildningar för yrkesverksamma och han ser mycket positivt på nya stödet.

– Det är en mycket utmanande situation för många företag med stora permitteringar som följd, samtidigt som behovet av kompetensutveckling är större än någonsin givet de stora förändringar som sker i svenskt och internationellt näringsliv. Därmed är detta ett mycket välkommet stöd för utsatta företag eftersom det öppnar upp möjligheterna till att faktiskt våga satsa på utveckling av den egna personalstyrkan. Permitterad personal har tiden att kompetensutveckla sig själva, vilket gynnar dem själva, deras företag och näringslivet i stort. Jag tror det här stödet kommer betyda mycket för många.

Hur ska du och ditt företag ta nästa steg i er utveckling?