Marknadsföring

På kort sikt handlar marknadsföring om att åstadkomma köp. En marknadsförare måste kunna bevisa det affärsmässiga värdet av sina aktivitetsval. En marknadsförare förväntas också kunna bedöma vilka medie- och försäljningsaktiviteter som ger tillräcklig effekt för att affärsmålen ska uppnås.

I det korta perspektivet är förmågan att skapa uppmärksamhet, väcka behov och generera köp avgörande. I fokus står arbetet med olika medie- och försäljningskanaler.

I dagens digitala verklighet, där massor av medier och försäljningskanaler står till förfogande, blir det allt svårare för marknadsförare att välja rätt, nå ut och göra avtryck hos målgrupperna. Det är en stor utmaning när valmöjligheterna är många och budgeten för säljaktiviteter och medieköp måste kunna motiveras utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Det är också en stor utmaning att skapa balans mellan aktiviteter som ska driva försäljning och åtgärder som syftar till att bygga varumärke.

På lång sikt handlar marknadsföring om att erbjuda kundlösningar, där leverantören och kunden tillsammans skapar värde. Marknadsföringens fokus blir då hur företaget skapar och utvecklar relationer, inte bara med sina kunder utan även med det nätverk av leverantörer och distributörer som företaget samverkar med i värdeskapandet.

Här handlar det om hur alla i organisationen agerar för att företaget ska uppfattas som en förtroendegivande partner som kan tillfredsställa kundens behov på ett överlägset sätt. Ett förtroende som lägger grunden för en ömsesidig lojalitet och en långsiktig lönsamhet för företaget. I fokus står det förbättrings- och utvecklingsarbete som berör företagets varumärke och erbjudande. Syftet här är att åstadkomma köp i framtiden, och dessa aktiviteter måste marknadsföraren kunna motivera ur långsiktigt lönsamhets- och kassaflödesperspektiv.

Till toppen av sidan Till topp