Avancera strategiskt på marknaden

Den här sidan är för dig som tänker stärka din roll som marknadsförare (strategiskt)

Om du är säker på att du har hamnat rätt kan du snabbscrolla till listan längst ner på sidan. Men om du vill veta varför och för vem dessa utbildningar finns så tar vi det från början…

Ja, här pratar vi alltså om att ta nästa steg i rollen som marknadsförare. Men om du vill avancera och få mer ansvar betyder det förstås att du redan är i gång på ett eller annat sätt. Den här sidan är därför framtagen med några olika scenarion i åtanke.

Det kan till exempel handla om att du:

  • Jobbar på en marknadsavdelning och vill ta större ansvar för det strategiska arbetet
  • Jobbar som projektledare och behöver mer kunskap om dagens marknadsföringsmöjligheter
  • Jobbar inom försäljning och vill koppla på marknadsföring till ditt expertområde
  • Har eller är på väg in i en kommersiell ansvarsbefattning

Det handlar inte om att du måste ha en specifik titel (och med tanke på hur många olika marknadsföringstitlar det finns idag, skulle vi bara göra oss en otjänst i att försöka lista alla som har nytta av utbildningarna nedan.)

Utbildningarna vi erbjuder förutsätter snarare att du vill bli (mer) involverad i de stora frågorna kring er marknadsföring. Men kan också vara värdefulla om ditt företag behöver hjälp att ta sig framåt.


“It was the best of times it was the worst of times...” Charles Dickens


Det har aldrig varit enklare att publicera något och det har aldrig varit svårare att bli lyssnad på. Marknadsföring idag är med rätta både spännande och inte minst förvirrande. Nya medier och kanaler poppar upp, nya verktyg konkurrerar mot traditionella arbetssätt.

Drömbilden om hur vi vill att saker och ting ska fungera grumlas lätt av intensifierat tempo, spridda viljor och budgetfrågor.

Till sist hörs ledningen i ödesmättad samklang:

– Vi ska göra en digital transfomation!
– Vi måste jobba datadrivet!
– Vi behöver förstå hela kundresan!

– Annonserar vi på TikTok än..?


“A vision without a strategy remains an illusion” Lee Bolman


Oavsett vilken utmaning du och din organisation står inför är drömbilder och visioner bara användbara om det finns processer och strategier bakom dem. Vi måste jobba för det vi vill uppnå – helt enkelt.

Så låt oss undersöka vilka utbildningar vi på IHM kan erbjuda i din resa mot strategisk klarsyn.

6 utbildningar inom marknadsföring

Och pedagoger som vi är, är de uppdelade i 3 kategorier:

  • Affärsutvecklande helhetsperspektiv
  • Möt de digitala möjligheterna
  • Vad är marknadsföring utan försäljning?

Affärsutvecklande helhetsperspektiv


Business Management

Grunden för att göra rätt affärsval är insikt i vad kunderna vill ha och vad som skapar lönsamhet. Den färdigheten vill vi ge dig som har eller är på väg in i en kommersiell ansvarsbefattning. Marknadsföring är en del, men den ska hänga ihop med ekonomi, organisation och ledarskap också.

Growth & Marketing Strategy

Det finns en rad konkurrensfördelar att vinna på att förstå vad som får varumärken att växa. Det övertaget vill vi ge dig som har eller är på väg in i organisationens säljledning, marknadsledning eller produktfunktion.


Möt de digitala möjligheterna


Strategisk digital marknadsföring

En utbildning som ger dig kunskap att kunna ta korrekta beslut på strategisk nivå. Du får konkreta verktyg för att öka företagets digitala närvaro och ta kommunikationen hela vägen från strategi till konvertering och optimering.

Digital analys

Att ha förståelse för och kunna ta beslut baserat på data bli allt viktigare för fler funktioner och medarbetare. Kursen är för dig som jobbar inom marknadsföring, försäljning eller annan befattning med resultatansvar oavsett om du är egenföretagare eller arbetar inom en stor organisation.


Vad är marknadsföring utan försäljning?


Sales & Marketing Management

Modern påverkansteori visar hur sälj- och marknadsfunktionen kan utformas för att framkalla försäljning. Den kunskapen vill vi ge dig som har eller är på väg in i en ledande roll inom företagets försäljning eller marknadsföring.

Modern säljledning

60– 90% av kundernas köpresa är klar innan kunden väljer att ta kontakt med en säljare. Säljaren står då med en ofta bestämd kund som lagt mycket tid på egen research och som dessutom bjuder in fler leverantörer till samtal. Hur gör man för att påverka kunden då?