5 digitala färdigheter

Behovet av digital kompetens är stort. Ofta efterfrågar man det mesta, och gärna personer med lång erfarenhet. Men har du kunskap inom följande områden blir du snabbt attraktiv på arbetsmarknaden.

1. Behärska Google Analytics

Google Analytics är idag navet för de flesta marknadsavdelningar när det kommer till digitalt. Att kunna förstå, tolka och ta fram data är centralt. Samtidigt brottas många företag med att datan ligger hos externa konsulter, och att man har begränsade möjligheter att förstå det man ser. Genom att lära dig använda och utnyttja potentialen i systemet, som en stor majoritet av svenska webbplatser använder, blir du en efterfrågad resurs.

2. Lär dig omvandla mål till mätbara nyckeltal

Mål och KPI:er pratar de flesta företag om. Men kunskap om hur man bryter ner och använder sig av övergripande affärsmål i digital marknadsföring är det få som har. Genom att skaffa sig kunskap om hur de övergripande målen kan bli konkreta, mätbara nyckeltal blir man en viktig spelare i det moderna marknadsarbetet, samtidigt som du kan ge svar på den eviga frågan; gör vi rätt saker?

3. Agilt är A och O

Att arbeta agilt kan låta som en plattityd. Men faktum är att väldigt få organisationer utnyttjar den potential som finns i att använda sig av tillgänglig och aktuell data. Genom att snabbt agera och justera marknadsföringen baserat på insikter ser man till att ständigt fokusera på de aktiviteter som ger mest effekt, samtidigt som man slutar med det som inte levererar.

Att förstå att vi inte kan planera för långt framåt, att en budget måste kunna flyttas mellan aktiviteter och förklara fördelarna med detta, är en kompetens som de flesta företag behöver just nu. Framförallt på marknadssidan.

4. Balansen mellan räckvidd och innehåll

Räckvidd och innehåll är två självklara delar i marknadsföringen. Dock tenderar man att fokusera lite för mycket på någon av delarna. I vissa fall producerar man mängder av innehåll som aldrig konsumeras, eller i bästa fall av ett fåtal. Mängder av bra innehåll har aldrig möjligheterna att nå ut till den publik eller målgrupp som kan vara intresserade.

I andra fall har man ett tydligt fokus på att spendera pengar på räckvidd, oavsett om innehållet levererar eller inte. Att förstå och kunna motivera fördelningen mellan dessa två aktiviteter är en otroligt viktig kunskap i det digitala landskapet.

5. Lär av, lär om, lär nytt

Ständigt lärande är ett måste, men samtidigt är det många som stagnerar. Genom att ta del av den information som finns samt hålla sig uppdaterad visar man att man har kapacitet att förhålla sig till en föränderlig värld. Ingen vet vad som kommer att fungera om 2, 5 eller 10 år. Men det är tydligt att vi kommer behöva fylla på med mycket ny kompetens. Visa att du kan göra det.

Max Wimnell, Vekst är lärare på IHM Digital Marketing och IHM:s utvecklingspartner inom digital marknadsföring.

Testa IHM:s expertis - kom på en gratis provlektion