Hoppa till innehåll
None None 09/29/2023, 07:20 2fb9ce25-2214-4133-83e2-11049fcaf1bc
hero1
Alla utbildningar/

International Account Manager

Om utbildningen

Vill du skapa långsiktiga affärsrelationer utanför Sveriges gränser? International Account Manager är en kvalificerad säljutbildning som utvecklar ditt affärsmannaskap med inriktning mot exportförsäljning och ekonomi.

Internationell handel är en viktig marknad i Sverige. Sedan början av 90-talet har exporten ökat betydligt i relation till landets BNP och de senaste 20 åren har den omfattat omkring 40–50% av Sveriges BNP. Det gör personer som kan skapa goda affärsrelationer och som förstår den internationella marknaden eftertraktade på arbetsmarknaden. 

Utbildningen passar dig som har förmågan att bygga förtroende, har god social förmåga och ett personligt driv som får dig att vilja förändra och påverka. Vi lär dig att driva affärsmässiga säljprocesser utifrån kraven på kundvärde och lönsamhet och ger dig specialiserade kunskaper i bland annat försäljning, ekonomi och juridik.

Account Manager B2B, Account Manager Digital Solutions & International Account Manager

Du kanske även är intresserad av utbildningarna Account ManagerAccount Manager Digital Solutions  eller Key Account Manager


Varför välja YH på IHM?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.

IHM ÄR FÖR DIG SOM VILL UTMANAS

Här förbereds du inför din karriär men också för att göra avtryck och skillnad.

Om du ska lyckas med det behöver du lära dig mer än teorier och modeller – här vill vi att du tänker kreativt, ifrågasätter, analyserar, diskuterar och inspirerar.

Det kräver engagemang. Engagemang kan synas på olika sätt. Det märks på din delaktighet under lektionen. Som när du vågar fråga om det du inte vet. Eller delar med dig av det du vet.

Det märks på all din tid du investerar i att närvara. Men också när du tar dig tiden du behöver för att komma förberedd. Oavsett utmaning.

För IHM är för dig som vill utmanas. Och då är frågan: Är IHM rätt för dig?


Utbildningsmål

Utbildningen International Account Manager ger dig kompetens inom exportförsäljning, ekonomi, affärsmannaskap, internationell handel och logistik samt projektledning - en profil som gör dig mycket attraktiv i yrkesrollen.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård på internationella marknader i yrkesrollen som B2B-säljare.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden  såsom digital marknadsföring, företagsekonomi och internationell affärsjuridik.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård på internationella marknader i yrkesrollen som B2B-säljare.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete på internationella marknader i yrkesrollen som B2B-säljare.
 •  Lösa sammansatta problem inom försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete på internationella marknader i yrkesrollen som B2B-säljare.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska inom försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete på internationella marknader i yrkesrollen som B2B-säljare.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård på internationella marknader på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som B2B-säljare.
 •  Övervaka försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete på internationella marknader samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som B2B-säljare.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:

 • Internationell (export-) Säljare B2B
 • Säljkonsult
 • Account Manager
 • Key Account Manager
 • Sales Manager/företagssäljare
 • Projekt – och säljledare

Ansökan

Ansökan är öppen!

Ansök senast 2 oktober.

1. Registrera dig på Yh-antagning
2. Säkerställ behörighet
3. Bifoga gymnasiebetyg
4. Lämna in din ansökan!

Ansök nu

Ort och startdatum

Stockholm

 • 15 januari 2024

Omfattning

Platsbunden 80 v heltid inkl. 27 v praktik (LiA)

Språk

Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.

Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstöd?

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om kursen och kommande starter.

Anmäl ditt intresse här

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Vill du veta mer?

Kurser

Affärsekonomi (Stockholm 30p, Göteborg 25 poäng)

Kursen behandlar hur affärsverksamhetens övergripande och långsiktiga målsättningar omvandlas till konkreta och mätbara budgetar och kalkyler. Under kursen utvecklas kunskaper kring ekonomiska begrepp och förmåga att
hantera komplexa beslutssituationer och ge välgrundade förslag med stöd i kalkyler och nyckeltal för ökad lönsamhet.

Affärsmannaskap (Stockholm 30 poäng, Göteborg 25 poäng)

Kursen består av Entreprenörskap, Marknadsstrategi och Verksamhetsstrategi och utvecklar kunskaper och färdighet kring affärsverksamhetens grunder och bidrar till utvecklandet av ett affärsmässigt helhetsansvar i yrkesrollen. Kursen syftar särskilt till att synliggöra verksamhetens sälj- och marknadsarbete utifrån kraven på kundnytta och lönsamhet.

STOCKHOLM
Business English (20 poäng)

Kursen ger språkliga och kommunikativa färdigheter som gör det möjligt att framgångsrikt och affärsmässigt agera i en internationell affärsmiljö och i kulturöverskridande affärsrelationer. Kursen syftar övergripande till att utveckla
kompetenser för att ingå i affärsmässiga relationer med utländska kunder och uppdragsgivare.

GÖTEBORG
Business English - Cross Culture Communication (20 poäng)

Kursen ger språkliga och kommunikativa färdigheter som gör det möjligt att framgångsrikt och affärsmässigt agera i en internationell affärsmiljö och i kulturöverskridande affärsrelationer. Kursen syftar övergripande till att utveckla
kompetenser för att ingå i affärsmässiga relationer med utländska kunder och uppdragsgivare.

STOCKHOLM
Försäljning 1 – Grunder inom försäljning (25 poäng)

Kursen utvecklar kunskaper och färdigheter kring att hantera kvalificerad personlig och komplex försäljning, och att bygga långsiktiga kundrelationer med hänsyn till kraven på kundnytta och lönsamhet. Kursen behandlar presentationsteknik, säljmetodik, säljretorik, kundstrategier och behovsanalyser och avser särskilt förmågan att kunna planera, genomföra och utvärdera säljsamtal och kundbesök.

GÖTEBORG
Försäljning 1 – Grunder inom försäljning (25 poäng)

Kursen utvecklar kunskaper och färdigheter kring att hantera kvalificerad personlig och komplex försäljning, och att bygga långsiktiga kundrelationer med hänsyn till kraven på kundnytta och lönsamhet. Kursen behandlar presentationsteknik, säljmetodik, säljretorik, kundstrategier och behovsanalyser och avser särskilt förmågan att kunna planera, genomföra och utvärdera säljsamtal och kundbesök.

Försäljning 2 - Digital and Social Selling (Stockholm 25 poäng, Göteborg 20 poäng)

Kursen syftar övergripande till att utveckla kunskaper och färdigheter kring att planera, genomföra, analysera och utvärdera sälj- och marknadsaktiviteter i digitala kanaler och sociala medier. Ämnesinnehållet spänner över dels det digitala marknadsföringsområdet och dels digital B2B-försäljning som benämns som Social Selling.

Försäljning 3 - Internationell B2B (Stockholm 25 poäng, Göteborg 30 poäng)

Kursen syftar övergripande till att utveckla kunskaper och färdigheter kring komplex B2B-försäljning. I kursen behandlas särskilt säljplanering, säljprocessen, lönsamhet och säljstrategier för komplex, bransch- och produktneutral B2B-försäljning.

Försäljning 4 - Key Account Management (25 poäng)

Kursen avser försäljningsarbete som syftar till att utveckla hållbara, långsiktiga och lönsamma affärsrelationer med företagets strategiska nyckelkunder. Särskilt avser kursen att utveckla kunskaper och förmågor kring intern-, kund- och marknadsanalyser som bildar underlag för beslut om kundurval, planering och uppföljningsarbete och som syftar till att säkerställa lönsamhet och kundnytta.

Affärsjuridik med internationell inriktning (20 poäng)

Kursen i svensk och internationell affärsjuridik avser de juridiska bestämmelser som bildar förutsättningarna och villkoren för att bedriva försäljning B2B på exportmarknader och i internationella affärsmiljöer.

Internationell handel (25 poäng)

Kursen avser branschkunskaper inom exportnäringen och internationell försäljning med tyngdpunkt på internationell ekonomi, handel och utbytet av varor, tjänster, kapital, arbetskraft och kunskap mellan olika världsdelar. Särskilt syftar kursen till att utveckla förståelse för, och att i rollen som internationell säljare förhålla sig till, den internationella handels utveckling, dess aktörer, ekonomiska förutsättningar och juridiska spelregler.

GÖTEBORG:
Internationell handel & export (30 poäng)

Kursen avser branschkunskaper inom exportnäringen och internationell försäljning med tyngdpunkt på internationell ekonomi, handel och utbytet av varor, tjänster, kapital, arbetskraft och kunskap mellan olika världsdelar. Särskilt syftar kursen till att utveckla förståelse för, och att i rollen som internationell säljare förhålla sig till, den internationella handels utveckling, dess aktörer, ekonomiska förutsättningar och juridiska spelregler.

Projektledning i säljprocessen (25 poäng)

Kursen avser att utveckla kunskaper och färdigheter kring att hantera projekt utifrån både beställar- och projektlednings-perspektivet. Kursen tar sin utgångspunkt i att projektarbetet blivit en allt vanligare arbetsform för att hantera snabba för-ändringar och omställningar inom komplex B2B-försäljning och marknadsföringsarbete. Innehållet behandlar hela kedjan av aktiviteter från idé till utvärdering och rapportering som byggs upp av projektledningens olika teorier, metoder och verktyg.

Lärande i Arbete 1 (50 poäng) & 2 (Stockholm 75 poäng, Göteborg 80 poäng)

Under två praktikperioder deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag, och tillämpar dina nya kunskaper där. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter från skolan att lösa.

Examensarbete - Business Case (30 poäng)

Den avslutande uppgiften på utbildningen är ett examens-arbete, där du tillämpar dina kunskaper praktiskt och pro-fessionellt i en given beslutssituation. Arbetet görs i grupp och genomförs för en uppdragsgivare från näringslivet.

image

Vad gör en Account Manager?

Vad innebär rollen som Account Manager idag? Vi ställde frågan till fem yrkesverksamma Account Managers som alla svarar utifrån sin roll och sin vardag.

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till både lån och stöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kostnad för litteratur tillkommer.

Behörighet

Grundläggande behörighet: lägst godkänt betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Godkänt betyg i kursen:

 • Engelska 6 (Engelska B)

På utbildningen i Göteborg krävs utöver den grundläggande behörigheten och Engelska 6 även godkänt betyg i en av dessa kurser:

 • Matematik 2 (Matematik B)
 • Företagsekonomi 1 (Företagsekonomi A + B)


REELL KOMPETENS
Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan IHM Business School istället göra en bedömning av din reella kompetens. Detta gäller även om du saknar formella meriter för en särskild behörighet, t.ex. godkänt betyg i en gymnasiekurs.

För att ansöka om reell kompetens laddar du ner kompetenskartläggningsformuläret här och följer instruktionerna. Det ifyllda formuläret och de intyg som styrker din reella kompetens laddar du sedan upp i din ansökan på yh-antagning.se. Mer information om reell kompetens.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Övrig information om antagningsprocessen och hur du ansöker till IHM Yrkeshögskola hittar du på sidan Ansökan & Antagning. Tips! Ansök tidigt - då har du tid att komplettera din ansökan om något saknas.

När du får ditt antagningsbesked behöver du bekräfta att du önskar behålla din studieplats eller tacka nej. Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre.  Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

Har du frågor till IHM Yrkeshögskola?

Du kan skicka en fråga till oss, ringa oss, chatta med oss, boka rådgivning och läsa svaren på vanliga frågor.

image

Account Manager i gaming-industrin

Sedan examen har Stefanie Molnar hunnit passera Dreamhack och är idag Account Manager hos Microsoft via konsultbolaget Market Partner. Här är hennes inspirerande resa rakt in i gaming-industrin.

Sagt om

Kontaktuppgifter till Christopher Fahlsten

Roll: Sales Representative, Cloetta

Efter ett par år som säljare i möbelbutik hade Christopher inget utrymme kvar att utvecklas. I och med hans YH-utbildning på IHM blev det ändring på det. Idag har han det absolut bästa jobbet han kan tänka sig, som Sales Representative på livsmedelsföretaget Cloetta.

Kontaktuppgifter till Andrew Jarder

Roll: VD, Nemo-q International

Internationell Säljare är en riktigt bra och komplett säljutbildning från engagerade och duktiga lärare från näringslivet. Att studera på IHM ger också stora möjligheter till att bredda sitt nätverk genom nya kamrater och praktikplatser. Alla som går här blir som en liten familj, som gärna anställer och hjälper varandra.

Kontaktuppgifter till Linda Sato

Roll: Filialchef, Stena Ståhl

YH-utbildningen på IHM inom B2B-försäljning gav Linda en rivstart i karriären och har tagit henne hela vägen till rollen som filialchef på Stena Stål. Varför välja en karriär inom B2B-försäljning? Hör henne berätta här!

Kontaktuppgifter till Fabian Spennare

Roll: Business Developer, EasyPark

– Utbildningen passade mig och min personlighet bra eftersom jag är en väldigt praktisk person och det är en väldigt praktisk och verklighetsförankrad utbildning. Vi gjorde arbeten som efterliknade arbetssätten som de ser ut i verkligheten, det vill säga skapa affärsplaner, marknadsplaner och projektbaserade jobb istället för att bara skriva uppsatser. Allt det där passade mig väldigt bra.

Kontaktuppgifter till Alexander Pärleros

Roll: Entreprenör och grundare av Framgångspodden

IHM har gett mig en bred bas att stå på, så att jag känner en säkerhet. En bra utmaning som gav mig den kunskap jag behövde för att bli en starkare affärsman och kunna fatta rätt beslut. Jag fick med mig mycket kunskaper att använda direkt i mitt yrkesliv och det var mycket som kompletterade det jag redan kunde. Jag gick från att vara säljare till att våga bli VD.

Kontaktuppgifter till Frida Larsson

Roll: Student Internationell Säljare B2B

Jag kunde inte se mig själv på universitetet, jag kan inte sitta still och höra någon föreläsare, jag måste göra, jag måste diskutera och öva praktiskt för att lära mig. Min svåger har gått på IHM och berättat om upplägget som är här, och jag bestämde mig för att gå på IHM.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LiA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. Nedan se du några av de som är aktiva i ledningsgruppen för just den här utbildningen.

Läs mer om hur vi samarbetar med näringslivet

Företag? Samarbeta med oss!

Föreläs - Ta emot LIA-praktikanter - Utveckla utbildningar - Samarbeta i examensarbeten. Som samarbetspartner till IHM Yrkeshögskola utvecklar du ditt företag.

Partnerföretag

Sigma Technology | Maersk | Friday Tech Recruitment | Blueberry | Boxon AB | Nomadjobs | Vimentis AB | Atria Sverige AB | Office Management | ACO Nordic AB | Sitoo | Accenture | Carpe Diem | TUI | Viking Beds | Axians | Proad | Eastnet | Tryggsam

Vanliga frågor & svar

Praktik under utbildningen - hur fungerar det?

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA - lärande i arbete, och är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Under praktiken utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens och du får möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär och en eventuell rekrytering.

Vad innebär grundläggande behörighet?

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

När skickas antagningsbeskedet ut?

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under andra veckan av december. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före

Relaterade utbildningar

Account Manager Digital Solutions

80 veckor  |  Heltid

Account Manager B2B

80 veckor  |  Heltid

Public Bid Manager

80 veckor  |  Heltid