Management

Det kunden vill ha, och är beredd att betala för, växlar ständigt. Därför behöver både verksamheten och människorna arbeta med ständig förbättring och förändring. För många innebär det inte bara att lära nytt, utan även att lära av och lära om.

Management handlar om att ständigt förbättra och utveckla sin affärsverksamhet. Antingen genom att prestera mer med de resurser och människor du har i organisationen, eller genom att åstadkomma samma prestation med mindre resurser och ge människorna tid att utveckla verksamheten till en ny nivå. 

Management innebär också att sätta kunden och människorna i centrum för allt som pågår i affärsverksamheten och samtidigt uppfylla kraven på tillräcklig lönsamhet och likviditet.

IHM Business School erbjuder dig en arena för erfarenhetsutbyte, ny kunskap och personlig utveckling. En arena där förmågan står i fokus och kunskapen baseras på den senaste forskningen och aktuella, relevanta case och praktikfall.

Det ger dig bättre förklaringar till varför din organisation presterar som den gör och lösningar på vad som måste ske för att den ska prestera ännu bättre imorgon. På IHM finns många möjligheter till att utveckla din förmåga inom t ex affärsutveckling, marknadsföring, affärsekonomi, försäljning och verksamhetsstyrning. Kontakta oss gärna för rådgivning runt dina och ditt företags professionella utmaningar. 

 

Till toppen av sidan Till topp