Crister Fritzson - från IHM till SJ

Han kallar sig själv öppen och prestigelös vilket kan vara svårt när man är den som lyckats vända historien om SJ - minskat kostnaderna med en miljard, ökat resorna med miljoner och fått både kunder och organisation med på tåget. Möt SJ:s vd Crister Fritzson som snart ska iväg på en ny spännande resa.

Crister Fritzson-Centralen8,web_GODKÄND.JPG

Crister Fritzson

Hur kommer det sig att du fick rollen som vd för SJ?

– Jag blev tillfrågad i en sökprocess och jag kände att rollen lät spännande. Jag kände också att jag hade förståelsen, erfarenheten och förmågan att kunna påverka SJ till att bli ett mycket bättre bolag än det var då.

Hur skulle du beskriva SJ:s förändring under ditt ledarskap?

– Jag kommer ha jobbat nästan åtta år på bolaget när jag lämnar nu i vår och det är ett helt annat bolag än det var när jag påbörjade min tjänst. Idag är det ett väldigt modernt och effektivt bolag som lyckats skapa en stark kultur och ett väldigt engagemang. Det är också det är som är nyckeln till SJ:s framgång, idag består vi av nästan 6000 medarbetare som brinner för bolaget och känner att de är delaktiga på resan.


Utvecklade ledare utvecklar team som utvecklar företag


Vilka har varit de största utmaningarna?

– Det är alltid en stor utmaning att kunna förändra en kultur, hur vi arbetar och samarbetar internt. Under åren har vi fokuserat på att SJ blir ett modernt och effektivt bolag där vi tittat på hur vi förändrar vårt arbetssätt, minskar våra kostnader och blir digitala.

Hur jobbar ni digitalt?

– Vi har involverat våra kunder i utvecklingen av nya tjänster, vi har involverat kunder när vi ska ändra mat i Bistron och så vidare. När vi utvecklar en tjänst i våra digitala kanaler och appar så finns det idag något som heter SJ Labs - där lägger vi ut alla våra nya tjänster som vi vill testa och får sedan feedback från kunderna. Nu är det kanske 10-15 000 kunder som är aktivt inne i SJ Labs och testar våra nya funktioner. Det gör att vi kan förändra och förbättra så att den är perfekt innan vi lanserar funktionen i vår ordinarie app som en miljon kunder använder.

Hur skulle du beskriva SJ när du kom till bolaget?

– När jag kom in på SJ så fanns det en bred kritik mot SJ rörande våra tjänster, vår punktlighet, vår leverans, hur man kunde boka biljetter och så vidare. Missnöjet var ganska påtagligt och det är det vi har jobbat med under de här åren. Idag är situationen omvänd, vi har fått utmärkelsen för det näst mest digitala bolaget i Sverige och det mest digitala resebolaget i hela Europa.

Och vad säger kunderna idag?

– Tittar man på sociala medier så ser man att det finns väldigt mycket positiv respons och är det någon som är kritisk mot oss - så är våra trogna resenärer där och försvarar oss, det kanske är det bästa kvittot på att vi lyckats. Jag brukar säga att den målgrupp vi har svårast att övertyga, är de som aldrig rest med oss, idag har vi väldigt nöjda resenärer.

Hur många reser med SJ idag?

– 2015 hade vi ungefär 25 miljoner resenärer och i slutet av 2018 hade vi 32 miljoner resenärer, under förra året tillkom ytterligare flera miljoner.

I vår har du bestämt dig för att kliva av tåget, hur kom du fram till det beslutet?

– Jag har jobbat åtta år på SJ och det har varit fantastisk roligt och är fortfarande fantastiskt roligt. Jag kan säga att jag inte går ifrån något utan till något. Jag fick en möjlighet att bli vd för ett mindre bolag, Net Insight, som ligger på Stockholmsbörsen. Det jobbar inom media och telecom vilket är den bransch jag ursprungligen kommer från.

Innan du slutar din tjänst ska du stå på på scen på IHM, vad ska du prata om?

– Jag ska prata lite om SJ:s resa, vad vi gjort för förändring och var vi står i dag. Jag hoppas på jättemycket frågor och diskussion.

Du har själv utbildat dig här, vad fick dig att vända dig till IHM från början?

– Jag tror det är jätteviktigt att hela tiden fylla på med kunskap eftersom det hela tiden händer så pass mycket, inte minst med den tekniska utvecklingen. Jag gillar IHM och tycker ni har väldigt bra utbildningar och jag har skickat många kollegor till IHMs utbildningar under mina år.

Hur använder du kunskaperna från IHM i ditt arbete idag?

– Vi gjorde bland annat ett specialarbete på hur man driver framgångsrik förändring i ett bolag. Då tittade vi på bolag som lyckats med förändringar och på bolag som kanske inte lyckats så väl med förändringar, och försökte sedan hitta nyckeln till hur man kan göra stora förändringar framgångsrikt.

Vad kom ni fram till?

– Vi intervjuade många olika bolag och ledare som varit i det här situationerna och vi kom fram till att i princip alla bolag hade en väldigt strukturerad plan där man skrivit ner exakt vad man skulle göra. Det som skilde dem åt var genomförandet - vi såg att de som var ute och kommunicerade förändringarna väl i organisationen var de som lyckades. I slutändan hade vi tre rekommendationer:

Var ute i organisationen och prata
Var ute i organisationen och prata
Var ute i organisationen och prata

Chefer måste var ute aktivt och möta organisation, det var vår slutsats och det har jag tagit med mig ända sedan dess.


Fånga omfattande affärsförståelse parallellt med din befintliga position

Marknadsekonom DIHM-utbildningen är certifierad på SEQF 6-nivå