Vad är cirkulär affärsutveckling?

Har du hört talats om cirkulär ekonomi eller cirkulär affärsutveckling – men vet egentligen inte vad det är? Här reder vi ut just det och hur företagare konkret kan gå vidare för att skapa en cirkulär affärsmodell.

Vad är cirkulär ekonomi?

Att gå över till cirkulär ekonomi kan innebära ett rejält skifte i tankesätt och problemlösning. I gengäld kan det göra stor skillnad för både miljön och lönsamheten. Cirkulär tillväxt handlar om att koppla loss ekonomisk tillväxt från resursförbrukning och att på olika sätt minska avfallet som uppkommer.

Vad är cirkulär affärsutveckling?

Cirkulär affärsutveckling syftar till en omställning för en mer hållbar affärsmodell, enligt den cirkulära ekonomins principer. Många arbetar för en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Inte minst för att säkra bolagets varaktighet över tid.

Den här sortens affärsutveckling går bland annat ut på att förena besparingar av egna resurser (för ekonomisk vinning) med att minska exempelvis negativ miljöpåverkan. Man förenar lönsamhet, miljö och socialt engagemang för att alla sidor ska vinna.

Nya cirkulära affärsmodeller, processer och produkter kan leda in dig på nya marknader och möjligheter. Samtidigt är omställningen en stor utmaning. Inte minst med potentiellt behov för stora investeringar och teknisk utveckling. Därför är det bra att arbeta stegvis och strategiskt med en kunnig person som driver projektet.

Därför är cirkulär ekonomi gynnsam ur affärsperspektiv

Att driva en omställning mot hållbarhet handlar inte bara om att arbeta utifrån fina värderingar. Det är också ett affärsmässigt beslut. Genom att göra det här arbetet nu tar du ansvar för att din affär är gångbar och lönsam även i framtiden. Genom att arbeta cirkulärt och exempelvis minska svinn kan du dessutom börja tjäna pengar på hållbarhet även i ett kortare perspektiv.

Ett sätt att arbeta hållbart är just att använda företagets resurser mer effektivt, vilket förbättrar din konkurrenskraft och skapar nya affärsmöjligheter.

Cirkulär affärsutveckling som en del av hållbarhetsstrategin

Som vi – och många andra – ser på det bör hållbarhetsstrategins fokus vara att skifta affärsutvecklingen från ett linjärt tankesätt med ”slit-och-släng” till ett cirkulärt angreppsätt. Hur kan resurser optimeras och bevaras inom företaget längre?

Det handlar som sagt inte bara om miljön, utan kan exempelvis också beröra att kompetensutveckla och minska omsättningen på anställda.

Cirkulära affärsmodeller – exempel att tillämpa på ditt företag

Affärsmodeller för cirkulär ekonomi kan se ut på många olika sätt. Ett par exempel på angreppsätt är:

  • Att tänka om vad gäller material, spill och energiförbrukning i logistik, design och tillverkning.
  • Att genom exempelvis service och reparation förlänga produkters livscykel, så att de kan användas längre på det sätt det var tänkt.
  • Att använda delningsplattformar för att varor och resurser ska komma till mer nytta under sin existens.
  • Att samla in produkter och råvaror som inte längre kan användas till sitt ursprungliga ändamål, för återanvändning eller återvinning. Kanske kan vissa komponenter återanvändas från en produkt som i stort är obrukbar.

Hur tillämpas cirkulärt tänk på företagande i praktiken?

Ett cirkulärt tänk präglas av långsiktighet. Precis som slit-och-slängkonsumtion bör bytas ut, bör du också sluta arbeta med kortsiktiga lösningar för vinst som inte bidrar till långsiktig framgång. Därför ställer cirkulärt företagande helt nya krav på de som leder affärsutvecklingen.

Ska företaget ställa om affärsmodellen helt – till exempel börja erbjuda uthyrning istället för försäljning?

Eller hitta nya effektiva sätt att återinsamla och använda gamla varor?

Oavsett hur cirkeln i förloppet ska slutas blir det ett stort arbete som involverar i princip alla på företaget. Den här omställningen är komplicerad att driva i praktiken. Särskilt när ambitionsnivån är hög vad gäller resultat.

Har du frågor och funderingar?

Prata med våra rådgivare, de guidar dig till vad som passar bäst i just din situation