En raketmotor rakt in i business management

Den uppskattade IHM-läraren Lena Dahlbom berättar vad Business Management handlar om

Lena Dahlbom.jpg

– Lena Dahlbom heter jag, jag är 46 år och har jobbat i näringslivet i olika roller sedan jag var 21. Jag har också en bakgrund från IHM i Stockholm och redan i det läget blev jag uppmärksam på IHM:s fördelar och tyckte att det gav mig väldigt mycket för min karriär och utveckling.

Att sedan få komma tillbaka som lärare här för ett antal år sedan är en jätteinspirerande ny roll för mig.

Du utbildar inom Business Management, vad innebär det?

– Business Management för mig innebär att man får en bra grundförståelse för hela affären, både hur ekonomiska faktorer påverkar företaget och hur man använder sig av marknadsföring.

Utbildningen lyfter samspelet utifrån ett paraplyperspektiv så att man förstår hur alla delar hänger ihop - man får med sig en grundplåt med verktyg, modeller och tankesätt som ger en raketstart in i ens företagande.


Business Management är på universitetsnivå (SEQF6) och finns både på din IHM-ort och på distans


Hur genomförs utbildningen?

– Vi varvar mellan företagsekonomi och marknadsföring i kursen och då jobbar vi med case från verkligheten som är lite anpassade (men inte mycket, det ska vara så verkliga förutsättningar som möjligt).

Sedan tittar vi på hur man räknar på affären och vad effekten blir om man börjar skruva på olika delar:

Vad händer om vi skruvar på kundunderlaget?

Vad händer om vi skruvar på vårt erbjudande?

Man lär sig de grundläggande delarna för att kunna manövrera genom en balans- och resultaträkning och kunna utläsa vad siffrorna innebär.

Vilka steg är grundläggande för att lyckas inom Business Management?

– En av det viktigaste delarna är kunskap om begreppen som far runt.

Det är många av våra elever som nämner att de helt plötsligt förstår vad deras ekonomichef pratar om, vad ledningsgruppen pratar om, vad styrelsen pratar om.

Man får samma begreppsvärld.

Det kan handla om definitionen av en vision, en strategi eller ett mål, men också begrepp som rörelsemarginal, lageromsättningshastighet, kassaflöde och så vidare.

Du får en ny förståelse.

Vad utmärker utbildningen?

– Vi fokuserar på att man ska använda det man lär sig på lektionerna, kanske redan nästa dag i sitt arbetsliv.

Det gör att undervisningen ligger väldigt nära verkligheten och är användbar direkt.

Sedan har eleverna som går här också själva med sig aktuella case, kunskap och kompetens.

Det är det som är fantastiskt här, att vi lyfter hela undervisningen med allas samlade erfarenhet.

Så nätverkandet är grundläggande i IHM:s pedagogik?

– Ja absolut. Det är vanligt att människor från kursen kanske börjat arbeta på ett företag där en annan kursdeltagare är anställd.

Det har också varit kursdeltagare som har startat företag tillsammans efter de träffats här på IHM.

Det blir helt enkelt ett fantastiskt erfarenhetsutbyte mellan personer i samma situation och med samma driv och energi.

På tal om energi, är Business Management en krävande utbildning?

– Utbildningen tar en viss tid och energi i anspråk, det är inget man ska sticka under stolen med.

Samtidigt ser vi i klass efter klass att eleverna lyckas kombinera detta med en snabb karriärutveckling, ansvarsfulla roller, familj, husbygge - ja allt möjligt.

Det vi lyfter fram är att man behöver anpassa sin egen inlärning efter sin egen verklighet och IHM är där och hjälper till steg för steg.

Nu finns Business Management även på distans, hur skiljer sig fysisk undervisning från distansundervisning?

– Tidigare har utbildningen främst varit tillgänglig för de som bor i närheten av de stora orterna i Sverige: Stockholm, Göteborg och Malmö, eftersom det rent fysiskt har begränsats till att man måste ta sig till IHM:s utbildningslokaler.

Men nu när vi även gör en digital distansversion av Business Management så kan vi plötsligt nå ut i hela Sverige - det breddar upptagningsområdet.

Initialt verkade omställningen mer komplex än den blev, för det vi väldigt snabbt kom fram till är att IHM:s grundkoncept, det vi kallar Blended Learning, passar väldigt bra i digital form.

På distans kan vi snabbt växla mellan olika videoklipp om ett visst fenomen, vi har gruppdiskussioner där vi har olika Breakout Rooms där eleverna jobbar tillsammans, vi har möjlighet att använda whiteboard-funktioner, eleverna kan skicka in frågor löpande i chatten, eleverna kan lägga upp sina egna presentationer synligt för hela gruppen. På många sätt blir det ännu effektivare att utbyta information via distans.

Vad ger Business Management för effekt?

– Många deltagare brukar poängtera är att man växer som person, att man känner sig tryggare i sin yrkesroll, att man kan manövrera affärsmässigt mellan de här olika begreppen och tankesätten.

Man känner sig lugnare i att man förstår sammanhangen och man får ett helt annat självförtroende kring det man faktiskt redan kan.

Det man också får med sig rent konkret är det här med företagsekonomin, man lär sig att snabbt kunna analysera en nysatsning eller en nyinvestering, hur man behöver tänka när man ska räkna ut om det hela går ihop.

Vad säger deltagarna?

– Vi gör noggranna utvärderingar efter varje termin och klass som vi haft på Business Management och i de siffror vi får på parametern:

Skulle du rekommendera den här utbildningen till någon du känner?

Så är resultatet alltid skyhögt!

Närmare fem poäng av fem möjliga från alla elever. Det säger något och det är också det som gör att vi känner att vi är rätt ute.