Startup-proffs tar plats i IHM:s styrelse

Louise Brudö har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt entreprenörskap och har startat och drivit egna bolag men också som regionchef för Venture Cup. Nu tar hon plats i stiftelsen IHMs styrelse och tillför kompetens för nästa generations lärande.

Louise_Brudo_02 500x.jpg

Louie Brudö

Vad hoppas du kunna bidra med i IHMs styrelse?

– Jag vill gärna tillföra ny kunskap och erfarenhet inom ett område som inte tidigare varit representerat i styrelsen. Jag är entreprenör och kvinna och hoppas kunna vara en representant för hela min generation digitala infödingar. Jag vill vara IHMs öron i omvärlden med bäring på den digitala transformationen, särskilt inom Edtech (Education Technology).

Just nu startas kluster med företag som jobbar för att förändra hur man lär sig, och där är jag uppdaterad. Jag har också effektiva metoder och processer för hur man jobbar framåt, och jag har verktyg som är väl beprövade - det vill jag bidra med.

IHM är en affärsskola, inte en akademisk institution. Vilken funktion ser du att IHM kan fylla i en värld som kräver ett ständigt lärande?

– IHM har en kundgrupp som de traditionella högskolorna inte har, vi har hittat en nisch. Ta till exempel Handels i Göteborg - de står för ekonomi och är mer bundna till det. Men IHM är lättrörliga och visar redan prov på flexibilitet och anpassningsförmåga, och det är en förutsättning. Härifrån kan vi utveckla fler nischer, t ex genom samarbeten med nya bolag inom EdTech. Vi behöver inte göra allt själva, och här kan jag bidra med kontakter.

Du är ung men har varit verksam i styrelser sedan 2007. Kan man kalla dig styrelseproffs?

– Styrelseproffs, det är jag inte, men jag har erfarenhet av att sitta i styrelser och har varit rapporterande vd. Men främst är jag affärscoach och ansvarar för acceleratorprogrammet på Chalmers Ventures, rankad som bästa svenska universitetsanknutna företagsinkubator i UBI Indes och topp tio i världen. Vi är väldigt medvetna om och jobbar aktivt med hur man jobbar i styrelser – det har alltid varit en del av mitt yrkesliv.

Du är rådgivare inom digitalisering och entreprenörskap och har själv grundat och drivit bolag. Vad brinner du för?

– För att hjälpa människor och bolag att växa! Här vill jag betona att få bolag att växa via människor – det är människorna som skapar framgången. Här kan jag hjälpa till med att öppna dörrar och bidra i workshop-processer.

Att utveckla affärer med hjälp av olika processer och metoder är en viktig del i mitt yrkesliv. Jag brinner för att skapa saker.

På IHM betonar vi vikten av hållbar affärsutveckling – vad innebär det begreppet för dig?

– Att kunna koppla hållbarhet till en affär. Det finns olika metoder för att testa om en affärsidé håller, och den vi arbetar med i våra processer är Lean Startup* metodiken. Med hjälp av den kan du snabbt testa din hypotes mot kund för att se om den har potential att bli en affär. Här är begreppet ”fail fast” centralt; om idén inte håller, justera och testa igen så att du inte drar på dig en massa onödiga utvecklingskostnader.

Först i nästa steg laborerar du med olika affärsmodeller och ser hur du kan tjäna pengar. Förr var detta en lång process, som började med att man tog in jättemycket pengar, skrev strategier och detaljerade planer och då blev det dyrt om det visade sig att hypotesen inte höll.

Vilket är ditt bästa råd till en företagsledning för ett traditionellt företag som vill växa i digitaliseringen?

– Skaffa er kunskap om vad digitalisering är. Många som inte har det i sitt dna tror att det handlar om att skaffa IT-system och det kan visserligen vara en komponent, men digitalisering innebär så mycket mer.

Fundera istället över vad ni kan göra för att utveckla er affärsmodell, och måla upp en tydlig bild av vad ni vill uppnå. Testa sedan att applicera lean startup metodiken istället för att satsa massor med pengar. Gör en MVP och testa om era hypoteser håller. Och kom ihåg ”fail fast” – att ”misslyckas” är ett bra sätt att lära för att sedan kunna förbättra och optimera. Ju fortare ni misslyckas, desto snabbare lär ni!


Testa kunskapen

Ta del av en IHM:s provlektioner och se om innehållet passar dig