5 tips till lyckad projektledning

Vi är alla inblandade i projektledning i en eller annan form, det kan handla om hur en familj dukar köksbordet i hemmet eller hur ett bolag löser ett avgörande Business Case. Här följer fem tips från IHM-läraren Thomas Saastad om vilka grundbultar man behöver ha koll på i konsten att leda projekt rätt.

Ta dina projekt till en helt ny nivå - bli certifierad projektledare med IHM


1. Lägg tid på att prioritera och bedöma projektidéer

Det startas igång alldeles för många projekt, projekt som aldrig borde ha startats. Genom att göra en bättre och mer noggrann utvärdering och prioritering av olika projektidéer kan man säkerställa att man väljer projekt som är en affärsmässig och lönsam investering för den organisation som beställer dem. Att prioritera och välja projekt är en strategisk ledningsuppgift.

2. Säkerställ att det finns en beställare

Röriga beställningar ger röriga resultat. För att du ska kunna leverera på topp och lyckas med ditt projekt behöver du en klar beställning från projektägaren, samt en tydlig plan för avstämningar. Du behöver också säkerställa att tydliga beslut fattas under projektets gång.

3. Forcera inte planeringsprocessen

Ofta så forceras planeringsprocessen på grund av tidsbrist och påtryckning från olika intressenter. Planeringen måste få ta tid, men det är tid som tjänas in flera gånger om under genomförandet. Möjligheten att ändra i ett projekt sjunker succesivt med att kostnaden stiger desto längre projektet har varit i gång.

4. Agera som en ledare

Driv projektet framåt genom att måla upp din vision om vart ni ska, sätt tydliga rollbeskrivningar och våga delegera. Det är inte meningen att du som projektledare ska göra allt själv.

5. Öva på att kommunicera

Som projektledare har du sällan personalansvar eller en chefs mandat. Men du ska ändå få dina projektmedlemmar att göra som du säger, alla ska komma till sin rätt och bidra till resultatet. Träna därför på att lyssna och anpassa din kommunikation till olika individer och olika situationer.


Thomas Saastad

Projektledare och lärare

Lärare på IHM-utbildningen Projektledning