Ekonomi

Om du är beslutsfattare och är ansvarig för affärer och verksamhet kan du inte förlita dig på att ekonomispecialisterna har den förståelse och kunskap om marknaden och verksamheten som du har. Du måste istället själv ha en förståelse för och kunskap om hur dina beslut återspeglas i den ekonomiska redovisningen och i kalkyler.

Grunden för ett framgångsrikt företag är en god ekonomi. En person som har kunskaper om redovisning och kalkylering har dock inte nödvändigtvis kunskap om hur ett företag ska göra för att få en god ekonomi.

Du måste själv kunna ställa krav på hur finansiella nyckeltal, kalkyler och den interna redovisningen ska vara utformade för att utveckla företagets verksamhet i rätt riktning. Har du inte den kunskapen kan det bli problem, eftersom ägare och kreditgivare, som bidrar med pengarna som finansierar rörelsen, främst bedömer företagets verksamhet utifrån den bild som den ekonomiska redovisningen ger.

Ägarna och kreditgivarna kan då tappa förtroendet för att affärsverksamheten kan generera önskvärda ekonomiska resultat. Det innebär i sin tur att företagets överlevnad och framtida utveckling sätts på spel. Därför måste de affärs- och verksamhetsansvariga ha en hög affärsekonomisk kompetens för att de ska kunna utveckla företaget mot en god ekonomi.

"Hög affärsekonomisk kompetens är ett måste för alla beslutsfattare."
Mats Engström, Utvecklingsansvarig IHM Affärs- & marknadsutveckling
Till toppen av sidan Till topp