Fintech - 6 trender att hålla koll på

I mars samlade IHM ett dussin experter inom FinTech-branschen för att diskutera framtiden för finansiell teknologi. Bland annat medverkade representanter från Google, Amazon, Tetrapak och Telia. Här sammanfattar vi sex av viktigaste spaningarna från mötet.

1. Payment & Transfer

Inom delsektorn Payment & Transfer såg expertpanelen ett tydligt behov av vidare utveckling och fortsatt innovation. Äldre system och systemspråk utgör en bromskloss som behöver mötas av nyrekryteringar och kompetenshöjning. I samtalen framkom att förändrade betalnings- och transaktionsmodeller innebär ett tydligt skifte inom FinTech-branschen, där startupbolag lyckats utmana mer etablerade finansaktörer som storbanker och globala försäkringsinstitutioner - tack vare innovasionsförmåga.

Räknar du rätt?

Nå heltäckande finansiell förståelse med IHM

2. Digital Financial Inclusion

Med fokus på ekonomisk rättvisa, jämställdhet och en mer rättvis resursfördelning strävar Digital Financial Inclusion efter att tillhandahålla en rad finansiella tjänster anpassade till de grupper i världen som är ekonomiskt utestängda.

Sverige ligger långt fram på digitaliseringsområdet med allmän tillgång till betal- och banktjänster som Klarna och Swish, förankrade i säkerhetsteknik för autentisering som exempelvis BankId. I vår teknikdrivna vardag glömmer vi lätt att två miljarder medborgare i världen saknar tillgång till grundläggande finansiella tjänster och saknar förutsättningar att bekräfta sin identitet. Här krävs nytänkande FinTech-lösningar för att minska gapet.

3. Green FinTech

Green FinTech är ett område som inte kan ignoreras av något bolag. FinTech-innovation som stödjer den gröna agendan är idag högst prioriterad och utvecklingen drivs på av investerare, konsumenter och beslutsfattare.

Europakommissionen släpper inom kort nya regleringar kring medlemsländernas hållbarhetsarbete, vilket kommer innebära storskalig förändring på alla nivåer i unionen. Green FinTech ger finansiella institutioner möjlighet att erbjuda hållbara produkter och tjänster i syfte att förbättra flödet av finansiella resurser för hållbar utveckling. Det kan bland annat röra sig om molnlösningar som hjälper företagen med rapportering och efterlevnad av ESG (Economical, Social & Governance) eller AI/MachineLearning samt avancerad dataanalys som mäter exakta klimatrisker

4. RegTech

Ett annat tillväxtområde som diskuterades var RegTech (Regulatory Technologies), som hanterar regulatoriska processer och är någonting som alla Fintech-bolag behöver förhålla sig till. Inom RegTech används teknologi för att säkerställa efterlevnad av regelverken och juridiska krav.

5. InsureTech

Området InsureTech väntas explodera de kommande åren. Här har det saknats tydliga utmanare och nya spelare förväntas göra intåg på marknaden och snabba på utvecklingen. Insurance Tehnology berör hur man via teknologiska lösningar kan optimera processer inom försäkringsbranschen.

6. DeFi

DeFi (Decentralized Finance) är ytterligare ett omtalat område där det sker mycket – och snabbt. DeFi utnyttjar framväxande teknik och erbjuder finansiella lösningar och transaktioner utan mellanhänder som börs eller bank. Området bygger på blockchain-teknik och här finns potential för mångfasetterade användningsområden och möjligheter.

Transaktioner inom DeFi sker med kryptovaluta och teknikens gränslösa transaktionsförmåga ställer viktiga frågor kring juridiska ramverk och riktlinjer. Det sker just nu en öppen och aktiv debatt kring juridisk ansvarsskyldighet och regleringar kring gränslös finansiell teknik och det ska bli spännande att följa utvecklingen framåt!