8 affärsmässiga tips i tuffa tider

Kriser är en naturlig upplevelse för alla bolag då ingen affär går som tåget för evigt. Här följer tio tips till hur man kan möta oförutsedda krissituationer på bästa sätt.

1. Gå från reaktion till aktion

I alla kriser gäller det att kunna gå från reaktion till aktion, det vill säga inte enbart fokusera på krisen just nu, utan också försöka se framåt. För att tydligt konkretisera en handlingskraftig strategi krävs en plan som hela organisationen eller specifika avdelningar kan samlas kring. Hur krisen utvecklas är det få som vet och därför kan även färdiga handlingsplaner utifrån olika scenarion skapa en tryggare grund för din verksamhet.

2. Ta det stora digitala klivet

Den digitala omställningen har tidigare varit svår att undvika, nu efter coronaåren är det omöjligt. Hela den digitala utvecklingen har fått en ordentlig knuff framåt och digital omställning är en nödvändig försäkring för för framtida kriser. Oavsett om det gäller fysisk butik, fysiska tjänster eller fysiska produkter så kommer organisationer med digital omställnings- och utvecklingsförmåga vara de som står starkast.

3. Ställ om till ett agilt tankesätt

Eftersom digitala lösningar är krisens nycklar bör man definitivt lära sig agila metoder. Agila projekt har sitt ursprung i IT-branschen där man insåg att traditionell projektledning inte är effektivt nog i den blixtsnabba digitala världen. Agilt betyder flexibelt, istället för långa färdigmålade projektplaner förändras arbetsmetoder och målbild inom ett agilt projekt under arbetets gång - detta tillvägagångssätt kan vara guld värt i snabbföränderliga tider.

Med Agil förändringsledning säkrar du din position på framtidens marknad

4. Agera direkt och snabbt

Omställningen för att möta marknaden i kristider kan inte vänta. Om man enbart försöker släcka bränder och rädda det som räddas kan kommer din affär snabbt stagnera. Det gäller det att vara snabb på bollen för att finna möjligheter innan konkurrenterna gör det.

5. Tänk utanför den gamla boxen

Ett nytt marknadsläge skapar osäkerhet, men också idéer för den som vågar tänka nytt. Kreativitet, innovation, idékläckande och en stor dos mod kan mycket väl bli det räddande receptet. Hur kan din affärsmodell struktureras om för att möta nya behov?

6. Kommunicera med din kund

När man drabbas av problem är det lätt hänt att man fokuserar inåt i organisationen, men lika relevant är förmågan att hålla igång kommunikationskanalerna ut till kund. Hur reagerar de på läget? Vad vill de se för förändringar i utbud? Hur ser deras ekonomi ut? De företag som känner sina kunder bäst är de som kommer klara sig bäst.

7. Håll ihop organisationen

Oavsett hur personalstyrkan reagerar på en krissituation är det viktigt att vara uppmärksam och lyhörd, och utöver det transparent och kommunikativ. En god lagkänsla skapas inte per automatik, men är en avgörande livlina för ett krisande företag.

8. Upprätthåll och utveckla din kompetens

Som utbildningsaktör vill vi på IHM Business School också betona vikten av kompetensutveckling - utbildning är nödvändig för fortsatt utveckling och fortsatt utveckling är nödvändig för affärens överlevnad. När krisen avtar kommer det upplevas som en nystart för en hel värld, då gäller det att vara så förberedd som det går eftersom konkurrensen vid startlinjen kommer vara tung. En djupare förståelse för din affär kan bli det som avgör utvecklingen.

Kontakta våra rådgivare

Behöver ert företag ny kompetens? Våra rådgivare står redo att svara på frågor om IHM:s utbildningsutbud.

Alexsandra Hedström

Utbildningsrådgivare

Annelie Nordström

Affärsutvecklare, Göteborg

Elisabet Ek

Utbildningsrådgivare