Tävla och vinn onlineutbildning!

#ihmförändring

De senaste veckorna har förändrat vardagen för oss alla. Stora eller små förändringar har gjorts för att anpassa sig till nya regler, riktlinjer och vardagssituation. En förändring leder ofta till något positivt i slutändan; vilken förändring har du gjort? Besvara frågan tillsammans med en bild och lägg upp i sociala medier. 

1. Följ oss på Instagram, Facebook och/eller LinkedIn.

2. Lägg ut en bild på din förändring och berätta vilken förändring du har gjort

3. Hashtagga #ihmförändring

Tävlingen pågår t.o.m. 2020-04-17.

Vinstregler

Vinnaren kontaktas via direktmeddelande på Instagram eller Facebook senast den 24 mars. Patricia Åslin, Petter Nilsson och Lina Kuschel sitter i juryn för att utse vinnaren. Beslutet kan inte överklagas. Vinnaren får välja mellan IHMs onlineutbildningar "Presentationer för maximal effekt" och "Affärsekonomi - kassaflöde, affärsmodell och nyckeltal" till ett värde av 1.950:- (exkl. moms). Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.


Ta vara på tiden - studera online

https://www.ihm.se/globalassets/landningssidor/cca-affarsmodell-960x480.jpg

Affärsekonomi online – kassaflöde, affärsmodell och nyckeltal

Långsiktig lönsamheten skapas inte av enstaka affärer eller händelser utan av att öka lönsamheten med några procent över tid.

Säkerställ att du har koll på det ekonomiska språket och faktisk förstår den ekonomiska informationen så du kan dra slutsatser och fatta beslut som bidrar till lönsam utveckling.

Jag vill veta mer om Affärsekonomi och affärsmodellens effektivitet
https://www.ihm.se/globalassets/bilder-regular-page-content-960x480/cca-presentation2-960x480.jpg

Presentationer med maximal effekt - ny onlineutbildning

Allt det du säger handlar om HUR du säger det och kan vara därför, i det skarpa läget, vara direkt avgörande för genomslaget. Online-utbildningen i presentationsteknik och retorik ger dig enkla och konkreta verktyg som hjälper dig att leverera muntligt med maximal effekt i alla talarsituationer.

Jag vill veta mer om utbildningen Presentationer med maximal effekt

Utveckla dig var du än är

2020 var ett dramatiskt år präglat av oro. Samtidigt har året visat prov på häpnadsväckande omställningsförmåga, se bara på samhällets blixtsnabba övergång från fysiska kontor till digitala miljöer. Men det är inte bara arbetsplatser som omformas på distans - det mänskliga lärandet står också inför ett paradigmskifte. Utbilda dig på distans och få nya färdigheter under 2021

https://www.ihm.se/globalassets/landningssidor/adobestock_242523181.jpeg

Ecom Konverteringsoptimering 3 dagar

Grundläggande kunskaper i konverteringsoptimering är inte bara relevant för att optimera sin webbplats utan också för att få ut maximal effekt av sin kommunikation och mediainvestering. Är det rätt längd på copyn? Fungerar bilden med modell eller utan modell? Uppfattar kunden värdet? Förmedlas rätt känsla?

Jag vill veta mer om Ecom Konverteringsoptimering
https://www.ihm.se/globalassets/utbildningar/forandringsled-2dgr-1200x627.jpg

Förändringsledning - 2 dagar

Oavsett vilken position du befinner dig i är detta en utbildning som hjälper dig att förstå vad som händer med människors motivation före, under och efter en förändring samt hur du som ledare kan bemöta de olika faserna så medarbetarna fortfarande vill prestera och vara en del av förändringen. 

Det här är Förändringsledning
https://www.ihm.se/globalassets/.old-new/bilder/blogg/blogg-2023/bild-13.jpg

Strategisk Digital Marknadsföring

IHM Strategisk Digital Marknadsföring ger dig en djup förståelse för det bakomliggande strategiska arbetet inom digital marknadsföring. Du lär dig konkreta verktyg och strategiska metoder som hjälper dig ta företagets digitala närvaro och kommunikation hela vägen från strategi till konvertering och optimering.Det här är Strategisk Digital Marknadsföring
https://www.ihm.se/globalassets/utbildningar/ibg-1200x627.jpg

Innovation and Business Growth - 5 dagar

IHM Innovation and Business Growth är ett program skapat i samarbete med
ledande aktörer som ständigt utmanar och förnyar utefter människor och marknadsplatsers behov.

Kursen syftar till att öka individens, teamens och företagens förmåga att skapa värde i sitt innovationsarbete, och riktar sig till dig som arbetar med utvecklingsfrågor på företag som är i behov av att öka innovationskraften.

 

 

Det här är Innvoation and Business Growth
https://www.ihm.se/globalassets/utbildningar/ff-1200x627.jpg

Framgångsrik Förhandling 3 dagar

Förhandling handlar om att hitta en gemensam väg framåt genom att få till en lyckad lösning. Denna kurs tar sitt avstamp i forskning och ger dig alla verktyg du behöver för att vässa din förhandlingsteknik och bli en bättre förhandlare, oavsett din roll.

Jag vill veta mer om Framgångsrik Förhandling
https://www.ihm.se/globalassets/episerver-forms/webinar-provlektioner/maria_westman-1200.jpg

Content Marketing 4 dagar

Content Marketing ger företag och organisationer en möjlighet att skapa en dialog med sin målgrupp. I utbildningen Content Marketing får du både strategisk och taktisk kunskap i hur man kan skapa och använda relevant content som motor i kunddialogen. Effekterna av ett strukturerat Content Marketing-arbete kan leda till en stärkt affär och en tydligare bild av varumärket.Jag vill veta mer om IHM Content Marketing
https://www.ihm.se/globalassets/bilder-regular-page-content-960x480/agil2-960x480.jpg

Agil projektledare - YH-utbildning på distans

Agil projektledning har sitt ursprung inom IT-sektorn, en bransch med stort behov av professionell kompetens i ämnet. Men agilt tänk sprider sig snabbt till andra branscher och efterfrågan på kompetensen fortsätter att stadigt öka. 

Agil projektledare är en kostnadsfri distansutbildning inom Yrkeshögskolan på halvfart. Ansökan är öppen fram till 4 maj och utbildningen startar i höst.

Jag vill veta mer om YH-utbildningen Agil projektledare
https://www.ihm.se/globalassets/bilder-regular-page-content-960x480/yh-pubbid2-960x480.jpg

Public Bid Manager - YH-utbildning på distans

Public Bid Manager är rollen för dig som vill hantera riktigt stora försäljningsprocesser. Som Public Manager hanterar du ett företags anbud på offentliga upphandlingar, anbud som ofta rör sig runt miljonbelopp.

Det är en kostnadsfri yrkeshögskoleutbildning på distans under två års tid. Ansökan är öppen fram till 4 maj. 

Jag vill veta mer om Public Bid Manager
https://www.ihm.se/globalassets/bild-o-text-block-main-image-646x522/270_text-o-bild-block-main-image-646x522.jpg

Digital Marketing Goals & Analytics - nästkommande start är på distans

Kraven på kunskap i digital analys ökar. Att ha förståelse för och kunna ta beslut baserat på data bli allt viktigare för allt fler funktioner och medarbetare. Utbildningen Digital Marketing Goals & Analytics är för dig som jobbar inom marknadsföring, försäljning eller annan befattning med resultatansvar oavsett om du är egenföretagare eller arbetar inom en stor organisation.

Anmäl dig till nästkommande start den 22/4  

Läs allt om IHM Digital Marketing Goals & Analytics
https://www.ihm.se/globalassets/bilder-regular-page-content-960x480/cca-presentation2-960x480.jpg

Presentationer med maximal effekt - ny onlineutbildning

Allt det du säger handlar om HUR du säger det och kan vara därför, i det skarpa läget, vara direkt avgörande för genomslaget. Online-utbildningen i presentationsteknik och retorik ger dig enkla och konkreta verktyg som hjälper dig att leverera muntligt med maximal effekt i alla talarsituationer.

Jag vill veta mer om utbildningen Presentationer med maximal effekt
https://www.ihm.se/globalassets/landningssidor/cca-affarsmodell-960x480.jpg

Affärsekonomi online – kassaflöde, affärsmodell och nyckeltal

Långsiktig lönsamheten skapas inte av enstaka affärer eller händelser utan av att öka lönsamheten med några procent över tid.

Säkerställ att du har koll på det ekonomiska språket och faktisk förstår den ekonomiska informationen så du kan dra slutsatser och fatta beslut som bidrar till lönsam utveckling.

Jag vill veta mer om Affärsekonomi och affärsmodellens effektivitet
https://www.ihm.se/globalassets/utbildningar/marknadsforing/ihm-marketing-automation/dator.png

Online-utbildning Sales Performance B2B

Individuell säljträning online där du lär dig behärska säljprocessens olika steg, från första kontakt och mötesbokning till behovsanalys och avslut av affären. Den digitala träningen sker i en simulerad, realistisk miljö som ger direkt återkoppling på hur du agerar i olika situationer. Du får löpande feedback av din ”digitala” coach, och även värdefulla tips och råd under utbildningens gång. När du är klar med kursen kan du göra ett slutgiltigt test online för att bli certifierad.

Jag vill veta mer om Sales Performance B2B

asd

asd

 
powered by Typeform