Hemmet eller kontoret? IHM:s utbildningar nås överallt

Det är stökigt på många håll just nu men många gånger medför en kris framtida möjligheter. Vilka kommer stå redo vid startlinjen när den ekonomiska situationen vänder?

Passa på att utveckla din kompetens och bli väl förberedd till ett helt nytt, mer digitalt läge, på arbetsmarknaden. IHM:s utbildningar rullar på med digitala lösningar, vår mest populära utbildning Business Management kan nu läsas på distans och flera andra utbildningar går att ta del av på ett nytt sätt.

Business Management distans

Business Management är vår mest populära utbildning och nu erbjuds den även på distans. Samma utbildning men i ett nytt format. Business Management riktar sig till dig som sitter i eller är på väg in i en kommersiell ansvarsbefattning. Utbildningen fördjupar sig i ekonomi, marknadsföring och organisation och ger dig insikt om hur delarna hänger ihop.

Är du intresserad av att läsa Business Management på distans?


Personligt Ledarskap - distans

För att bli mer effektiv som chef, oavsett om du är ny som chef, är på väg in i rollen, eller är etablerad chef är förmågan att läsa in och anpassa dig till just din grupps behov viktig för att du ska lyckas. Genom att förstå hur andra uppfattar dig och själv förstå vem du är ökar sannolikheten för att dina ord och handlingar leder till avsett resultat


Digital Marketing - distans

Corona-krisens krav på remote-arbete, karantänåtgärder och isolering kommer med all sannolikhet att “putta” på den digitala omställningen ordentligt. Digital Marketing ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att lyckas skapa en organisation som förlitar sig på marknadsföring online. Max Wimnell från det digitala konsultbolaget Vekst leder utbildningen och ger dig grepp om ämnen som:

 • Sökordsoptimering
 • Konverteringsoptimering
 • Sociala medier & Content Marketing
 • Google: Analytics, Ads, Trends
 • Datadriven marknadsföring och A/B-tester

Höstens distansstarter: 9/9, 16/9 och 30/9

DM livesändning.jpg

Max Wimnell leder Digital Marketing på distans från IHM:s lokaler i Göteborg


Förändringsledning - distans

Lär dig förstå vad som händer med människors motivation före, under och efter en förändring samt hur du som ledare kan bemöta de olika faserna så medarbetarna fortfarande vill prestera och vara en del av förändringen. Under två dagar ger vi dig verktyg och metoder för att kunna leda och skapa delaktighet i förändringen.

Goals & Analytics - distans

Goals & Analytics är en fortsättningskurs på Digital Marketing och går ner på djupet i marknadsföringsarbetet med specifikt fokus på analys- och målsättningsarbete. Utbildningen passar väl som en direkt fortsättning på Digital Marketing, men om man redan besitter god kunskap i marknadsföringsarbete online är det inga svårigheter att ge sig i kast med Goals & Analytics direkt. Utbildningen dyker ner i ämnen som exempelvis:

 • Key Performance Indicators (KPI:er) och mätning
 • Övergripande affärsmål och digital målsättning
 • Spårning av kundbeteende
 • Rapportering och dashboards
 • Dataanalys: uppsättning och uppföljning

Affärsekonomi och affärsmodellernas effektivitet - utbildningspaket online

Detta onlinepaket ger förutsättningarna som behövs för att förstå vad en affärsmodell behöver bestå av, och vilka justeringar som krävs för att effektivisera modellen i fråga. Utbildningen reder ut grundläggande ekonomiska begrepp, hur ekonomisk information ska tolkas utifrån sammanhang och visar vilka ekonomiska samband som skapar lönsamhet. Utbildningen tar bland annat upp:

 • Affärsmodellens komponenter
 • Lönsamhet och kassaflöde
 • Nyckeltal
 • Rapportering
 • Företagsekonomi

Skapa en djupare förståelse för din affärsmodell - och effektivisera den!


Presentationer med maximal effekt - utbildningspaket online

Trots att det kanske inte pratas så mycket om ämnet är kunskap i presentationsteknik en grundläggande framgångsfaktor för både individ och företag. Kan man inte presentera en bra idé på ett bra sätt är chansen stor att en bra idé går om intet. Utbildningen Presentationer med maximal effekt ger konkreta verktyg som hjälper dig att muntlig leverera med maximal effekt i alla talarsituationer. Utbildningen är uppdelad i dessa tio block:

 • Tempo
 • Röstläge och volym
 • Betoning och artikulation
 • Pauser och tajming
 • Kroppsspråk och gestikulation
 • Levandegörandet
 • Retorik och pedagogik
 • Samspelet mellan tal och bild
 • Andning och röstvård
 • Nervositet
 • Snabbguide

Konsten att presentera är svår men nödvändig för framgång


Agil projektledare - Distans, yrkeshögskola

Agil projektledning har sitt ursprung inom IT-sektorn, en bransch med stort behov av professionell kompetens i ämnet. Men agilt tänk sprider sig också snabbt i resten av samhället allt eftersom digitala lösningar blir allt mer allmängiltiga - en utveckling Corona-krisen med hög sannolikhet kommer snabba på ytterligare.

Vad innebär agil projektledning i praktiken?

Agil projektledare är en gratis distansutbildning och pågår på halvfart i två års tid. Kursinnehållet ser ut så här:

 • Affärsekonomi- och juridik
 • Affärsmannaskap
 • Agila metoder
 • Förstudie och kravarbete
 • Förändrings- och transformationledning
 • Projektarbete, projektformer och projektledarens roll
 • Lärande i arbete

Vill du driva agil transformation?

Utbilda dig till Agil projektledare på distans


Public Bid Manager - Distans, Yrkeshögskola

Public Bid Manager är rollen för dig som vill hantera riktigt stora försäljningsprocesser. Som Public Manager hanterar du ett företags anbud på offentliga upphandlingar, anbud som ofta rör sig runt miljonbelopp.

Vad gör en Public Bid Manager på jobbet?

Utbildningen sker på heltid och distans under två års tid. Den ger ett affärsmässigt helhetsperspektiv på upphandlingsprocessen och lär ut de ekonomiska konsekvenserna av processens alla steg. Kursinnehållet ser ut så här:

 • Affärsekonomi
 • Affärsmannaskap
 • Anbudsprocessen
 • B2B-försäljning
 • Inköp/upphandling
 • Juridik
 • Key Account Management
 • Kommunikation & Marknadsbearbetning
 • Offentlig förvaltning
 • Projektledning

Vill du vinna stort? - Då är Public Bid Manager yrkesrollen för dig!


NYHET! 6 NYA KORTA YH-UTBILDNINGAR PÅ DISTANS

Nu uppgraderar vi vårt YH-utbud till stöd för svenskt näringsliv med sex korta, avgiftsfria distansutbildningar som riktar sig till yrkesverksamma.