Framtidens projekt drivs av agila team

IHM:s utbildning Agil projektledning välkomnas med öppna armar av näringslivet. Det står klart att ett agilt mindset just nu sprider sig från bransch till bransch - och det går undan nu.

Christina fix3.jpg

Christina Löfvén är ingenjör sedan 15 år tillbaka. Hon innehar expertis i Deep learning och har bland annat arbetat med mjukvaruutveckling och projektledning inom området. Hon en av studenterna som har utbildat sig till Agil projektledare på distans vid IHM:s Yrkeshögskola. För henne handlar agila projekt om ett nytt mindset.

– Vi är inne i en förändring om hur vi behöver driva organisationer. Vi måste kontinuerligt lära oss hur vi ska möta en mer komplex omvärld. Vi behöver då ett nytt sätt att förhålla oss till ledarskap, styrning och metoder ur ett kulturellt perspektiv.

Vad händer när man släpper in agila metoder?

– Agilt tankesätt decentraliserar organisationen med fokus på anpassningsbarhet, människan och teamet. Istället för att låsa in sig i traditionella processer arbetar man istället hela tiden kundnära och medarbetarna tar själva ansvar för att genomföra förbättringar och förändringar.


Med Agil förändringsledning säkrar du din position på framtidens marknad


Stort behov av agil kompetens

Christina letade vid sidan om utbildningen uppdrag inom förändringsledning och hade kontakt med exempelvis elbolaget E.ON som själva är med och stödjer IHM:s utbildning med bland annat föreläsningar och mentorer. Så här förklarar E.ON:s Process- och effektiviseringsmanager Meggie Revesjö varför E.ON satsar agilt.

– Energimarknaden förändras och står inför en enorm förändring, driven av klimatförändringar och en ökad digitalisering. E.ON vill vara ett energiföretag som möjliggör omställning av samhället genom elektrifiering och nya lösningar för effektiv energianvändning.

Avega group är ett annat bolag som Christina Löfvén kommit i kontakt med via utbildningen och de specialiserar sig på digital transformation.

– Vi på Avega satsar kontinuerligt på att utbilda våra konsulter inom det agila och hjälper ofta våra kunder att bli mer agila. Både genom exempelvis ramverken SCRUM och SAFe, men även inom agil kravhantering, agilt ledarskap och förändringsledning. Avega Öresund vill gärna bredda kompetensen om agilt generellt i regionen, därav samarbetet med IHM, säger Marina Nellhede, ledare vid bolaget, som själv utbildat sig inom projektledning vid IHM i Malmö och även sitter med i ledningsgruppen för Agil Projektledare-utbildningen.

agila projekt2.jpg

Agila projekt kännetecknas av transparens och täta samarbeten i team

Agil projektledning

Ordet agil innebär att man är flexibel, vilket är det som utmärker agila projekt. Istället för långa traditionellt mallade projektplaner förändras agila projekt under arbetets gång, vilket kräver täta avstämningar med sammansvetsade team.

– Större företag kan ofta kännas som tunga skepp med processer och rutiner som kanske funnits i 20 år tillbaka i tiden. Det fungerar inte idag eftersom företag tvärtom behöver vara lättrörliga och hela tiden anpassningsbara för att möta kunden på en konkurrensutsatt marknad, säger Christina Löfvén.

Agil metodik har sitt ursprung i mjukvaru-branschen där de i början av 2000-talet insåg att det inte fungerade att arbeta med låsta ramverk. I den digitala eran förändrades målbild, värdekedjor och kundbehov betydligt snabbare än tröga företagsrutiner. Vad som istället växte fram som mer effektivt var insikten om att projekt behöver befinnas sig i ständig anpassning - vilket är kärnan i det agila tankesättet.

– Detta sprider sig nu snabbt till andra branscher och i hela samhället eftersom kundens livsstruktur har förändrats i och med den digitala transformationen. Konkurrensen är stenhård och det gäller allt från bilindustri till klädindustri.

Utbildningen Agil projektledare

Distansutbildningen Agil projektledare är en halvfartsutbildning på distans som kräver cirka 20 timmar aktiva studier i veckan.

– Utbildningen sker på halvfart så man samtidigt ska kunna sköta sitt arbete. Vi har diskussionsforum tre timmar i veckan som är live via video och kan man inte vara med då, så kan man se på inspelningen efteråt. Vi tar också del av två, tre föreläsningsfilmer i veckan. De brukar vara mellan 40 minuter och 2 timmar långa. Vi tittar på dem och sedan diskuterar vi dem i grupp via Microsoft teams, sedan har vi också vårt projektarbete som pågår samtidigt.

Vad skulle du säga utmärker utbildningen?

– Jag tycker det är bra att utbildningen inte enbart fokuserar på projektledningen utan lyfter hela det agila tankesättet. Det gäller för oss att kunna formulera det hela till andra människor eftersom många av oss som går utbildningen kommer arbeta som agila coacher i olika branscher, där vi kan förmedla agila tankesätt och metoder snarare än och driva agila mjukvaruprojekt.

Avslutningsvis, hur skulle du sammanfatta vad det agila handlar om?

– Det agila är ett mindset som handlar om hur man ser på kund, medarbetare, ledarskap och vad som faktiskt skapar värde. Det är verktyg för att skapa innovativa och kreativa företagsmiljöer. Jag kan säga så mycket som att det agila är framtiden, den Industriella revolutionen 4.0 och jag ska inte göra något annat.


Vilken yrkesroll skulle passa dig bäst?

IHM yrkeshögskola tar dig raka vägen till arbetsmarknadens framkant. Se våra yrkesguider och läs om vilket yrke som passar dig bäst