Digital Marketing Specialist

Språngbrädan till en karriär inom digital marknadsföring
YH-program | 80 veckor | Heltid
Bred kunskapsbas att luta dig mot
Lär dig den digitala marknadsföringskedjan
YH-utbildning inkl LIA/praktik
Vill du jobba med digital marknadsföring i sökmotorer, sociala medier, videonätverk, webbportaler och andra plattformar online? Digital Marketing Specialist ger dig aktuell kunskap och rätt verktyg för att starta din karriär inom digitala medier.

Om utbildningen

Här får du specialistkompetens inom marknadsföring i digitala medier. Utbildningen rör allt från sökmotoroptimering, content marketing, datadriven marknadsföring, social media advertising till influencer marketing och dataanalys. Andra viktiga områden som utbildningen berör är bland annat ekonomi, marknadsföringsjuridik, presentationsteknik och marknadsstrategi.

Du placerar dig i framkant av utvecklingen inom digital marknadsföring och utvecklar förmågan att hålla din expertis uppdaterad i marknadens ständigt höga tempo.

Digital Marketing Specialist är yrkesrollen för dig som är intresserad av att ha övergripande kompetens inom digital marknadsföring. En digital marketing specialist har förmågan att se hela kedjan i det digitala marknadsföringsarbetet och kan peka ut vilka delar som fungerar väl, vilka delar som behöver stöd och vilka verktyg och metoder som är applicerbara i de enskilda fallen. 

Varför välja YH på IHM?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.

Här förbereds du inför din karriär men också för att göra avtryck och skillnad.  Om du ska lyckas med det behöver du lära dig mer än teorier och modeller – här vill vi att du tänker kreativt, ifrågasätter, analyserar, diskuterar och inspirerar.  Det kräver engagemang.

Engagemang kan synas på olika sätt. Det märks på din delaktighet under lektionen. Som när du vågar fråga om det du inte vet. Eller delar med dig av det du vet.  Det märks på all din tid du investerar i att närvara. Men också när du tar dig tiden du behöver för att komma förberedd. Oavsett utmaning.  För IHM är för dig som vill utmanas. Och då är frågan: Är IHM rätt för dig?

Utbildningsmål

Utbildningen Digital Marketing Specialist ger dig eftertraktad kompetens för en karriär som marknadsföringspecialist inom digitala medier. Här utvecklar du både strategiska och operativa färdigheter inom sökmotormarknadsföring, sociala medier, videonätverk, digital annonsering och marknadsföring i andra digitala medier.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:

 • Specialiserade kunskaper inom praktisk och strategisk marknadsföring i digitala medier samt digital strategi i yrkesrollen som Digital Marketing Specialist.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom traditionell marknadsföring, digital analys, ekonomi och customer experience.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom praktisk och strategisk marknadsföring i digitala medier samt digital strategi i yrkesrollen som Digital Marketing Specialist.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom marknadsförings- och strategiarbete inom digitala medielandskapet i yrkesrollen som Digital Marketing Specialist.
 • Lösa sammansatta problem inom marknadsförings- och strategiarbete inom digitala medielandskapet i yrkesrollen som Digital Marketing Specialist.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar inom marknadsförings- och strategiarbete inom digitala medielandskapet på såväl svenska som engelska i yrkesrollen som Digital Marketing Specialist.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att:

 • Självständigt behandla praktisk och strategisk marknadsföring i digitala medier samt digital strategi på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Digital Marketing Specialist.
 • Övervaka arbete inom marknadsförings- och strategiarbete inom digitala medielandskapet samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Digital Marketing Specialist.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen

 • Digital Marketing Specialist
 • Digital Specialist
 • Digital marknadsförare
 • Marknadsföringskonsult
 • Campaign Manager
 • Media Planner

Kurser

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper inom ekonomisk planering och uppföljning relaterat till marknadsföring och kommunikation.

25 poäng

Kursens syfte är ge den studerande kunskaper och färdigheter inom sociala medier, innehållsmarknadsföring, influencer marketing och annonsering i sociala medier.

15 poäng

Kursens syfte är ge den studerande grundläggande kunskaper och färdigheter inom digital analys samt verktyg och system inom affärsmässig och teknisk digital analys.

10 poäng

Kursens syfte är ge den studerande färdigheter att använda verktyg, system och arbetsmetodiker inom digital analys, rapportering och visualisering inom digital marknadsföring.

10 poäng

Kursens syfte är ge den studerande kunskaper och färdigheter i digitala, visuella och analoga presentationsmedel samt presentationsteknik.

15 poäng

Kursens syfte är ge den studerande kunskaper och färdigheter inom sökmotormarknadsföring och annonseringsplattformen Google Ads

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom strategisk och operativ kampanjhantering inom inbound marketing och marketing automation ur affärsinriktat och tekniskt perspektiv.

10 poäng

Kursens syfte är ge den studerande kunskaper inom regelverk och lagar för marknadsföring och kommunikation, GDPR, konsumentköplagen, distanshandel samt övriga regelverk kring den digitala miljön.

10 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i hur testning och konverteringsoptimering bedrivs inom digitala medier. Målet med kursen är att de studerande ska utveckla färdigheter i verktyg och arbetsmetodiker som krävs för att bedriva testningsoch optimeringsarbete av webbplatsinnehåll, trafikströmmar och besöksbeteende.

20 poäng

Kursens syfte är ge den studerande kunskaper inom praktisk marknadsföring med fokus på det externa perspektivet och dess koppling till affärsnytta för en organisation.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i strategiskt arbete inom marknadsföring och digitala medier.

15 poäng

Kursens syfte är ge den studerande kunskaper och färdigheter inom medieplanering och kampanjhantering i hela medielandskapet, med fokus på digitala mediers roll i förhållande till övriga medielandskapet.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom programmatic advertising.

15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom sökmotoroptimering och tillämpning av tekniska samt innehållsmässiga metoder för att förbättra en webbplats position och synlighet i en sökmotor.

10 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande färdigheter inom verktyg och metodik inom Tag Management.

20 poäng

Kursens syfte är ge den studerande kunskaper och färdigheter inom webbteknik (nätverk, webbserver, domän, DNS, etc.), CMS och webbpublicering samt märk- och scriptspråk som HTML och javascript.

30 poäng

Den avslutande arbetsuppgiften på utbildningen är ett examensarbete, där du tillämpar dina förvärvade kunskaper praktiskt och professionellt i en given beslutssituation. Arbetet utförs i grupper och genomförs för en uppdragsgivare från näringslivet.

LIA 1 - 50 poäng

LIA 2 - 70 poäng

Under två praktikperioder deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag och tillämpar dina nyvunna kunskaper där. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter från skolan att lösa.

Vill du veta mer?

Plats & Startdatum

Umeå/Luleå
19 augusti 2024
Göteborg
19 augusti 2024
Stockholm
19 augusti 2024

Omfattning

Platsbunden 80 v heltid inkl. 24 v praktik (LIA)

Läs mer om upplägget i Umeå/Luleå här

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Språk

Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Behörighet

Gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser) med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Samt betyg E/Godkänt i Engelska 6 (Engelska B), Matematik 2 (Matematik B) och Svenska 2 (Svenska B).

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Sagt om Digital Marketing Specialist

Digitalt infomöte om våra nya orter Umeå och Luleå.
https://www.ihm.se/contentassets/b09ffa7e1af44aeeb0a4b878766d5d64/moa_lidman.png

Moa Lidman

Projektledare & delägare, Grit i Umeå
– Jag älskade min studietid på IHM! Jag hade fantastiska klasskamrater och lokalerna var väldigt trevliga. Jag som hade mina tidigare universitetsstudier att jämföra mot älskade verkligen den mer praktiskt inriktade studieformen, hur allt kändes relevant och aktuellt - och jag såg äntligen framför mig hur jag skulle ha användning av det jag lärde mig i mitt yrkesliv.

https://www.ihm.se/globalassets/.new/utbildningar/yh/.gemensam-yh/annie.png

Annie Lindskog

Studerande
– Specialist? Generalist? Marknaden ändras snabbt och man behöver kunna lite om mycket, men gärna mycket om lite också. Oavsett vad branschen efterfrågar så känner jag mig trygg i mitt val av utbildning. IHM erbjuder mer än en aktuell utbildning, här finns det chans att skapa kontaktnät och erfarenhet för en lång tid framöver. Om du är intresserad av det digitala landskapet och har känsla för både lite tekniskt men även ”ren content” - detta är stället för dig!

https://www.ihm.se/globalassets/bloggbilder/dmsp-andreas.png

Andreas Liss-Daniels

Lärare på IHM
– Frågan om huruvida kanaler är digitala eller inte blir mindre och mindre relevant av två skäl. Dels p.g.a. att man som kommunikatör är intresserad de egenskaper hos ett media som påverkar hur mottagaren tar emot, upplever och påverkas av vårt budskap - att mediet råkar vara digital är bara en teknisk distributionslösning. Men även eftersom i princip alla kanaler vi idag kommunicerar i, och då inkluderar jag även sk. "traditionella medier", redan nu till stor del är digitala och blir det mer och mer. Nästan all media är snart digital och som ni då förstår är en utbildning som digital specialist ett mycket bra val.

https://www.ihm.se/contentassets/d1a3adc41f1e48128d95745fc0558d94/mattias-johansson.png

Mattias Johansson

Teamchef, VK Media Partner i Umeå
– Den digitala utvecklingen inom marknadsföringen går snabbt och det råder dessutom brist på den här typen av kompetens i vårt geografiska område. Vi ser det som en fin möjlighet att få ta del av praktikanter och dela erfarenheter och kunskaper med dem. 

https://www.ihm.se/globalassets/.new/utbildningar/yh/dmsp-markus-citat.jpg

Markus Berg

Studerande
– Digital Marketing Specialist gav mig en chans att, efter kandidatexamen, komma in på arbetsmarknaden igen med spetsigare kompetens. Jag rekommenderar utbildningen till dig som antingen har pluggat på högskolan och inte är så sugen på det akademiska - eller dig som har ett intresse för kommunikation, digitalisering och marknadsföring som vill komma ut fort i arbetslivet med en gedigen utbildning i bagaget. 

Vanliga frågor om Digital Marketing Specialist

Digital Marketing Specialist har vi utöver Stockholm och Göteborg även i Umeå med satellitort Luleå. Detta innebär att undervisningen bedrivs på plats i våra lokaler i Umeå och att du som studerar i Luleå följer utbildningen via videolänk i realtid.

Att läsa på en satellitort är i stort sett samma som att studera på huvudorten. Du har exakt samma möjlighet att exempelvis följa och aktivt delta i undervisningen, ställa frågor, få handledning, genomföra projekt i samarbete med andra studerande. Skillnaden är bara att du befinner dig på annan ort än vad läraren gör.

Observera att detta inte innebär att du läser på distans, utan du deltar i undervisningen i realtid och tillsammans med andra studerande i Luleå. Ni befinner er i ett klassrum i Luleå och genom en digital lösning följer undervisningen därifrån.

Vi letar just nu lokaler för undervisningen både i Umeå och Luleå och hoppas ha detta löst inom kort. Mer info kommer löpande.

Läs vad företagen i Umeå och Luleå har att säga om den nya utbildningen

När du ansöker
När du ansöker finns det ett alternativ som heter "Flera studieorter", därefter måste du välja och rangordna orterna utifrån på vilken ort du helst vill studera på. Alla sökande till utbildningen oavsett vilken ort man sökt ingår sedan i samma urval.

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under mitten av november. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

När du får ditt antagningsbesked behöver du bekräfta att du önskar behålla din studieplats eller tacka nej. Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre. Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Samtliga YH-utbildningar på IHM Business School är CSN-berättigade.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LiA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. Nedan se du några av de som är aktiva i ledningsgruppen för just den här utbildningen.

Partnerföretag

Fellowmind | Svenska Mässan Gothia Towers AB | Makroskop AB | Fastighetsägarna | Nudie Jeans | Balder | Qvalento | BRA - Braathens Regional Airlines | Vekst | Amerikanska Gymnasiet | Konsult | Valtech | Konsult | Keywordio | GroupM | Konsult | Conversionista | Curamando | Scream Mediabyrå | TUI | Telness | Digipartner | VK Media | Grit Media | Jo Kommunikation |

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Ansökan öppnar i februari 2024.
Gör en intresseanmälan så håller vid dig uppdaterad.