Utmaningar och möjligheter med content marketing

Content marketing är säkert ett välbekant begrepp för dig. Det har under de senaste åren varit ett hett ämne, inte minst därför att andra typer av marknadsföring får allt svårare att nå fram till relevanta målgrupper.

För att ytorna för traditionell reklam minskar. För att konsumenter och köpare mer och mer väljer bort störande budskap som de många gånger uppfattar som irrelevanta. Och allra mest för att tack vare nätet så är numera kunden kung i alla situationer.

Kunden bestämmer helt själv när en köp- eller informationsresa ska börja, och är inte längre beroende av när företagen vill berätta om sina lösningar och erbjudanden.

Jag tror på content marketing för att det ger företag stora möjligheter att nå sina kunder och bygga lönsamma relationer, oavsett om det är B2B- eller B2C-företag. Med relevant innehåll kan de komma in tidigt i sina potentiella kunders köpresa, och på så sätt etablera sig som en trovärdig partner och rådgivare. Detta ger dem ett mycket bättre läge när köpbeslutet närmar sig än om de då ska försöka skaffa sig uppmärksamhet.

Lär dig skapa reellt värde till din verksamhet från dina sociala plattformar

I den här och ytterligare nio poster kommer jag att beskriva ett antal utmaningar och möjligheter för företag som väljer att arbeta med content marketing. Jag hoppas att du ska få med dig ett antal användbara tankar och uppslag.

Vad är content marketing?

I den här inledande posten vill ge dig min definition av vad content marketing är. Det kommer att hjälpa dig förstå vad jag pratar om i de följande posterna, där jag går mer på djupet.

Definitionen är framtagen tillsammans med Joakim Arhammar för vår bok "Content marketing för alla".

“Content marketing är ett arbetssätt för att förändra målgruppens beteende genom att ge tillgång till värdeskapande innehåll på företagets egna plattformar. Innehållet sprids främst i egna kanaler, men kan även marknadsföras via köpta och förtjänade medier.

Innehållet ska vara relevant och värdefullt ur målgruppens perspektiv, och inte fokusera på att sälja eller beskriva produkter. Arbetet med content marketing ska pågå kontinuerligt under en längre tid, utgå ifrån förutbestämda mål och följas upp regelbundet.”

Med det menar vi:

Content marketing är inte en taktik eller en enskild aktivitet, det är en metod. Ett sätt att arbeta långsiktigt.

Det ska finnas en tydlig målgrupp. Innehållet som produceras ska upplevas som relevant och värdefullt av den målgruppen. För att kunna leverera sådant innehåll måste du först analysera och lära känna din målgrupp. Innehållet ska finnas i kanaler (plattformar) som du äger. Därifrån kan du ta ut det i köpt media (reklam) eller förtjänad media (PR). Men de egna kanalerna utgör alltid stommen.

Innehållet är inte utformat som säljmaterial eller produktbeskrivningar, även om slutmålet förstås är ett genomfört köp. Istället ska innehållet ta avstamp i målgruppens behov och du ska kunna visa hur du kan lösa deras problem och erbjuda nya möjligheter. Syftet är att komma in så tidigt som möjligt i kundens köpresa, för att erövra positionen som en trovärdig rådgivare och partner.

Content marketing är ett långsiktigt arbete, inte en tidsbegränsad kampanj eller ett projekt som ska leverera resultat snabbt.

Du mäter allt du gör i content marketing, både vad du åstadkommer och hur effektiva kanalerna och formaten är.

Så långt definitionen. Nu över till vad jag kommer att skriva om i de kommande posterna.

Fyra utmaningar och fem möjligheter

Jag tänkte börja med att ta upp fyra vanliga utmaningar företag har när de arbetar med content marketing, och föreslå några sätt att komma tillrätta med dem.

Därefter tänkte jag visa på fem möjligheter som jag menar att content marketing ger företag, och detta oavsett om det är B2B- eller B2C-företag.

Här har du utmaningarna:

  1. Vad vill vi egentligen åstadkomma?
  2. Vilka vill vi nå och hur gör vi det?
  3. Hjälp, vi har inget att säga
  4. Hur går det egentligen?

Och här kommer möjligheterna:

  1. Bli dina kunders bästa vän
  2. Driv utvecklingen i din bransch
  3. Fyll dina sociala kanaler
  4. Riv dina silos
  5. Se helheten med köpt, ägd och förtjänad media

Hoppas du vill hänga med genom alla posterna! Har du frågor eller funderingar? Mejla mig.

Pontus Staunstrup är digital strateg med fokus på content marketing. Han är medförfattare till boken Content marketing för alla och flitig föreläsare/lärare i ämnet.