Möjlighet #3 – Fyll dina sociala kanaler

Relevant och värdefullt innehåll, precis det som Content Marketing handlar om att ta fram, är en stor tillgång för alla företag med en närvaro i sociala medier. Den här posten handlar om varför och vad som fungerar bäst.

Det här är min åttonde post för IHM i en serie där jag listar fyra utmaningar och fem möjligheter med content marketing.

I den första posten gav jag min definition på vad Content Marketing är. Därefter kom fyra poster om olika utmaningar – att ta reda på vad vi egentligen vill åstadkomma med Content Marketing, vikten av att välja en tydlig målgrupp, hur vi hittar ämnen att skapa innehåll kring samt hur vi mäter.

Detta är den tredje posten på temat möjligheter, där de första handlade om att bli sina kunders bästa vän och att bli en expert i den egna branschen.

Lär dig skapa reellt värde till din verksamhet från dina sociala plattformar

Vad är poängen med sociala medier?

Även om det mesta av Content Marketing utspelar sig i kanaler som ett företag äger – t.ex webbplatsen, nyhetsbrevet och kundtidningen - så är en realitet idag att sociala medier står för en allt större del av den tid våra målgrupper tillbringar på nätet. Det betyder att sociala kanaler är viktiga även i Content Marketing, av flera skäl. Här några av dem:

  • Vi kan använda dem för att dela innehåll, och på så sätt locka en intresserad publik till våra egna kanaler.
  • Vi kan arbeta med innehåll direkt i olika sociala medier, och på sätt nå vår målgrupp.
  • Vi kan interagera med våra målgrupper i sociala medier, och lära oss mer om vilka utmaningar de har och om det innehåll vi skapar fungerar.
  • Vi kan få idér och uppslag för nytt innehåll via sociala medier.

Genom att ta fram innehåll som fungerar bra i sociala medier har vi möjlighet att nå en stor andel av våra målgrupper. På så sätt kan vi väcka deras intresse, och få dem att påbörja en informations- eller köpresa som i slutändan innebär att de blir våra kunder.

Lika viktigt är att sociala medier även kan användas för att fördjupa och utveckla relationen till befintliga kunder.

Vilket innehåll fungerar bäst?

Det är viktigt att inte se på sociala medier som en sak – skillnaderna mellan hur de olika nätverken fungerar och vilka som finns där är alltför stora. Detta påverkar förstås även innehållet.

Utgå alltid från en målgruppsanalys innan du bestämmer dig för vilka sociala kanaler du ska satsa på. När du vet det kan du även analysera vilka typer av innehåll som fungerar bäst, såväl för målgruppen som för de specifika sociala medier-kanalerna.

Några tumregler i skrivande stund, augusti 2016, är:

  • Facebook är fortfarande den klart största kanalen, där du numera behöver betala för synlighet. Korta filmer, gärna utan ljud, är den sortens innehåll som tycks fungera bäst just nu. Det finns även möjlighet att posta innehåll direkt på Facebook, t.ex genom s.k Instant Articles.
  • LinkedIn är det största B2B-nätverket, och där kan du fortfarande få synlighet utan att betala. Länkar till din sajt ger bra trafik, men använd även film, bilder och enklare grafik som syns direkt i användarnas nyhetsflöde.
  • Twitter domineras av mediefolk och opinionsbildare. Även här kan länkar ge bra utdelning, men framför allt bilder, GIFar och liknande som syns direkt ger genomslag. Instagram, bildappen, är starkast bland ungdomar, men används även av de över 35 år. Här är förstås bilden eller den korta filmen det du kan använda, och om du lägger krut på att göra det bra kan du fortfarande få stor synlighet.
  • Snapchat är det snabbast växande nätverket, fr.a bland de under 30 och inte minst under 20. De bilder och korta filmer du tar direkt i appen försvinner efter en liten stund, men det är kanalens signum. Om du använder informellt, visuellt spännande innehåll kan du få stort genomslag.

Sammanfattningsvis går alltså utvecklingen i sociala medier mycket mot video och innehåll som ses direkt i kanalen, men du kan fortfarande arbeta med länkar som tar användarna över till din egen sajt.

Oavsett vilket innehåll du tar fram, och oavsett vilken målgrupp du vänder dig till – satsa på kvalitet och att grip tag i dina användare. Sociala medier är ingen bra miljö för traditionellt annonsmaterial.

Slut för denna gång. I nästa post tar jag upp möjlighet nummer fyra – att få en effektivare innehållsproduktion genom att organisera om arbetsprocessen. Tills dess, om du har frågor eller funderingar, mejla mig.

Pontus Staunstrup är digital strateg med fokus på content marketing. Han är medförfattare till boken Content marketing för alla och flitig föreläsare/lärare i ämnet.