Möjlighet #4 – Riv dina silos

Content Marketing ger dig en möjlighet att riva de silos ditt företags kommunikation är uppdelad i.

Content Marketing ger dig inte bara en möjlighet att ta fram relevant och värdefullt innehåll för din målgrupp. Att arbeta utifrån den metodiken gör även att du kan hitta effektivare sätt att producera innehåll, sköta kanaler och minska kostnader.

Det här är min nionde post för IHM i en serie där jag listar fyra utmaningar och fem möjligheter med Content Marketing. I den första posten gav jag min definition på vad Content Marketing är.

Därefter kom fyra poster om olika utmaningar – att ta reda på vad vi egentligen åstadkomma med Content Marketing, vikten av att välja en tydlig målgrupp, hur vi hittar ämnen att skapa innehåll kring samt hur vi mäter.

Detta är den fjärde posten på temat möjligheter, de tre första handlade om att bli sina kunders bästa vän, att bli en expert i den egna branschen och att fylla sociala medier.

Vadå silos?

På större företag som är uppdelade i olika enheter eller avdelningar är det inte ovanligt att dessa själva producerar innehåll. Och mycket av detta innehåll är detsamma, eller till stora delar detsamma, som vad nästa avdelning eller enhet producerar. Och nästa. Och nästa.

I slutändan innebär detta att företaget skapar stora mängder innehåll, till höga kostnader, som sedan används vid ett enstaka tillfälle.

Parallellt med den här sortens silos finns det andra. De flesta företag har ett antal kanaler, t. ex en webbplats, ett eller flera nyhetsbrev, kanske en kundtidning, ett intranät och lite sociala medier, och vart och ett av dem har en ansvarig eller en ägare.

Det är inte ovanligt att hela innehållsplaneringen från ax till limpa – vilka artiklar som ska vara med, bilder och film som ska användas, hur innehållet ska postas och puffas för, görs helt separat från nästa kanal. Och för den pågår förstås samma arbete. Återigen överproducerar företaget stora mängder innehåll som används i en enda kanal.

Där har du två exempel på silo-tänkande inom företag, som båda leder till högre kostnader och ofta sämre kvalitet på innehållet.

Vad du kan göra

För att komma tillrätta med silos, och för att få effektivitet i din Content Marketing, finns det flera saker du kan göra:

Analys:

Titta närmare på hur innehåll skapas i din organisation – sker det i separata processer i olika enheter? Är det innehållet i så fall så unikt att det inte skulle gå att ta fram det i en samordnad process? Och inte minst, hur mycket kostar det att ta fram innehåll på nuvarande sätt?

Stäm även av hur kommunikationen och marknadsföringen är upplagd. Är det utifrån olika grupper och kanaler?

Definiera en bättre metod:

Ta fram bättre och mer effektiva processer för att skapa innehåll över enhets/avdelningsgränserna? T.ex. ett gemensamt innehållsråd som utifrån kommunikations- och marknadsplaner sätter vilket innehåll som ska produceras. Och låt en central innehållsfunktion godkänna allt innehåll som produceras. Och de ska ha lika stort fokus på maximal återanvändning av innehåll som att beställa nytt.

Sätt gärna kronor och ören på detta. Chansen att förslaget antas ökar om du kan visa att det finns pengar att spara. Ju mer du kan belägga i form av besparingar, ökat genomslag, effektivare processer och andra vinster, desto större är dina chanser att lyckas.

Sätt planen i verket

Se till att alla som ska arbeta med Content Marketing känner till hur ni ska arbeta, vad de ska göra och vilka som sköter andra uppgifter.

Revidera kontinuerligt det nya sättet att arbeta, utifrån den feedback du får från medarbetare och vad du kan se av effektivitet och kvalitetskrav.

Att få bort silos från din organisation kan vara ett av de viktigaste stegen du tar inom arbetet med Content Marketing. Utöver att det finns pengar att spara, och ett mer effektivt användande av innehåll, kan det leda till både bättre innehåll och större genomslag i distributionen.

Det var allt för denna gång. I min nästa post, som också är den sista i serien, skriver jag om möjligheterna som finns i att arbeta integrerat med köpt, ägd och förtjänad media. Tills dess, om du har frågor eller funderingar, mejla mig gärna!